Heeft bevolkingsonderzoek zin?

Tijdens mijn spreekbeurten over borstgezondheid, worden altijd vragen gesteld over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Onderstaande tekst stuurde ik onlangs naar de abonnees van mijn ‘zondagochtendinspiratiemail”. Ik vind het eerlijk gezegd belangrijke informatie waar nog veel meer mensen van op de hoogte mogen zijn.

Ik las de nieuwste Thema-uitgave van het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) wat volledig is gewijd aan “risicogeneeskunde“.

Het NTvG is (letterlijke tekst) “Onafhankelijk, multidisciplinair en betrouwbaar. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) zorgt al vele jaren voor de verspreiding van medische kennis onder artsen. Het doel daarbij is om de meest recente ontwikkelingen in de medische wetenschap te duiden en van commentaar te laten voorzien door erkende vakgenoten. Voordat wij tot publicatie overgaan laten wij artikelen door ter zake deskundige specialisten beoordelen op juistheid en kwaliteit (‘peer review’).”

Een groot deel van dit themanummer gaat over bevolkingsonderzoek naar diverse kankersoorten, waaronder borstkanker, wat steevast een golf van angst in de gemeenschap teweegbrengt. De redactie probeert artsen en andere in geneeskunde werkenden te informeren. Ik trof prikkelende quotes aan (eigenwijs als ik ben, start ik achteraan in het blad):

 • “Dokters en deelnemers overschatten het effect van screening” (pag.86)
 • “Met de angst van mensen voor kanker is veel geld te verdienen” (pag.85)
 • “Steeds weer blijken nadelen van screening onvoldoende in beeld te komen” (pag. 80)
 • “Het lijdt geen twijfel dat er beduidende overdiagnostiek bestaat” (pag.79)
 • “Onder de nieuwe wet geldt niet langer een vergunningsplicht voor screening op kanker” (pag.77)

Random uitgelichte quotes uit artikelen om de beroepsgroep bij te scholen. Een enorme hoeveelheid informatie (en relevante achtergrond; cijfers, verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken, publicaties, (medische) boeken, etc.)

I Kid You Not ! Je zou van minder wakker liggen…

wakker liggen slapeloosheid happy healthcare

In alle jaren dat ik lezingen geef aan groepen vrouwen die geïnteresseerd zijn in borstgezondheid, is er altijd minstens één deelnemer die één van de volgende vragen gesteld:

 • Borstkanker is toch doodsoorzaak nummer één bij vrouwen?
 • Dat bevolkingsonderzoek (borstkanker of baarmoederhalskanker of darmkanker) doen ze toch niet voor niks? Dat beschermt vrouwen toch tegen voortijdig overlijden?

Iedereen kent wel iemand die er “gelukkig op tijd uit gehaald” is en op tijd is behandeld. Niet zo gek, als je bedenkt dat op elke 7 vrouwen er één te maken krijgt met borstkanker, maar niemand is ooit eerder geïnformeerd over wat je kunt doen om je borsten zo lang mogelijk zo gezond mogelijk te houden.

Tegenwoordig anticipeer ik daarop en neem ik een slide mee met de recente cijfers, die gewoon bij CBS te verkrijgen zijn. De schellen vallen de dames dan met donderend geraas van de ogen. Er is iets héél anders met ondermijning van onze gezondheid aan de hand.


Er lijkt niet te vechten tegen de (miljardenverslindende) marketingcampagnes van de borstkankervereniging en haar dochters zoals pink ribbon. Daarom vind ik het zo bijzonder dat vanuit dit medium zo zwaar wordt ingezet om de (on)zin van massascreenings bij de beroepsgroep voor het voetlicht te brengen. Ik voelde me – tot vóór deze uitgave – vaak een roepende in de woestijn. Door deze uitgave worden nu óók medici en andere professionals in regulier-, para- of aanvullende gezondheidszorg, geïnformeerd. En, met wat geluk, getriggerd om hun heilig vertrouwen in het effect van massascreening naar ziektes kritisch onder de loep te nemen.

Al sinds 1990, al ruim 30 jaar(!), worden alle vrouwen tussen 50 en 75 tweejaarlijks opgeroepen voor een ‘borstkankerscreening’. Die minder betrouwbaar is dan je denkt. Het kent een 10% ‘fout positief’ uitslag. Van elke tien vrouwen die het bericht krijgen dat er “iets gevonden is” en zich snel verder moeten laten onderzoeken, heeft er één helemaal niets! Behalve heel veel stress en levenslang angst omdat aangedrongen wordt op steeds weer opnieuw röntgenonderzoek. Wat op zichzelf al geen veilig onderzoek is. Vrouwen met dicht borstklierweefsel, hebben een extra risico op fout-positief of zelfs fout-negatief.

In 2020 werden 530.000 vrouwen gescreend, van elke 1000 werden 27,4 voor vervolgonderzoek doorgestuurd (dat zijn een kleine 14.500 vrouwen). De site bevolkingsonderzoek.nl meldt dat met het bevolkingsonderzoek in 2020 6.362 gevallen van borstkanker opgespoord. Als je dan doorrekent dat mogelijk van elke 1000 vrouwen 10% een fout-positieve uitslag kreeg (zie tabel 2 hieronder), gaat dat in 2020 alleen al om 636 vrouwen die onnodig behandeld zijn.

Na een hoogrisico mammogram is altijd méér onderzoek nodig en dan nóg is vaak een operatie (biopsie, punctie) en verder laboratoriumonderzoek nodig om te bepalen of het écht om kwaadaardige borstkanker gaat. Vrouwen die het betreft – en hun geliefden – staan al die tijd stijf van angst. Soms zelfs zó erg dat ze liever hun borst(en) laten amputeren dan nog langer met die angst te leven. Zou het dan eindelijk tijd worden dat artsen wakker worden en leren dat er verschrikkelijk veel gezonde vrouwen worden ‘gescreend’ en vervolgens ONNODIG behandeld worden. Denk aan de extra onderzoeken (echo, mri), behandeling met chemo, bestraling, hormoontherapie, etc. en de grote en kleine operaties (punctie, biopsie, gedeeltelijke of volledige borstamputatie).

tabel NTvG Risicogeneeskunde happy healthcare

Vroege detectie is géén preventie

Deze informatie is niet nieuw! Toen ik erachter kwam en me verder verdiepte, heb ik me er verder in gespecialiseerd en besloten er mijn levenswerk van te maken. Een kwarteeuw geleden leerde ik in mijn opleiding Natuurgeneeskunde en Klassieke Homeopathie over de ‘stadia van ziekte‘. Verdiep je er even in en dan weet je hoe belangrijk het is om in te grijpen vóórdat een ziekte zichtbaar of voelbaar is. Dan is gezondheid vaak weer terug te brengen.

Ik schrijf hier (natuurlijk) vaker over, lees hiervoor bijvoorbeeld dit blog


Wil je meer weten over de keuzes die je hebt om niet je ziekte maar je gezondheid te onderzoeken? Ik neem jou – en jouw gezondheid – serieus! Zonder bangmakerij. Met eerlijke informatie over waar je mee te maken hebt. En zónder onnodig veel extra of duur onderzoek/behandeling omdat het tóch wel door de verzekering betaald wordt!

Mail of app me via mijn website of plan een vrijblijvende belafspraak in.

Wil je ook elke zondagochtend een inspiratiemail?

In mijn praktijk in Zaltbommel kun je terecht voor leefstijlcoaching, lymfebehandeling en thermografische onderzoeken. Je kunt ook in weekends, op feestdagen en in avonden bij me terecht.


Voor thermografisch (borst)onderzoek kom ik ook op locatie bij praktijkhouders elders in Nederland en België.
De eerstvolgende afspraken zijn gepland op:

Woensdag 31 augustus in Heelsum (tussen Wageningen en Arnhem)

Dinsdag 22 september in Klimmen (tussen Maastricht en Heerlen)


marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainage Therapie, Thermografie, hulp bij hormoon- en voedingsproblemen en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren.

Radiologieverslag

Van de week ontving ik een cliënt die me het onderwerp voor deze nieuwsbrief bezorgde. Zij kwam bij me naar aanleiding van een radiologieverslag en vervolggesprek met de huisarts. Het verslag had ze meelezen in haar EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) en ondanks het vervolggesprek wat telefonisch met haar gevoerd werd, was ze bang dat er wat ernstigs aan de hand was.

Enkele weken eerder maakte ik haar borstthermogram en de thermoloog (de beoordelend specialist) adviseerde vanwege het niveau van zorg, een vervolgonderzoek. Ik had haar uitgelegd dat er geen reden voor ongerustheid was, omdat een hoger niveau van zorg bij thermografie ab-so-luut niet hoeft te betekenen dat zij ‘een ernstige ziekte’ heeft. Meer waarschijnlijk is dat er nog geen sprake van een anatomische verandering, maar geeft het lichaam signalen af, dat er zich een verstoring ontwikkelt en dat er werk aan de winkel is. Werk wat zij, met mijn handvatten, veelal zelf kan verzetten.

Vol goede moed toog ze naar haar huisarts om een echografisch onderzoek te vragen. De meest waardevolle combinatie; thermografie bekijkt de fysiologie van het lichaam, echografie kan gedetailleerd meekijken in de anatomie. Sámen kunnen ze een goed beeld geven van de mate van gezondheid.

Maar goed, de cliënte kwam bij me terug met een knoop in haar maag. Zij ‘kreeg’ geen echogram omdat het protocol alleen de route mammogram-echogram voorschrijft (en vergoedt). Pas als uit een mammogram een mate van zorg spreekt, ‘mag ze door’ voor een echogram. Ik vind daar wat van. Dat mag inmiddels duidelijk zijn 😉

Ik las haar radiologierapport en kon haar verzekeren dat uit niets bleek dat zij zich zorgen hoefde te maken. Integendeel. Er was niets gevonden en ik legde haar de ‘ingewikkelde woorden’ uit.

Wij konden samen aan de slag om haar borstgezondheid in onze handen te nemen en binnen enkele maanden bij een vervolgonderzoek, was van een ‘hoog niveau van zorg’ geen sprake meer. Eind goed al goed.

Waar ontstond de kortsluiting bij mijn cliënt nou? Het radiologieverslag (én het daarop volgende gesprek met de huisarts) stond ból van ‘jargon‘. Heel leesbaar en verstaanbaar voor vakgenoten, maar niet voor patiënten die leek zijn. Ze kon geen antwoord krijgen op de vragen die ze daarover had, daar had de arts geen tijd voor.

Ik vroeg een oncoloog eens in een intervisiegesprek, waarom niet meer rekening wordt gehouden met de vrouw zelf. Het antwoord was ontluisterend; “Zij moet begrijpen dat zij niet de geadresseerde is”. Pardon? Specialisten wéten dus dat patiënten meelezen, maar houden hier geen rekening mee. “Als we woorden omschrijven of versimpelen, leveren we fine-tuning in”. Ik kon mijn oren niet geloven. Liever dat een patiënt de stress beleeft van onzekerheid, dan dat ze hun bewoording aanpassen. “Nou, we passen onze bewoording wel aan hoor”, zei de oncoloog met een sarcastische ondertoon, “we letten op dat we geen sarcastische opmerkingen meer maken of een ‘knipoog’ geven naar een collega”.  Au!

Deze manier van omgaan met patiënten is in mijn ogen zó verschrikkelijk achterhaald. Een patiënt, of cliënt in mijn praktijk, is als enige eigenaar van haar lichaam, daarmee óók eigenaar van haar onderzoek(srapport) en heeft er in mijn ogen récht op om van de hoed en de rand te weten wat er zich in/met haar lichaam afspeelt.

Níemand loopt bij mij de deur uit, als ik niet zéker weet dat die persoon álles begrijpt wat er in het rapport staat, of wat ik heb proberen uit te leggen. He-le-maal niemand. En dat ik daar soms meer tijd voor uit moet trekken, dan is dat maar zo. Dan maar niet rijk.

Over rijk gesproken

Ik krijg vaak de reactie dat thermografisch onderzoek ‘duur’ gevonden wordt. Dat komt ook omdat de verzekeraar ze niet vergoedt. Daar vind ik wat van. En dat zie je terug in mijn tarieven. Ik reken voor elk thermografisch onderzoek een reële prijs. Het kost je geen stuiver meer dan strikt noodzakelijk. Doe vergelijkend warenonderzoek, daar word je zelf beter van.

 • Je kunt rekenen op reële tarieven voor ál mijn diensten, onderzoeken of producten.
 • Ik plaats links naar bijvoorbeeld bol.com op mijn site, zodat je direct bij hen kunt bestellen en zélf kunt kiezen of je nieuw of uit het tweedehandsassortiment wilt kopen.
 • Korting die ik van sommige bedrijven krijg als ik hun door mij geselecteerde producten verkoop, deel ik met jou.
 • Ik verleid je niet tot aankoop van bepaalde producten, die ik voor je op voorraad heb.
 • Elke cliënt die ik ontvang krijgt wat ze nodig heeft; mijn tijd en onverdeelde aandacht. Van stress wordt immers niemand gezond.
Blue Brushstroke Moms Influencer Asymmetry Facebook Post Set

Je bent van harte uitgenodigd dit blog te delen met iemand waar jij denkt dat die daar wat aan heeft. Ik heb geen geheimen en ben een open boek; what you see is what you get.

Marielle

Wat zijn de meest populaire berichten

In mijn praktijk in Zaltbommel kun je altijd zelf een afspraak inplannen voor lymfebehandeling en thermografische onderzoeken. Ook weekends, op feestdagen en in avonden. Wat jou het beste uitkomt.

Woensdag 31 augustus, ben ik in Heelsum (tussen Wageningen en Arnhem)

Dinsdag 22 september in Klimmen (tussen Maastricht en Heerlen)


Wil je naar aanleiding van bovenstaande, met me van gedachten wisselen, heb je wat te vragen of het je een suggestie voor een volgend onderwerp?

Mail me gerust of plan een belafspraak

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainage Therapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Inflammaging

Meer en meer komt een nieuw woord in onze vocabulaire bovendrijven; “inflammaging“. Hiermee wordt chronische, metabole (laaggradige) ontsteking bedoeld, die aan de basis ligt van (voortijdige) veroudering van het menselijk lichaam. Het hippe woord is samengesteld uit ‘inflammation’ (ontsteking) en ‘aging’ (veroudering). Inflammaging is een belangrijke risicofactor voor zowel morbiditeit (ziektecijfer) als mortaliteit (sterftecijfer), omdat alle (leeftijdsgerelateerde) ziekten hetzelfde ontstekingspathogenese (het op stapsgewijze ontstaan, ontwikkelen en verloop van een aandoening of ziekte) delen.

Kijk, ouder worden we allemaal en iedereen kent wel de uitdrukking: ‘ouderdom komt met gebreken‘. Ons verouderingsproces begint al rond je dertigste, al merk je er dan nog weinig van. Vanaf je vijftigste ga je meer merken van de veranderingen in je lichaam en ook dan zul je er niet echt last van krijgen, het gaat je wel opvallen. Eenmaal de zeventig gepasseerd, zijn bepaalde chronische aandoeningen als hart en vaatziekte, nierproblemen, diabetes (1 en 2), kanker, depressie, sarcopenie (afbraak van spiercellen), hersenaandoeningen (dementie, ziekte van Parkinson en beroerte) en andere cognitieve problemen bij de meeste mensen wel echt duidelijker merkbaar. Uit duizenden wetenschappelijke studies blijkt dat inflammaging als causale risicofactor wordt gezien. En toch wordt de oorzaak van multimorbiditeit (twee of meer chronische ziektes tegelijkertijd), die klinische symptomen, prognose en reactie op behandeling beïnvloeden, veel te makkelijk gezocht bij hart en vaataandoeningen.

Metabole ontsteking

Bijna alle latere chronische aandoeningen starten met metabole (laaggradige) ontstekingen. De wetenschapper en natuurgeneeskundig arts Dr. Reckeweg (1877 – 1944) stelde al dat elke ziekte begint met een teveel aan gifstoffen in het lichaam. De oorzaak hiervan ligt in genetische gevoeligheid, verlengde erfelijkheid, centrale obesitas, verhoogde doorlaatbaarheid van de darm (lekkende darm), veranderingen in samenstelling van micro-organismen (op een bepaalde plaats verzameling van bacteriën), cellulaire degeneratie, oxidatieve stress veroorzaakt door niet goed functionerende mitochondriën (microscopisch kleine orgaantjes die in cellen zorgen voor celstofwisseling), een slechter werkend immuunsysteem en chronische infecties. In de medische wereld groeit de overtuiging dat “ontsteking de oorzaak is van hart en vaataandoeningen en multimorbiditeit (twee of meer chronische ziektes tegelijkertijd) en dat dit kan worden beïnvloed door groeifactoren te remmen, het katabolisme (afbraak) te verlagen en het terugbrengen van homeostase (evenwicht in het lichaam)”.

De laatste honderd jaar hebben we ons gemiddeld dertig jaar ouder gemaakt, wat wellicht de grootste oorzaak is van ontstekingen

Leo Verzijde

Bijzonder genoeg wordt er regulier vooral symptomatisch behandeld, ondanks de duizenden publicaties die er inmiddels zijn verschenen over de oorzaak van ontstekingen en de (potentiële) causale rol ervan bij negatieve gezondheidsresultaten. Daarmee lijkt inflammaging het ‘nieuwe taboe’.

inflammaging happy healthcare

Voordeel van preventie

In het ‘grote economische geheel’ is wel te begrijpen waarom inflammaging niet serieus genomen wordt. Als laaggradige ontsteking eenmaal ‘gevonden’ wordt, kan dit vaak eenvoudig en met relatief milde aanpassingen in leefstijl en behandeling, gekeerd of zelfs opgelost worden. Dan zet laaggradige ontsteking zijn op termijn verwoestende werk niet door en hoeft praktisch iemand later intensief en invasief behandeld te worden.

Omdat ik het belangrijk betekenisvol werk vind, werk ik ook parttime in een zorgcentrum voor ouderen. Hier heb ik vaak te maken met ouderen die hun halve leven lang al behandeld worden voor allerlei kwalen (polypathologie) en die van géén van hun behandelaars ooit van ziektepreventie gehoord hebben. Andrea Maier, hoogleraar interne ouderengeneeskunde, stelt: ‘50 procent van alle 60-jarigen heeft momenteel één of meer chronische ziektes”. De helft! En dan heb ik het nog niet over de zeventig-, tachtig-, negentig- en honderdjarigen. Ik vind dat zó zonde!

Als we de lijnen van pathologie (van leeftijdsgerelateerde) ontsteking erkennen en tijdig onderkennen, kunnen we die lijnen keren en hoeven de ouderen van de toekomst (jij en ik en onze kinderen) mogelijk niet eens langdurig in een instelling opgenomen te worden omdat we te ziek zijn om voor onszelf te kunnen zorgen.

Tijdige onderkenning van de oorzaak en de route van laaggradige ontsteking -en later ziekte- is belangrijk om te begrijpen of behandelingen die ontstekingen in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken. Ook bij ouderen! Hoe mooi kan het zijn als we ouderen met polypathologie van een aantal beperkende kwalen kunnen afhelpen, waardoor ze alsnog in een vitaler lichaam ouder kunnen worden?

Wat voor ouderen geldt, geldt ook voor ons ‘jongeren’.

inflammaging happy healthcare

Vanaf dat we ongeveer vijfentwintig/dertig jaar oud zijn en als de balans zoek is tussen gezond (spier)weefsel en ontstoken weefsel, dient ‘inflammaging’ zich aan en dat zien we op enig moment aan de buitenkant, we krijgen wallen, rimpels, grijze haren, soms ook chronische kwalen als stijfheid in bewegen, slechter zien, etc. en ontstaan als vanzelf later ernstige aandoeningen.

Wat is laaggradige ontsteking?

Je kunt onderscheid maken tussen acute ontstekingen en chronische ontstekingen. Acute ontstekingen ontstaan door allergie, bevriezing, verbranding, ontsteking, wonden na een ongeluk / trauma of ongeluk / operatie etc. Van chronische ontsteking wordt gesproken bij hart- en vaatziektes, kanker, diabetes, neurologische ziektes, autoïmmuunziekte, reuma, artrose, fibromyalgie of het CVS.

Je merkt al dat een chronische ontsteking een veel ernstiger ziektebeeld geeft dan een laaggradige ontsteking. En dat je van een laaggradige ontsteking over het algemeen ook een stuk eenvoudiger weer herstelt. Als je eenmaal hersteld bent van een laaggradige ontsteking, zal die ook niet meer doorontwikkelen tot een ziekte die door chronische ontsteking bestaat. Klik op onderstaand plaatje voor de Masterclass van Erik Scherder en Andrea Maier over veroudering (https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-masterclass/gezond-130/POW_04322842/).

Domino-effect

Andrea Maier bij een slide over de mate van celveroudering in diverse organen

Praktisch alle cellen in je lichaam verouderen, niet allemaal even snel. Verouderde of kapotte cellen sterven na 50-60 delingen af en worden vervangen voor nieuwe cellen, die uit delingen van oude cellen ontstaan. Dat is mooi, zou je zeggen, elke keer verse nieuwe cellen. Alleen kost elke celdeling een cel energie en daardoor vermindert de basiskwaliteit. Op termijn delen zich daardoor steeds beroerdere cellen zich, waardoor ook de nieuwe cellen al met een achterstand starten. En dát is dus de veroudering. De nieuwere cellen zijn dus bij aanvang al niet goed meer in staat voldoende voedingsstoffen in zich op te nemen en voldoende afvalstoffen uit te scheiden. Een afgestorven cel wordt door het lichaam gezien als toxine. Bovenop alle andere vormen van toxines die gedurende je leven het lichaam binnendringen. Denk bijvoorbeeld aan wat je inademt, eet, op je huid smeert, etc. Kortgeleden werden plasticpartikels in het bloed aangetroffen; om je maar een voorbeeld te geven. Je lichaam accepteert plastic nooit in het lichaam, en zal daar altijd tegen blijven vechten, met nóg meer en versnelde degeneratie tot gevolg.

Tel daarbij op dat door de overload aan toxines ook het lymfesysteem niet goed meer in staat alle afvalstoffen op een adequate manier af te voeren, omdat de lymfestroom om steeds weer verschillende redenen (deels of geheel) stagneert.

Moraal van dit verhaal

Het is belangrijk dat je de vroegtijdige celveroudering stopt voordat het te laat is. In een vorig blog schreef ik al over het verschil tussen ziekte en symptoom. Het is belangrijk dat onderscheid te zien.

Verlengde erfelijkheid

Pak de oorzaak van celveroudering aan! DNA/erfelijkheid bepaalt 20% uit van je mate van veroudering. 80% verouder je als gevolg van leefstijl. Dit wordt ‘verlengde erfelijkheid’ genoemd. JIJ kunt zélf de veroudering van je cellen vertragen, waardoor je langer met gezondere cellen kunt leven. Door voldoende goed te eten, te bewegen, rust te nemen én de juiste supplementen te gebruiken (niet klakkeloos wat je wordt aanbevolen in de bladen of op internet, maar alleen dát wat je nodig hebt en zolang als je het nodig hebt).

Maar hoe ontdek je laaggradige ontsteking?

Ogenschijnlijk vitale en gezonde cliënten die ik, als ze een thermografisch onderzoek willen- voor mijn infraroodcamera, blijken soms helemaal niet zo ‘gezond’ te zijn.

Leg de focus op preventie

Met een thermografisch onderzoek worden geregeld laaggradige ontstekingen in het lichaam zichtbaar. Als bijvangst als cliënten om een heel andere reden een onderzoek vragen, vinden we tijdens de opnames zeer herkenbare tekenen van een laaggradige ontsteking. Bovenstaande opnames komen uit onderzoeken waarin dit voorkwam, maar globaal kan ik in 90% van de studies een opvallende opname selecteren. De klachten waarmee cliënten bij me komen, zijn vaak het gevolg van verdergevorderde ontstekingen (fase 3 en 4 in de schaal van Reckeweg). Cliënten kijken me dan vaak aan of ze water zien branden; hoe kan ik weten op welke plek ze klachten ervaren die ze me niet verteld hadden? Dat kan ik ook niet, dat laat hun lichaam mij zien. Met de juiste handvatten kan ik hen wel naar het pad van herstel leiden. Gelukkig.

Wat zijn die juiste handvatten dan?

Welk handvat ik adviseer is voor iedereen anders. Afhankelijk van de aard en de behoefte. Een aantal algemene handvatten wil ik natuurlijk wel met je delen 😉

 • First of all; Food Matters! Laat alle voorbewerkte voeding in de winkel liggen! Ga alleen nog maar verse producten eten en klaarmaken. Neem om te beginnen een uurtje de tijd om de documentaire te bekijken!
 • Een goede celstofwisseling ligt aan de ab-so-lu-te basis van een gezonde lichaamsstofwisseling. Krik de kwaliteit van (de wanden van) je cellen op door een goede omega-3 te gaan gebruiken. Tenminste, als je dat nodig hebt.
 • Gebruik nooit supplementen als je die niet écht nodig hebt! Vraag een (orthomoleculair) specialist met je te onderzoeken waar je op dát moment het meeste baat bij hebt.
 • Boek eens een workshop bij een instructeur die de Wim Hof methode beheerst; er gaat een wereld voor je open!
 • Een lymfebehandeling kan al zorgen voor verbetering van de afvoer van toxines (Reckeweg fase 1 en 2), waardoor je je binnen enkele dagen een scala aan klachten achter je kunt laten. Alleen maar omdat je lichaam niet meer hoeft te vechten tegen al die toxines in je lichaam.
 • Ga niet voor ieder wissewasje naar de dokter en wees zeer kritisch voor gebruik van ontstekingsremmers/koortsverlagers (NSAID’s) en antibioticum, je immuunsysteem weet vaak heel goed hoe het om moet gaan met milde verstoringen. Met een paar dagen koorts, zweet je een verstoring er wel weer uit en ben je daarna beter dan je was. Vanzelfsprekend raad ik dit niet aan als de koorts boven 40 graden Celsius komt, of als de koorts langer dan een paar dagen aanhoudt.

Doe zelf onderzoek, neem niets klakkeloos aan

Je merkt dat ik erg betrokken ben bij deze materie, vooral omdat zo heel veel leed zo onnodig geleden wordt. Je hóeft niet te wachten tot je vijftig bent voordat je uitgenodigd wordt voor ‘preventief borstonderzoek’, je bént niet afhankelijk van je dokter. Waar is ons collectieve eigen initiatief, onze zelfredzaamheid gebleven? Wat is -in hemelsnaam- preventief aan behandeling van een aandoening die gevonden wordt omdat het er al is? Én waarvan de aanloop naar de tumor toe, vaak al vele jaren eerder gezien én vaak succesvol behandeld had kunnen worden?

Het gaat niet alleen om voeding, het gaat ook over ‘early detection saves lives‘, het paradepaardje van “The Late Great’ Dr. Ben Johnson. De focus op behandeling brengt ons absoluut nérgens!
Ga zelf op onderzoek uit, en neem niet klakkeloos aan wat ik zeg. Ook ik heb de wijsheid niet in pacht. Ook ik maak mijn keuzes weloverwogen en op basis van intensieve research. Ik geloof dat iedereen -ook artsen- oprecht zijn. Iedereen kan het echter ook oprecht fout hebben.
Omdat met een vrolijke noot af te sluiten; ook een masterclass van Scherder en Maier over GELUK! (https://www.npostart.nl/max-masterclass/05-09-2019/POW_04322841)
De hele documentaire Food Matters zie je hier.
Lees je liever een boek? Denk dan eens aan ‘De Waarheid over Kanker‘ van Ty Bollinger, die daar overigens ook een hele serie reportages over heeft gemaakt en die hij bij tijd en wijle gratis beschikbaar maakt. Een hele zit, maar wel een waardevolle. Ook het boek “Hart en Hormonen” van drs. Dorenda van Dijken (gynaecoloog) en dr. Janneke Wittekoek (cardioloog) is een absolute aanrader!

En om met een vrolijke noot af te sluiten; ook een masterclass van Scherder en Maier over GELUK! (https://www.npostart.nl/max-masterclass/05-09-2019/POW_04322841), ook goed tegen celveroudering.

Wat kun je zelf doen?

Je weet nu dat een gezonde celstofwisseling geweldig belangrijk is voor preventie van ziekte en vroegtijdige veroudering. Met de juiste voedingsmiddelen en leefstijl kun je in globaal zes maanden, zieke cellen vervangen voor gezonde(re) cellen. Voor een gezonde celstructuur is voldoende omega-3 van goede kwaliteit belangrijk, dit zorgt onder andere voor soepele, doorlaatbare celwanden. Voldoende voedingsstof vindt zijn weg naar binnen en -belangrijker nog- voldoende afvalstoffen vinden hun weg naar buiten.

Buiten de cellen wordt het afval weer door lymfe opgepakt om via een ingenieus systeem onschadelijk gemaakt, je lichaam wordt uitgewerkt.

Wil je weten hoe het met je lichaam gesteld is, bijvoorbeeld wat de mate van laaggradige ontsteking of je lymfebelasting is? Denk dan eens aan een niet invasief, niet pijnlijk thermografisch onderzoek.

Belangrijk is wel dat je de juiste supplementen van goede kwaliteit gebruikt, anders span je het paard achter de wagen. Kun je daarbij wel een handje gebruiken? Neem dan contact met me op, dan help ik je door het woud heen.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Tumor is een symptoom

Als je me volgt, weet je dat ik niet in termen van ‘ziekte’ praat als het op preventie aankomt. Ik praat in termen als symptomen. Welke symptomen laat jouw lichaam zien? Niet iedereen reageert namelijk hetzelfde op een verstoring, we zijn allemaal anders. Ook heeft niet iedereen dezelfde reactie op medicatie, wat jammer genoeg reageert namelijk hetzelfde op een verstoring, we zijn allemaal anders. Ook heeft niet iedereen dezelfde reactie op medicatie, wat jammer genoeg velen die ‘medicijnen’ hebben gestudeerd, onvoldoende beseffen. Deze week kreeg ik vanuit een aantal verschillende bronnen informatie onder ogen die juist daarmee te maken hebben en die me inspireerden tot deze blog. Ik deel graag mijn idee hierover met je.

Zodra zich een gezwel aandient, is de eerste vraag die een arts wordt gesteld: “heb ik kanker?”. Dat is niet eens zo gek. Kom je bij een dokter met een gezwel, dan zal die je in de meeste gevallen in een onderzoek-/ behandeltrechter leiden waar aan het einde ook gelukkig uit kan komen dat er ‘niets aan de hand’ is. Die conclusie is in basis al onjuist; er is namelijk wel degelijk iets aan de hand waardoor je lichaam zo reageert, en uit al die -vaak belastende- onderzoeken is alleen maar gebleken dat er geen ‘kwaadaardige cellen’ zijn gevonden. Alle zorg focust op meetbare ‘ziekte’, zodat er behandeld kan worden.

Vaak wordt een gezwel aangemerkt als ‘de ziekte’. Dit is niet het geval. Eenmaal weggesneden, komt een tumor in veel gevallen namelijk weer terug. Je wordt niet voor niets nauwgezet in de gaten gehouden in een jarenlang controletraject. Als de tumor daadwerkelijk de ziekte zou zijn, en die wordt weggesneden, dan is het klaar. Hieruit alleen al, blijkt dat je de tumor niet als de ziekte kunt bestempelen. Alleen het symptoom van de daadwerkelijke ziekte wordt verwijderd. Moderne ‘gezondheidzorg’ laat zien dat het verworden is tot ‘symptoombestrijdende zorg‘.

Pak de oorzaak van de tumor aan

Tijdens mijn opleiding tot klassiek homeopaat leerde ik al dat om echt te genezen van een ziekte, je niet het symptoom maar de oorzaak ervan moet bestrijden. Otto Warburg ontdekte in 1925 al het metabolisme van tumoren en de celstofwisseling bij met name kankercellen. Hij kreeg er in 1931 de Nobelprijs voor.

Zuurstoftekort leidt tot kankercellen

Warburg ontdekte dat kanker anaeroob is en dat 60% zuurstoftekort op celniveau leidt tot kankercellen. Hij ontdekte ook dat kankercellen zich net als gewone cellen voeden met glucose in het bloed, maar dat ze deze glucose door middel van melkzuurfermentatie (intercellulaire verbranding) omzetten in energie. Het is belangrijk om te beseffen dat de celstofwisseling net zo werkt als onze eigen (zuur)stofwisseling. Er moet genoeg voedingstof binnenkomen, maar er moet ook genoeg afvalstof weer uit kunnen stromen! Deze problematiek is de aanleiding voor ‘laaggradige ontstekingen’, je weet wel, die ons zo kunnen uitputten en die op termijn leiden tot andersoortige immuniteitsziektes.

Wat we zien is een langzaam verstikkende cel in pure overlevingsstrijd, die een primitieve laatste overlevingsstrijd voert door het meest voorhanden product te gebruiken. Glucose.

De remedie tot herstel is dus juist het omgekeerde: zorg dat je cellen meer zuurstof en minder suiker voorhanden hebben. Dit start met een koolhydraatarm dieet, en kan zo nodig aangevuld worden met bijvoorbeeld zuurstoftherapie.

Focus moet liggen op preventie

En vergeet ook niet dat er preventie tegen ziekte bestaat. De vraag mag gesteld worden waarom er zo enorm gefocust wordt op ziekte en amper op preventie. “Amper” zeg ik, maar eigenlijk wordt er helemaal niet op preventie gehamerd. Waarom bestaat de hele (nieuwe) Schijf van Vijf nog steeds uit voor mensen schadelijke voedingsmiddelen en waarom liggen álle supermarkten nog steeds ram- en rámvol met ziekmakend voedsel? Degenen die zich hard maken voor preventief (óók als het wetenschappers, artsen en specialisten zijn) , worden de mond gesnoerd of genegeerd in de media. Waarom ligt de focus puur en alleen op behandeling en niet op preventie? Het antwoord is simpel. Behandeling van ziekte levert geld op en preventie niet.

Één kwart van wat je eet houdt je in leven, drie kwart van wat je eet houdt de dokter in leven

Ancient Egyptian Proverb

Wij worden zoet gehouden met de stelling dat er keihard wordt gewerkt aan bijvoorbeeld een geneesmiddel tegen kanker. Daarvoor doneren we massaal (en véél) aan allerlei instanties. Het is de meest winstgevende constructie die bestaat: maak de mensen bang, houd de mensen ziek en bestrijd de symptomen met medicijnen.

De oorlog tegen kanker

Ook ik heb in het verleden gecollecteerd voor het goede doel, kocht pink ribbon snuisterijen en rende mee in Ladiesruns in een duurgekocht t-shirtje. Tot ik me besefte dat dit volstrekt contraproductief was. In al die vele decennia die achter ons liggen (president Nixon verklaarde in de jaren 70 ‘the war on cancer’, het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker is in Nederland gestart in 1990 en de vele gespecialiseerde (borst)kankercentra die inmiddels uit de grond gestampt zijn) is er nog steeds geen regulier geneesmiddel. Voor ‘de oudjes onder ons’, weet je nog dat Nixon stelde; “Als we een nucleaire bom kunnen maken en een man op de maan kunnen zetten dan kunnen we ook kanker verslaan”?

Onmetelijk veel miljarden euro’s zijn wereldwijd via allerlei fondsen en initiatieven bij elkaar verzameld. Wat zijn we er mee opgeschoten? Al werd maar 5% van al deze opbrengsten geïnvesteerd in preventie zou dit de statistieken drastisch naar benden brengen.

Doe zelf onderzoek, neem niets klakkeloos aan

Je merkt dat ik erg betrokken ben bij deze materie, vooral omdat zo heel veel leed zo onnodig geleden wordt. Je hóeft niet te wachten tot je vijftig bent voordat je uitgenodigd wordt voor ‘preventief borstonderzoek’, je bént niet afhankelijk van je dokter. Waar is ons eigen initiatief, onze zelfredzaamheid gebleven? Wat is -in hemelsnaam- preventief aan iets dat gevonden wordt wat er al is? Én waarvan de aanloop naar de tumor toe, vaak al vele jaren eerder gezien én vaak succesvol behandeld had kunnen worden?

Het gaat niet alleen om voeding, het gaat ook over ‘early detection saves lives‘, het paradepaardje van de ‘late great’ Dr. Ben Johnson. De focus op behandeling brengt ons absoluut nérgens!

Ga zelf op onderzoek uit, ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Ook ik maak mijn keuzes weloverwogen en op basis van intensieve research. Ik geloof dat iedereen -ook artsen- oprecht zijn, ze kunnen het echter ook oprecht fout hebben.

Een echte aanrader als je je hier wat meer in wil verdiepen is de documentaire ‘Food Matters’. Zie trailer:

De hele documentaire zie je hier: https://youtu.be/pXZz6elTU98

Lees je liever een boek? Denk dan eens aan ‘De Waarheid over Kanker‘ van Ty Bollinger, die daar overigens ook een hele serie reportages over heeft gemaakt en die hij bij tijd en wijle gratis beschikbaar maakt. Een hele zit, maar wel een waardevolle.

Wat kun je zelf doen?

Je weet nu dat een gezonde celstofwisseling geweldig belangrijk is voor preventie van ziekte en vroegtijdige veroudering. Met de juiste voedingsmiddelen en leefstijl, kun je zieke cellen vervangen voor gezonde(re) cellen. Voor een gezonde celstructuur is voldoende omega-3 belangrijk, dit zorgt onder andere voor soepele, doorlaatbare celwanden. Voldoende voedingsstof vindt zijn weg naar binnen en -belangrijker nog- voldoende afvalstoffen vinden hun weg naar buiten.

Buiten de cellen wordt het afval weer door lymfe opgepakt en via een ingenieus systeem onschadelijk gemaakt, je lichaam weer uitgewerkt.

Wil je weten hoe het met je lichaam gesteld is, bijvoorbeeld wat de mate van laaggradige ontsteking of je lymfebelasting is? Denk dan eens aan een niet invasief, niet pijnlijk thermografisch onderzoek.

Belangrijk is wel dat je zeer goede supplementen gebruikt, anders span je het paard achter de wagen. Kun je daarbij wel een handje gebruiken? Neem dan contact met me op, dan help ik je door het woud heen.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Slapen zonder stress

Na een drukke dag ben je vaak zó moe dat je het liefst meteen onder de wol kruipt. Maar is dat wel de beste oplossing? Als je de stress niet goed van je afschudt, blijft die in je kleren (of pyjama) zitten en ga je waarschijnlijk een rusteloze nacht tegemoet, terwijl nachtrust juist zo belangrijk is om je stress te kanaliseren, je lichaam te resetten en om uitgerust aan een nieuwe dag te beginnen. Een goede nachtrust heeft effect op je humeur, productiviteit en gezondheid. Bouw daarom aan een rustgevende routine, waardoor jij je nieuwe (werk)dag op een positieve manier kunt beginnen.

Dussss… stress uit, pyjama aan.

1. Maak een to-do lijst

Pieker jij jezelf in slaap of houdt piekeren je wakker? Maak een lijstje en schrijf het van je af. Als je al je taken of dingen die je niet wil vergeten opschrijft, dan voel je jezelf geruster en zal je het gemakkelijker kunnen loslaten tot de volgende dag.

Leg daarom ook een notitieboekje en pen op je nachtkastje, voor het geval je om 3 uur ’s nachts plots iets bedenkt dat je morgen nog moet doen. Zo blijf je er niet de hele nacht over piekeren en moet je niet opstaan om het ergens te noteren of onmiddellijk te controleren. Schrijf het op, en laat het los. Morgen lees je wel weer wat je ‘moet’ doen.

2. Zet het geluid van je telefoon uit

Het liefst schakel je je telefoon uit (vliegtuigstand) of laat je hem beneden of in een andere kamer liggen. Wil je hem aan laten staan, zet hem dan op “niet storen’, de vliegtuigstand of schakel het geluid uit. App-meldingen zullen je niet wakker buzzen en je slaapt ook rustiger als je niet met één oor luistert naar wat je telefoon voor geluid afgeeft. Experts raden aan om hem 1 à 2 uur vóór je gaat slapen uit te schakelen, zodat je kan beginnen ontspannen.

3. Ruim even op

L:aat die grote schoonmaak liever voor een gepland moment, maar snel even je bed opdekken en kussens opschudden, kan je ook rustig maken. Kijk eens rond in het huis, zijn er nog kleine dingen die je kan voorbereiden of opruimen? Zoals de afwas wegzetten, je tas klaarmaken voor morgenvroeg, de ontbijttafel dekken… Zo voel jij je iets meer georganiseerd en voldaan als je onder de lakens kruipt.

4. Probeer een geleide meditatie

Op de grond of een kussen gaan zitten en plompverloren mediteren; ik weet niet hoe het met jou is maar ik word er gewoon onrustig van! Wat wel werkt is als ik een meditatie-app aanzet (bijvoorbeeld Headspace) of een begeleide meditatie (‘guided meditation’) op te zoeken op YouTube. Iemand praat je dan door een meditatie heen en geeft je vriendelijke aanwijzingen voor bijvoorbeeld ademhaling. Deze manier van mediteren maakt me heerlijk rustig en laat me ontspannen slapen.

5. Focus op iets positief

De momenten van stress nemen vaak de overhand, als je terugdenkt aan wat je die dag beleefd hebt. Blokkeer die negatieve spiraal en denk bewust aan iets positiefs. Som enkele positieve dingen op of denk aan leuke dingen die je in het vooruitzicht hebt. Kan je niets bedenken? Tijd om iets leuk te plannen. Probeer een positieve mindset te creëren, zodat je hoofd niet verdrinkt in negatieve gedachten.

6. Drink een ontspannende thee

Weinig rituelen zijn zo ontspannend als ‘s avonds een kamillethee drinken. Het hoeft natuurlijk geen kamillethee te zijn. Kies er eentje die bij jouw smaak past, maar bepaalde theesoorten hebben een meer ontspannend effect dan anderen. Een kopje thee zetten is vaak op zichzelf al een kalmerende activiteit. Dus warm wat water op, kies een kopje en laat de kracht van thee zijn werk doen.

7. Lees iets luchtigs

Vaak lezen we om iets bij te leren en kiezen we voor een lijvig boek of een krant. Maar dat helpt niet altijd om ’s avonds de stress van de dag los te laten. Kies daarom voor iets meer relaxerend. Een roman, een lifestyle magazine, een zelfhulpboek … Iets dat je niet volledig op je paard jaagt.

8. Hou een dagboek bij

Niet alleen lezen, ook (dagelijks) schrijven kan hetzelfde effect hebben als mediteren. Veel mensen praten wel over het bijhouden van een dagboek, maar weinig mensen doen het ook echt. Kies daarom een leuke schrift of een dagboekconcept dat je leuk vindt en waag een poging. Je dag van je afschrijven is een effectieve manier om stress los te laten en alles even in perspectief te zetten.

9. Drink niet (te veel) alcohol

Je wil uiteraard wel gehydrateerd blijven, maar dat wil niet zeggen dat je nog snel drie drankjes moet drinken voor je in bed kruipt. Zeker niet als je weet dat je gemakkelijk wakker wordt om naar het wc te gaan ’s nachts. Het verstoort je slaapritme en jij voelt je de dag erna minder uitgerust. Experts raden daarom aan om al een uur voor bedtijd te stoppen met drinken. Wil je nog iets drinken, kies dan water of thee. Vermijd alcohol en suiker! En wil je binge-drinken? Doe dat dan ‘s ochtends. Drink een glas lauwwarm water voor je gaat douchen, en één voor je gaat tandenpoetsen bijvoorbeeld. Zo heb je al gauw je eerste halve liter binnen.

10. Neem een kalmerend bad

Een bad hoef je echt niet alleen te nemen om jezelf schoon te weken. Je onderdompelen in water is goed om fysieke stress los te laten. Doe je daarbij nog geurende oliën in je badwater dan helpt dat het relaxatie-effect nog meer. Wil jij helemaal goed slapen na je bad? Verschoon je bed dan bij voorbaat.

11. Zet muziek op

(Oorverdovende) stilte is niet altijd relaxerend. Een luide tv ook niet. Ga daarom op zoek naar muziek die bij je past of waar jij op dat moment nood aan hebt. Misschien werkt klassieke muziek voor jou, ga je meer voor soundscapes, of ben je inspiratieloos en zoek je een afspeellijst op YouTube. Zoek wat werkt voor jou.

12. Doe iets dat je gelukkig maakt

Ontspannen is persoonlijk, misschien is een bad of rustgevende muziek niets voor jou. Als je liever uitgaat, een film kijkt, of langsgaat bij een vriend, doe dat dan. Zoek dingen en mensen op die je gelukkig maken, energie geven, en je positief beïnvloeden.

13. Kies een relaxerende geur

Geuren beïnvloeden ons sterk. Kies daarom voor ontspannende aroma’s in je huis door middel van bloemen of (natuurlijke!!) etherische olie in een diffuser. Of sprenkel lavendelolie op de onderzijde van je kussen. Als dat een deel van je slaapritueel is dan zullen je hersenen dat er ook mee associëren en gemakkelijker tot rust komen.

14. Vermijd licht

Licht verstoort je slaappatroon. Wij maken melatonine aan als het donker begint te worden en als het weer licht begint te worden, stijgt je adrenalineniveau weer. Maak jij je klaar om naar bed te gaan? Begin met de lichten te dimmen of uit te doen. Stop ook op tijd met tv kijken of staren naar je laptop. Het blauwe licht van je laptop en smartphone is slecht voor je hersenen als je wil gaan slapen. Kruip je in bed, zorg dan dat je slaapkamer donker is (licht uit en gordijnen dicht). Zo word je niet afgeleid.

15. Hou je routine vol

Heb je een routine gevonden die voor jou werkt? Hou deze dan vol. Consistentie is een belangrijke factor bij een goede (slaap)routine. Wil je dat deze optimaal blijft werken dan moet je dus doorzetten. Zo wennen je hersenen aan je ritueel.

Als dat gebeurd is, kan je je vermoeiende dag achter je laten, relaxen, en daadwerkelijk een goede nachtrust hebben. Welterusten alvast.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Stress maakt meer kapot dan je lief is

Die dagen hè, dat de stress je de oren uit lijkt te komen. Je kunt immers stress om álles hebben; je werk, je kinderen, je ouders, de medeweggebruikers, een abonnement wat niet levert, een storing van internet, televisie, anything. Je weet wel, van die dingen waar je zelf niets aan kunt doen, maar die je in praktijk toch -op de achtergrond- bezighouden en waar je lichaam wel op móet reageren om enigszins in balans te blijven. Met een beetje pech stress je de hele dag door. En dat gaat vaak best lang goed, tót het lijntje breekt…

Merk je dat je spanning in je lichaam voelt? Malende gedachten, moeite om te focussen, chronische moeheid en fysieke klachten? Ben je altijd op weg naar wat nog moet gebeuren? Maak je dan op voor een burn-out of onderweg er naar toe.

Je hebt al van alles geprobeerd; yoga, sport, meditatie, therapie en goedbedoeld advies van anderen gevolgd, en nog steeds zit je niet ècht lekker in je vel. De stress versnelt in je hele lichaam de cellulaire veroudering en is verantwoordelijk voor de verkorting van telomeren (de beschermkapjes van je chromosomen). Je kunt zeggen dat stress je lichaam en geest onnodig snel veroudert en veroorzaakt het merendeel van je gezondheidsproblemen. Je lichaam en geest verliezen stukje bij beetje hun natuurlijke, helende balans.

Wat schiet je ermee op?

Stress is -als je het goed bekijkt- de boosdoener voor al onze hedendaagse en vroegere problemen. Iedereen heeft het en we vinden het maar lastig er vanaf te komen. De één heeft er iets meer last van dan de ander en sommigen van ons hebben het ‘onder controle’. Hoe dan ook is stress is een regelrechte sluipmoordenaar. Voor je hele systeem, inclusief je hormonen!

Wat schuilt hier eigenlijk achter? Waarom is stress eigenlijk zo’n groot probleem voor onze hormonen? En waarom kan dit zelfs betekenen dat je bijvoorbeeld minder of onvruchtbaar wordt, overgewicht krijgt, last van acné en ga zo nog maar even door. De antwoorden vind je in dit artikel, mét tips om ervan af te komen.

Invloed op je levensverwachting

Chronische stress heeft ernstige gevolgen voor je gezondheid. Het is aangetoond dat er een directe fysiologische relatie bestaat tussen stress en hart- en vaatziekten. Piekeren en tobben verhogen de bloeddruk, de hartslag en de samentrekkingskracht van het hart, die een rol spelen bij het ontstaan van coronaire syndromen. Niet allen chronische stress, ook acute stress, zoals bij hevige emoties, geven een toename van acute hartproblemen (zoals myocardinfarct, ritmestoornissen en stresscardiomyopathie). Denk hierbij aan de talloze situaties van mensen die na het overlijden van een geliefde, kort erna zelf overlijden aan acuut hartfalen. “Aan een gebroken hart” wordt dan weleens gezegd.

En alleen al het hebben van hart- en vaatziekten kan ook weer psychologische stress veroorzaken. Mensen met hart- en vaatziekten lijden vaker aan angst- en depressiestoornissen. Zij ervaren een verminderde kwaliteit van leven en hebben vaker moeite met het volgen van leefstijladviezen. Hetgeen weer leidt tot een toename van klachten en een verhoging van het risico op het ontwikkelen van nieuwe hart- en vaataandoeningen.

Medisch wetenschappelijke onderzoeken laten een duidelijke relatie zien tussen stress en hart- en vaatziekten. Bij een thermografisch onderzoek geeft je lichaam (door bepaalde typische temperatuurspatronen) signalen af dat de fysiologie (de werking) lijdt onder chronische stressbeleving. Het soort stress dat je eigenlijk niet eens meer merkt, maar waar je lichaam elk moment van elke dag moeite mee heeft omdat het de normale (gezonde) werking verhindert en wat energie kost om ” zo goed mogelijk’ te functioneren. Gegeven de omstandigheden. Tijdens consulten – of het nou voor behandeling van lymfeproblemen of van leefstijlproblemen is- neem ik altijd de factor stress mee in mijn onderzoek en bespreken we hoe je het ervaart en hoe je ermee omgaat. Vaak merk ik dat kleine aanpassingen leiden tot significante verbetering in gezondheid en gezondheidsbeleving. Een paar algemene tips deel ik hieronder alvast met je.

Wat stress met je hormoonsysteem doet

Stress is niet altijd ‘slecht’. Het is juist heel nuttig als je in acuut gevaar bent. Het is een heel belangrijke aanjager voor wat evolutionair onze redding was in veel gevallen. Je zenuwstelsel signaleert ‘stress’ op veel niveau’s; al je zintuigen kunnen het detecteren (reuk, geur, smaak, etc.) en als een reactie daarop stelt je lichaam een heel systeem in het werk waardoor je weg kon van die stress; bijvoorbeeld als je een gevaarlijk beest ziet – je gaat rennen- of je verbergen, of als je brandlucht ruikt – je zorgt dat je alles in het werk stelt dat je niet verbrandt-, of als je proeft dat iets wat je van plan bent te gaan doorslikken, eigenlijk heel erg bedorven is – je spuugt het uit-. Allemaal acute acties die je onder invloed van een acuut stijgend cortisol niveau (stresshormoon) net een beetje beter en sneller uitvoert. Als het gevaar geweken is, cortisolniveau in je lichaam weer. Heel handig! Zeker om te overleven 😉 Maar letterlijk dodelijk als je daarna niet in staat bent weer te ontspannen.

De gevolgen van stress

Om acuut energie te kunnen leveren, legt je hoge cortisolniveau ook je andere systemen plat. Denk dan aan spijsvertering, aanmaak van je sekshormonen of insuline en zo platleggen.

In onze verre geschiedenis -evolutie- is gebleken dat overleven belangrijker is dan groei en voortplanten. We leven nu niet meer in de oertijd waarin we voor beesten moeten vluchten en een relatief laag cortisolniveau zou daar goed bij passen. Een logisch gevolg zijn. Helaas ervaren we ondanks het gebrek aan overlevingsgevaar zoveel en langdurig stress dat bij bij velen van ons het cortisolniveau niet meer daalt, maar constant ‘hoog’ blijft. Ik hoef je niet te vertellen dat dit voor problemen in de balans zorgt; éventjes hoog tot het gevaar geweken is, en daarna weer dalen, is waar wij op ingericht zijn.

Door onszelf continue te omringen door stressfactoren die voor constante paraatheid zorgen (telefoons, altijd ‘aan’ staan, weinig ontspanning, overwerken, etc.) vreet cortisol continue energie uit onze andere systemen. Hierdoor krijgen we last van onvruchtbaarheid, hoge bloedsuiker, overgewicht, acne, vermoeidheid, en-zo-voorts. Begin je een patroon te ontdekken? En zie je een link tussen ‘oorzaak’ en ‘gevolg’?

Alleen jij kunt jezelf ontstressen

Kijk, als je het eenvoudig uitgelegd krijgt, is het systeem eigenlijk retesimpel. Het is dan ook niet verrassend dat het net zo simpel op te lossen is. En natuurlijk weet ik dat alle verandering moeilijk is. In het begin. Maar er zijn echt wel tips die je hierbij kunnen helpen. Ik geef je er vandaag alvast zeven:

 1. Ga voeden, niet vullen. Je lichaam heeft veel stress als het voedsel moet verwerken die niet voor een mensenlichaam bestemd is. Gebruik die stress dan liever voor het verteren van gezonde en verse voedingsmiddelen. Dan heb je er nog wat aan.
 2. Matig met alcohol. Sjam het lijkt zo ontspannend, het is toch écht gif voor je lijf (en daarmee een enorme bron van stress).
 3. Maak voor jezelf rustmomenten! Zet je laptop, tv en telefoon een uur voordat je gaat slapen uit.
 4. Zet een tijdschakelaar aan je wifiontvanger; ik heb de mijne ingesteld zodat ik er niet elke dag aan hief te denken dat ik de wifi uitschakel. De straling van je (online) apparaten zorgen er ook voor dat je ‘s nachts niet meer kwalitatief goed uitrust. Heb je moeite met kwalitatief goed slapen? Dan heb ik hier nog een paar tips voor je.
 5. Mediteer. Het is niet voor niets dat ik tijdens een ontspannende manuele lymfedrainagebehandeling ook meditatieve muziek afspeel en soms ook de beleving versterk door fijne etherische olie in de diffuser. Rust will save us all!
 6. Stop eens even met al dat rennen en jagen; ga lekker buiten wandelen. Ik vind het fijn om wandelen en mediteren te combineren en ik ontstress geweldig als ik een metronoom (app) aanzet. Alleen maar monotoom tik-tik-tik-tik en per tik zet ik een stap… En omdat ik me dat éne uurtje liever niet laat afleiden; zet ik de telefoon op viegtuigstand.
 7. Zoek gezelschap van mensen die je energie géven!

Tot slot

Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk en bouw daarna een blok relaxen in! Zó zorg je ook goed voor jezelf

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Lymfetaping

Lymfetaping kan succesvol worden toegepast in alle omstandigheden waar sprake is van ophoping van (lymfe)vocht. Bij een gezond werkend lymfestelsel kun je denken aan de behandeling van bloeduitstortingen of het lokale oedeem na een trauma of een operatie. Oedeem bij een aangeboren (primair lymfoedeem) of verworven (secundair lymfoedeem) afwijking aan het lymfestelsel is ook een indicatie voor lymftaping, uitsluitend uitgevoerd door een gespecialiseerd lymfedrainagetherapeut.

Hoewel Lymfetaping met hetzelfde materiaal plaatsvindt als medical taping bij de (sport)fysio, is de werking en wijze van aanleggen sterk afwijkend.

Lymfetape wordt in smalle stroken vanuit het lymfe-afvoergebied naar het aangedane gebied gelegd, waarbij de stroken tape het anatomische verloop van de lymfevaten volgen of juist kruisen. De huid wordt op rek gebracht, de tape wordt aangelegd zonder aanvullende rek maar met behoud van de voorspanning. Hierdoor merk je geen bewegingsbeperking, terwijl de tape doorlopend zijn werk doet.

Lymfetape is van hetzelfde materiaal als medical taping; ventilerend, huidvriendelijk en antiallergisch. De tape kan rustig een week of langer worden gedragen, je voelt er eigenlijk niets van. Met de tape kan je gewoon onder de douche, zwemmen en oefeningen doen. Afdrogen is wel ‘een dingetje’, ik zeg altijd”wrijven helpt niet, deppen wel”.

Afhankelijk van de klachten moet de tape een aantal keren opnieuw worden aangebracht. Vóór de vervolgbehaldeling haal je ‘s ochtends zelf de tape van je huid, zo kan je huid even herstellen, voor er weer nieuwe tape wordt geplakt.

Effecten Tape:

 • pijnvermindering
 • maakt ruimte tussen huid en omliggend weefsel
 • bevordert de lymfestroom
 • voert oedeem af (lymfedrainage), door de bloed-en lymfedoorstroming te bevorderen
 • lymfedrainage wordt langdurig ondersteund
 • vermindert schadelijke gevolgen van bestraling
 • reguleert de weefselspanning; ontspannen, aanspannen
 • verbetert littekenweefsel door fibrose en littekenweefsel te verzachten

In mijn praktijk pas ik het vaak toe voor:

 • hooikoortsbehandeling
 • verlenging van de manuele behandeling in de praktijk
 • reumatische aandoeningen
 • hoofdpijn/migraine, tinnitus (oorsuizen)
 • ‘verse’ en ‘oude’ littekens
 • vocht in een gewricht na bijv. een operatie of kneuzing
 • pijnbehandeling van fybromyalgie patiënten
 • spataderen
 • gewrichtsklachten (postoperatief, artrose, overbelasting)
 • rugklachten
 • onrustige benen (restless legs)
 • kramp en spierspanning
 • lymfoedeem na bijv. borstoperatie of mastectomie
 • stress- en burn-outklachten
 • neusholteontstekingen/verkoudheden
 • slapeloosheid
 • obstipatieklachten
 • activeren van lymfestations
 • menstruatiepijn
 • etc.

Contra-indicaties:

Ik behandel niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van je behandelend arts bij:

 • acute hartproblemen
 • acute bacteriële infecties
 • acute veneuze problemen
 • acute astma
 • trombose
 • koorts
 • lage bloeddruk (onderdruk onder de 50)

Als je een afspraak maakt voor lymfebehandeling, kan het zijn dat ik besluit tot lymfetaping. Het is fijn als je op de te behandelen plek die dag geen bodylotion, crème, etc gebruikt. Ook als die plek erg behaard is kun je die beter alvast ontharen.

Soms maak ik ook gebruik van crosstape

Door een vorm van magnetische werking, pas ik deze van oorsprong Koreaanse uitvinding toe bij de behandeling van o.a. triggerpoints, pijnpunten, acupunctuurpuur en voor het beïnvloeden van de energiebanen in het lichaam (meridianen). Soms worden crosstapes gebruikt om acupunctuurpunten te behandelen.

Het doel van de behandeling is, net als bij alle energetische behandelingstechnieken (zoals acupunctuur en acupressuur), de energie weer ongestoord te laten stromen en daardoor het zelf genezend vermogen van het lichaam te activeren.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Crosstape

Lymfetaping kan succesvol worden toegepast in alle omstandigheden waar sprake is van ophoping van (lymfe)vocht. Bij een gezond werkend lymfestelsel kun je denken aan de behandeling van bloeduitstortingen of het lokale oedeem na een trauma of een operatie. Oedeem bij een aangeboren (primair lymfoedeem) of verworven (secundair lymfoedeem) afwijking aan het lymfestelsel is ook een indicatie voor lymftaping, uitsluitend uitgevoerd door een gespecialiseerd lymfedrainagetherapeut.

Enkele honderden jaren geleden ontdekte men in Korea dat je herstelmechanismes van het lichaam via de huid positief kunt beïnvloeden. Crosstapes werken door de energetische lading in de huid te veranderen op zowel acute als chronische pijn en andere aandoeningen. Energie (lading) wordt lokaal losgelaten en geharmoniseerd en dit stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. De crosstapes hoeven niet altijd op de pijnplek zelf geplakt te worden, ze kunnen ook op andere plekken op het lichaam geplakt worden, maar werken dan toch aan de verbetering van de klacht.

Een crosstape is een stukje zijdeachtig tape-materiaal met een huidvriendelijke acrylplakstof op de achterkant. Ze bevatten geen medicatie, actieve substantie of supplementen. De zijdeachtige stripjes materiaal zijn gerangschikt in een raster met een gelijk aantal vierkantjes en zitten geplakt op een papiertje met een kunststof antiplaklaagje. Zodra je de tape van het papier afhaalt, laadt deze zich elektromagnetisch op. Om deze reden wordt ook alléén een kunststof pincet of een houten stokje gebruikt. In alle andere gevallen neemt de therapeut de helende elektomagnetische lading over, en dat is nou net niet de bedoeling.

Onze huid heeft een negatieve elektrische lading en de structuren eronder hebben een positieve lading. In een gezonde situatie, als er geen verstoringen aanwezig zijn in ons lichaam, is er balans tussen positieve en negatieve lading in de weefsels van het lichaam. De huid heeft dan zijn natuurlijke negatieve lading. Als we in dit geval een crosstape over de huid halen, gebeurt er niets.

Als je ziek bent of iets mankeert, is het evenwicht tussen de positieve en negatieve lading verstoord. De negatieve lading van de huid vermindert en de onbalans resulteert in pijn, ontsteking en verstoring van de reflexpunten. Je huid of organen kunnen ook ontstoken raken en je spieren stram aanvoelen.

Haal je in deze situatie een crosstape langs een positief geladen/ “ziek” huidgebied, wordt deze er als vanzelf naartoe gezogen.

Op het moment dat het stugge materiaal van de crosstape op de elastische huid komt, zorgt de drukkracht van de crosstape ervoor dat er microscopisch kleine veranderingen in de huid ontstaan. Dit verandert de lading van het gebied en als het lichaam via het centrale zenuwstelsel deze seintjes ontvangt, activeert dit het zelfgenezendvermogen van het lichaam.

In de meeste gevallen merkt een cliënt al kort na het plakken van de crosstape op, de beweeglijkheid verbetert en de pijn vermindert.
Crosstapes laten pas los als het lichaam de hulp van de tape niet meer nodig heeft. Dit kan soms weken duren. Douchen, zwemmen en baden kan gewoon plaatsvinden. Afdrogen is wel een dingetje. Ik zeg tegen mijn clienten graag “wrijven helpt niet, deppen wel”.

Hoewel de werking van crosstapes nog niet wetenschappelijk is bewezen, is empirisch ondertussen vastgesteld dat de crosstapes uitstekend werken op lokale pijnpunten en triggerpoints.

Uit de praktijk melden diverse collega-therapeuten crosstapes succesvol in te zetten bij:

 • spierspanningen
 • gewrichtspijn (postoperatief, artrose, overbelasting)
 • hoofdpijn/migraine
 • tinnitus (oorsuizen)
 • problemen met de wervelkolom
 • kneuzingen
 • triggerpoints
 • pijnbehandeling van fybromyalgie patiënten
 • littekens
 • activeren van lymfestations

Wilt je een keer komen ervaren wat crosstapes voor jouw klachten kunnen betekenen? Maak dan gerust een afspraak.

Wil je meer weten over Lymfetaping?

Lymfetape wordt in smalle stroken vanuit het lymfe-afvoergebied naar het aangedane gebied gelegd, waarbij de stroken tape het anatomische verloop van de lymfevaten volgen of juist kruisen. De huid wordt op rek gebracht, de tape wordt aangelegd zonder aanvullende rek maar met behoud van de voorspanning. Hierdoor merk je geen bewegingsbeperking, terwijl de tape doorlopend zijn werk doet.

Het doel van de behandeling is de lymfeafvoer naar het lymfestation te stimuleren.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Kleefkruid

Kleefkruid ken je vast wel, tenminste, als je weleens van de gebaande paden loopt. De plant slingert zich met lange stelen vaak over de grond en blijft met zijn stekelhaartjes zo’n beetje aan álles vast blijft zitten wat het tegenkomt. Ook aan je handen, je kleren of je haren. Dat komt door de vele haakjes die aan de stengel en de vruchten van kleefkruid zitten. Het is de plant waar de inspiratie voor ons moderne klittenband vandaan komt.

Het zaad hecht zich zelfs aan je haren. Het wordt gezien als een lastig , hardnekkig en niet uit te roeien onkruid en dat is het ook, maar het is lekker en bovendien zeer gezond als groente en om thee van te zetten.

Kleefkruid (Galium aparine) is een plant uit de sterbladigenfamilie (Rubiaceae). Planten en vruchtjes blijven hangen in de vacht van dieren, waaronder vrijwel alle zoogdieren. Zo worden de vruchten over grote afstand verspreid.

De bladeren zijn boven het midden het breedst en eennervig. Ze staan in kransen van zeven bijeen. Ook de bladeren zijn voorzien van haakjes, maar minder dan de rest van de plant. De stengel is verdikt aan de toppen.

kleefkruid happy healthcare
kleefkruid happy healthcare

Als je kleefkruid kort hebt gekookt of geblancheerd, hecht het zich niet meer vast en is het ook niet meer kleverig. Het smaakt net als andijvie of witlof en met onder andere kaas zijn er erg lekkere gerechten mee te maken. Kleefkruid wordt ook wel Jan-kleef-aan, Klever, Klis, Navelzaad, Duivelsnaaigaren en Tongel genoemd. 

Het bloeit van mei tot oktober. Kleefkruid heeft dan kleine onopvallende witte bloempjes. Deze bloempjes zijn 2 mm in doorsnee. Uit deze bloemen ontstaan kleine vruchtjes met vele haakjes eraan. De vruchten zitten twee aan twee en zijn 6-8 mm groot. Ze zijn paarsachtig of groen.

Voorkomen

Kleefkruid komt op veel plaatsen voor. Het kan zowel in de zon als in de schaduw groeien. Op een voedselrijke vochtige bodem vormt de soort matten waardoor andere planten op die plek geen kans meer krijgen. De plant groeit vaak tussen brandnetels, dovenetels en fluitenkruid.

Werkzame bestanddelen

De plant is rijk aan isoflavonen, glycosiden, fenolzuur, mineralen en kiezelzuur. 

Waar is het goed voor?

Gelukkig heeft men ook het nut van kleefkruid ontdekt. In de geschiedenis moet er veelvuldig gebruik van gemaakt zijn. Kleefkruid is eetbaar, zowel rauw als gekookt, maar kent ook diverse medicinale eigenschappen.

Reinigend

Kleefkruid werd namelijk door vele kruidenkenners beschouwd als hét lymfeklierkruid die het lymfestelsel hielp reinigen. Bij de behandeling van aandoeningen waarbij het lymfestelsel was betrokken werd graag gebruik gemaakt van kleefkruid. (Opgezwollen lymfeklieren, amandelonsteking, oedeem, maar ook bij eczeem.) Men heeft ontdekt dat kleefkruid de kwaliteit van het bloed verbetert en dat het een vochtafdrijvende werking heeft.

Hoe schoner het lichaam, hoe beter het kan functioneren, dus hoe minder kans op lichaamsklachten. Vandaar dat men vroeger in de lente, wanneer de natuur vol staat met reinigende kruiden, het lichaam ging reinigen. Tegenwoordig “wachten” wij meestal totdat we ziek worden en gaan dan pas reinigen, maar voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.

Je kunt thee van kleefkruid maken, maar ook kun je het kruid laten meetrekken in soep of versnipper het over een salade. Wanneer je het blad rauw wilt eten, doe dat dan in het voorjaar. Later in het jaar worden de bladeren stugger en kun je je verslikken in de taaie vezels. De zaadjes zijn ook eetbaar.
Bij klachten is het aan te raden een kuur met kleefkruid te volgen en meerdere keren per dag iets van kleefkruid te eten of drinken. Bij de betere drogist is een alcoholische oplossing (tinctuur) van het kruid te koop onder de Latijnse naam “Galium aparine”.

Verder medisch gebruik

Het verse sap van de blaadjes kan in een omslag tegen bloedende of zwerende wonden, blaren en kneuzingen gebruikt worden.

Kleefkruid werkt vochtdrijvend, bloedreinigend, is goed voor de huid, tegen acne, psoriasis, droog eczeem en ontstekingen van de huid, voor een snellere circulatie en stofwisseling, tegen constipatie en vocht vasthouden, dikke enkels, is eetlustopwekkend, ontstekingsremmend, bijvoorbeeld bij blaasontsteking, wond-helend en zweetdrijvend.

Waarschuwing 1

Ik ben er nog niet achter of ooit onderzocht is of de tinctuur van kleefkruid gecombineerd kan worden met synthetische medicatie. Neem het zekere voor het onzekere;

 • gebruik geen kleefkruid als je bloedverdunners en/of plaspillen gebruikt. Kleefkruid heeft dezelfde werking, dus samen kan dat te veel van het goede worden.
 • als je momenteel geneesmiddelen neemt, stop de inname ervan niet of vervang ze niet zonder eerst een arts te raadplegen.
 • Ook bij zware aandoeningen, zwangerschap, zogen of kleine kinderen is het verstandig u eerst goed te laten informeren.

Waarschuwing 2

Verzamel nooit kleefkruid in de buurt of langs akkers met tarwe, rogge, haver of welk ander graan dan ook. Kleefkruid wordt daar erg zwaar bestreden en de middelen die daar voor gebruikt worden zijn niet zo gezond.

Kleefkruidthee

Je kunt bij mij (biologisch gekweekte) kleefkruidthee kopen. Deze bestaat uit versneden bovengrondse delen (stengel, blad, bloem, vrucht).

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Een stralende huid? Droogborstelen!

Je lymfesysteem is een ingenieus netwerk dat kriskras door je hele lijf loopt. Het zorgt er voor dat afvalstoffen uit je cellen op een doeltreffende manier worden afgevoerd. Nu de lente in aantocht is kan het geen kwaad om het zuiveringssysteem van ons lijf een handje te helpen bij het kwijtraken van opgehoopte afvalstoffen. En daar hoeven we de deur niet voor uit…

Alleen al door naar je lymfestelsel te kijken kan je maar één conclusie trekken: het menselijk lichaam is een wonder. Mét een eigen zuiveringssysteem, want precies dat is je lymfestelsel. Dit stelsel zorgt er voor dat afvalstoffen systematisch worden afgevoerd. Het werkt in één richting en volgens een vaste volgorde:

 • Je lichaam maakt afvalstoffen aan, denk aan beschadigde cellen en lichaamsvreemde deeltjes zoals virussen en bacteriën
 • Lymfevocht ontstaat in je weefsel en neemt deze afvalstoffen op uit je lijf
 • Lymfevocht stroomt vervolgens langs lymfeknopen. Dit zijn kleine filterstations waar meerdere lymfevaten elkaar kruisen. In je nek, oksels, liezen, luchtpijp, darmen, longen, achterin de buikholte bevinden zich veel lymfeknopen. Je hebt ongeveer 500 van deze knopen en ze hebben het formaat van een erwt
 • De afvalstoffen in het lymfevocht worden in de lymfeknopen vernietigd

Wintermaanden

Hoe beter je lichaam in staat is om afvalstoffen af te voeren, hoe fitter jij je voelt. Als je gezond en uitgebalanceerd eet, voldoende beweegt en weinig stress hebt, kan je lymfesysteem optimaal functioneren. Helaas voldoen maar weinig mensen aan dit ‘perfecte plaatje’. Het kan dus geen kwaad om het zuiveringssysteem van je lijf een handje te helpen. Zeker als de lente voor de deur staat. In de wintermaanden bewegen we minder en zitten we meer binnen. Nu het voorjaar in aantocht is kun je jouw lijf een zetje in de goede richting geven. Dat kan op verschillende manieren…

Droogborstelen
Droogborstelen (drybrushing) is een ayurvedische techniek. Je borstelt met een droge borstel over je droge huid om je lymfesysteem en huid te stimuleren. Een activiteit die niet meer dan 5 minuten van je tijd in beslag neemt en ervoor zorgt dat je lichaam zich fris en fruitig voelt.

Het is wel van het grootste belang dat je weet dat je met verschillende technieken de verschillende systemen in je huid ‘aan’ kunt zetten.

Met HEEL ZACHT, HEEL LANGZAAM EN HERHAALD IN DE JUISTE RICHTING borstelen, stimuleer je de lymfestroom.

Met NORMAAL TOT HARD EN SNEL HEEN EN WEER borstelen, stimuleer je de bloedstroom; je huid wordt dan wat rozig.

Hieronder lees je meer over droogborstelen voor verbetering van (bloed)circulatie

DROOGBORSTELEN HELPT OM JE LICHAAM TE ONTGIFTEN
Door je huid te droogborstelen, activeer je het bloedsysteem waardoor je lichaam zich beter kan ontdoen van afvalstoffen. Dit is belangrijk voor een goede gezondheid. Elke cel is een fabriekje op zich, wat brandstof aangevoerd krijgt en afvalstoffen uitscheidt. Lymfe zorgt ervoor dat die afvalstoffen uit het lichaam gehaald worden en aan het bloed worden afgegeven. Een ophoping van afvalstoffen zorgt ervoor dat de cellen niet genoeg meer kunnen uitscheiden en daardoor niet goed genoeg meer kunnen werken.

Het lymfesysteem bestaat uit lymfecapillairen, vergelijkbaar met haarvaatjes van het bloedvatstelsel, behalve dat lymfecapillairen lymfevocht tussen de cellen in zich ópnemen. Via steeds grotere lymfevaten wordt het lymfevocht door groepjes lymfeknopen geleid, waarin het steeds weer een beetje beter gefilterd wordt. Uiteindelijk komt de schone lymfe weer terug het lichaam in en wordt lichaamsafval afgegeven aan de bloedbaan waar uiteindelijk de lever en nieren zorgen voor uiteindelijke uitdrijving uit het lichaam.

Veel van deze lymfevaten lopen vlak onder de huid en die worden door het borstelen extra gestimuleerd. Concentraties lymfeknopen zitten op je sleutelbeen, in je oksels en je liezen, op je borstbeen, in je ellebogen en je knieën. Bloedvaten (haarvaten) zitten overal in je lichaam, en ook vlak onder de opperhuid, in de lederhuid. Bloed wordt voortgestuwd door je hart(slagen) en dat zuigt het ook weer aan. Zuurstofrijk bloed wordt je lichaam ingepompt en zuurstofarm bloed wordt weer opgehaald. Voor je gezondheid is het wel belangrijk dat dit in een vloeiende beweging gebeurt en dan wil je het liefst zo weinig mogelijk obstructies, zoals ontstekinkjes of anderssoortige stagnaties.

Welke volgorde?

Dat hangt er vanaf welk lichaamsdeel je aandacht nodig heeft.

In tegenstelling tot je lymfesysteem, waarbij je van binnen naar buiten werkt, werkt droogborstelen om je bloedsysteem te stimuleren van buiten naar binnen. Je mag dan ook lekker borstelen en scrubben. Zo help je je lichaam te ontgiften.

Op je schouders, oksels, ellebogen, buik, rug, liezen, knieën, enkels en heupen kun je in cirkels borstelen, op je benen en armen met lange stroken. Vergeet ook je handen en voeten (binnen en buitenkant) niet! Borstel wel altijd richting je hart, hierdoor kunnen afvalstoffen makkelijker worden afgevoerd. Kies voor een zo natuurlijk mogelijke borstel die fijn op je huid voelt en kies voor je gezicht een zachtere borstel dan voor de rest van je lichaam. Je mag er wel wat druk op uitoefenen, maar HET MAG JE GEEN PIJN DOEN! Vermijd plekjes die geïrriteerd zijn. Op YouTube vind je verschillende tutorials voor een droogborstel routine. Laat je door die filmpjes niet verleiden tot het uitvoeren van lymfedrainage, de filmpjes die je daar ziet kunnen mijn goedkeuring niet wegdragen.

Drink voor of na het droogborstelen een groot glas water voor een nog betere afvoering van afvalstoffen.

VERWIJDER DODE HUIDCELLEN VOOR EEN STRALENDE HUID

Je huid vernieuwt zich ongeveer elke maand, waarbij je oude huidcellen van binnenuit door nieuwe worden vervangen. Blijven die oude huidcellen nou te lang aan je ‘plakken’, dan zorgt dat voor een doffe teint. Door je huid regelmatig te droogborstelen, verwijderen die dode huidcellen en kunnen je poriën weer ademen. Dit zorgt voor een zachte huid en een gezonde gloed. Neem na het borstelen een verkwikkende douche (douche vooral 2 minuten koud af) en verwen je huid na het douchen met een lekkere (natuurlijke) huidolie. Het is normaal als je huid de eerste paar keren na het borstelen wat roder en gevoeliger is. Dit wordt vanzelf minder.

VERSTEVIG JE HUID

Het droogborstelen stimuleert ook het bindweefsel in je huid wat je huid verstevigt en je bloedsomloop verbetert. Het schijnt zelfs zo te zijn dat het borstelen helpt bij het tegengaan van cellulitis. Mooi meegenomen toch? Om dit effect te vergroten kun je elke ochtend een glas warm water met een schepje viscollageen drinken. Na een paar weken, weet je niet wat je ziet!

HET MAAKT JE WAKKER

Droogborstel ‘s ochtends! Als je net wakker wordt kan je lichaam wel wat stimulans gebruiken om weer ‘aangezet’ te worden. Door het borstelen stimuleer je de doorbloeding van je lichaam na een nacht slapen. Je start de dag dan als vanzelf energiek. Een natuurlijke energyboost dus!

HET WERKT KALMEREND

Aanraken van je huid maakt oxytocine (je weet wel, het gelukshormoon) vrij. Het maakt daarbij niet uit of je jezelf liefdevol aanraakt of dat je een partner hebt die je daarmee verwent. Het werkt verzachtend en kalmerend voor je parasympathische zenuwstelsel en je geest. Oxytocine laat ons brein ontspannen, pijn wordt verzacht en geluksgevoel neemt toe. Droogborstelen is daarnaast ontspannend voor de spieren.

Wat voor een borstel

Er zijn verschillende borstels te koop. Van hout en van kunststof, met een lange steel, een korte steel, met een rechte of een gebogen handvat, van varkenshaar, van geitenhaar, met plastic haren noem maar op! Kies een zo natuurlijk mogelijke borstel die jij fijn op je huid vindt voelen, voel ook hoe je het ervaart als je de borstel recht op je huid zet of juist schuin laat aflopen. Je mag wel iets druk geven waardoor de huid wat meebeweegt, maar voor lymfedrainage is iets druk al gauw teveel. Het mag NOOIT PIJN DOEN! Je huid mag ook NOOIT ROOD WORDEN. Vermijd geïrriteerde huid, borstel daaromheen, in de richting van een groter afvoerpunt. Hier een filmpje dat ik opnam om dames bekend te maken met droogborstelen van het borst(en)gebied.

Nog geen goede Droogborstelborstel gevonden? Begin vandaag nog met een zachte oude washand!

Laatste tipssss

 • Drink voor het droogborstelen een groot glas lauwwarm water, voor een nog betere afvoering van afvalstoffen. En daarna een groot glas lauwwarm water met daarin opgelost een maatschepje (vis)collageenpoeder.
 • Wil je meer weten over wat droogborstelen voor je Lymfe kan doen? Lees dan hier verder.
 • Wil je meer weten over wat je nog meer kunt doen om je lymfe te stimuleren? Lees dan hier verder.
marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.