Heeft bevolkingsonderzoek zin?

Tijdens mijn spreekbeurten over borstgezondheid, worden altijd vragen gesteld over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Onderstaande tekst stuurde ik onlangs naar de abonnees van mijn ‘zondagochtendinspiratiemail”. Ik vind het eerlijk gezegd belangrijke informatie waar nog veel meer mensen van op de hoogte mogen zijn.

Ik las de nieuwste Thema-uitgave van het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) wat volledig is gewijd aan “risicogeneeskunde“.

Het NTvG is (letterlijke tekst) “Onafhankelijk, multidisciplinair en betrouwbaar. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) zorgt al vele jaren voor de verspreiding van medische kennis onder artsen. Het doel daarbij is om de meest recente ontwikkelingen in de medische wetenschap te duiden en van commentaar te laten voorzien door erkende vakgenoten. Voordat wij tot publicatie overgaan laten wij artikelen door ter zake deskundige specialisten beoordelen op juistheid en kwaliteit (‘peer review’).”

Een groot deel van dit themanummer gaat over bevolkingsonderzoek naar diverse kankersoorten, waaronder borstkanker, wat steevast een golf van angst in de gemeenschap teweegbrengt. De redactie probeert artsen en andere in geneeskunde werkenden te informeren. Ik trof prikkelende quotes aan (eigenwijs als ik ben, start ik achteraan in het blad):

 • “Dokters en deelnemers overschatten het effect van screening” (pag.86)
 • “Met de angst van mensen voor kanker is veel geld te verdienen” (pag.85)
 • “Steeds weer blijken nadelen van screening onvoldoende in beeld te komen” (pag. 80)
 • “Het lijdt geen twijfel dat er beduidende overdiagnostiek bestaat” (pag.79)
 • “Onder de nieuwe wet geldt niet langer een vergunningsplicht voor screening op kanker” (pag.77)

Random uitgelichte quotes uit artikelen om de beroepsgroep bij te scholen. Een enorme hoeveelheid informatie (en relevante achtergrond; cijfers, verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken, publicaties, (medische) boeken, etc.)

I Kid You Not ! Je zou van minder wakker liggen…

wakker liggen slapeloosheid happy healthcare

In alle jaren dat ik lezingen geef aan groepen vrouwen die geïnteresseerd zijn in borstgezondheid, is er altijd minstens één deelnemer die één van de volgende vragen gesteld:

 • Borstkanker is toch doodsoorzaak nummer één bij vrouwen?
 • Dat bevolkingsonderzoek (borstkanker of baarmoederhalskanker of darmkanker) doen ze toch niet voor niks? Dat beschermt vrouwen toch tegen voortijdig overlijden?

Iedereen kent wel iemand die er “gelukkig op tijd uit gehaald” is en op tijd is behandeld. Niet zo gek, als je bedenkt dat op elke 7 vrouwen er één te maken krijgt met borstkanker, maar niemand is ooit eerder geïnformeerd over wat je kunt doen om je borsten zo lang mogelijk zo gezond mogelijk te houden.

Tegenwoordig anticipeer ik daarop en neem ik een slide mee met de recente cijfers, die gewoon bij CBS te verkrijgen zijn. De schellen vallen de dames dan met donderend geraas van de ogen. Er is iets héél anders met ondermijning van onze gezondheid aan de hand.


Er lijkt niet te vechten tegen de (miljardenverslindende) marketingcampagnes van de borstkankervereniging en haar dochters zoals pink ribbon. Daarom vind ik het zo bijzonder dat vanuit dit medium zo zwaar wordt ingezet om de (on)zin van massascreenings bij de beroepsgroep voor het voetlicht te brengen. Ik voelde me – tot vóór deze uitgave – vaak een roepende in de woestijn. Door deze uitgave worden nu óók medici en andere professionals in regulier-, para- of aanvullende gezondheidszorg, geïnformeerd. En, met wat geluk, getriggerd om hun heilig vertrouwen in het effect van massascreening naar ziektes kritisch onder de loep te nemen.

Al sinds 1990, al ruim 30 jaar(!), worden alle vrouwen tussen 50 en 75 tweejaarlijks opgeroepen voor een ‘borstkankerscreening’. Die minder betrouwbaar is dan je denkt. Het kent een 10% ‘fout positief’ uitslag. Van elke tien vrouwen die het bericht krijgen dat er “iets gevonden is” en zich snel verder moeten laten onderzoeken, heeft er één helemaal niets! Behalve heel veel stress en levenslang angst omdat aangedrongen wordt op steeds weer opnieuw röntgenonderzoek. Wat op zichzelf al geen veilig onderzoek is. Vrouwen met dicht borstklierweefsel, hebben een extra risico op fout-positief of zelfs fout-negatief.

In 2020 werden 530.000 vrouwen gescreend, van elke 1000 werden 27,4 voor vervolgonderzoek doorgestuurd (dat zijn een kleine 14.500 vrouwen). De site bevolkingsonderzoek.nl meldt dat met het bevolkingsonderzoek in 2020 6.362 gevallen van borstkanker opgespoord. Als je dan doorrekent dat mogelijk van elke 1000 vrouwen 10% een fout-positieve uitslag kreeg (zie tabel 2 hieronder), gaat dat in 2020 alleen al om 636 vrouwen die onnodig behandeld zijn.

Na een hoogrisico mammogram is altijd méér onderzoek nodig en dan nóg is vaak een operatie (biopsie, punctie) en verder laboratoriumonderzoek nodig om te bepalen of het écht om kwaadaardige borstkanker gaat. Vrouwen die het betreft – en hun geliefden – staan al die tijd stijf van angst. Soms zelfs zó erg dat ze liever hun borst(en) laten amputeren dan nog langer met die angst te leven. Zou het dan eindelijk tijd worden dat artsen wakker worden en leren dat er verschrikkelijk veel gezonde vrouwen worden ‘gescreend’ en vervolgens ONNODIG behandeld worden. Denk aan de extra onderzoeken (echo, mri), behandeling met chemo, bestraling, hormoontherapie, etc. en de grote en kleine operaties (punctie, biopsie, gedeeltelijke of volledige borstamputatie).

tabel NTvG Risicogeneeskunde happy healthcare

Vroege detectie is géén preventie

Deze informatie is niet nieuw! Toen ik erachter kwam en me verder verdiepte, heb ik me er verder in gespecialiseerd en besloten er mijn levenswerk van te maken. Een kwarteeuw geleden leerde ik in mijn opleiding Natuurgeneeskunde en Klassieke Homeopathie over de ‘stadia van ziekte‘. Verdiep je er even in en dan weet je hoe belangrijk het is om in te grijpen vóórdat een ziekte zichtbaar of voelbaar is. Dan is gezondheid vaak weer terug te brengen.

Ik schrijf hier (natuurlijk) vaker over, lees hiervoor bijvoorbeeld dit blog


Wil je meer weten over de keuzes die je hebt om niet je ziekte maar je gezondheid te onderzoeken? Ik neem jou – en jouw gezondheid – serieus! Zonder bangmakerij. Met eerlijke informatie over waar je mee te maken hebt. En zónder onnodig veel extra of duur onderzoek/behandeling omdat het tóch wel door de verzekering betaald wordt!

Mail of app me via mijn website of plan een vrijblijvende belafspraak in.

Wil je ook elke zondagochtend een inspiratiemail?

In mijn praktijk in Zaltbommel kun je terecht voor leefstijlcoaching, lymfebehandeling en thermografische onderzoeken. Je kunt ook in weekends, op feestdagen en in avonden bij me terecht.


Voor thermografisch (borst)onderzoek kom ik ook op locatie bij praktijkhouders elders in Nederland en België.
De eerstvolgende afspraken zijn gepland op:

Woensdag 31 augustus in Heelsum (tussen Wageningen en Arnhem)

Dinsdag 22 september in Klimmen (tussen Maastricht en Heerlen)


marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainage Therapie, Thermografie, hulp bij hormoon- en voedingsproblemen en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren.

Radiologieverslag

Van de week ontving ik een cliënt die me het onderwerp voor deze nieuwsbrief bezorgde. Zij kwam bij me naar aanleiding van een radiologieverslag en vervolggesprek met de huisarts. Het verslag had ze meelezen in haar EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) en ondanks het vervolggesprek wat telefonisch met haar gevoerd werd, was ze bang dat er wat ernstigs aan de hand was.

Enkele weken eerder maakte ik haar borstthermogram en de thermoloog (de beoordelend specialist) adviseerde vanwege het niveau van zorg, een vervolgonderzoek. Ik had haar uitgelegd dat er geen reden voor ongerustheid was, omdat een hoger niveau van zorg bij thermografie ab-so-luut niet hoeft te betekenen dat zij ‘een ernstige ziekte’ heeft. Meer waarschijnlijk is dat er nog geen sprake van een anatomische verandering, maar geeft het lichaam signalen af, dat er zich een verstoring ontwikkelt en dat er werk aan de winkel is. Werk wat zij, met mijn handvatten, veelal zelf kan verzetten.

Vol goede moed toog ze naar haar huisarts om een echografisch onderzoek te vragen. De meest waardevolle combinatie; thermografie bekijkt de fysiologie van het lichaam, echografie kan gedetailleerd meekijken in de anatomie. Sámen kunnen ze een goed beeld geven van de mate van gezondheid.

Maar goed, de cliënte kwam bij me terug met een knoop in haar maag. Zij ‘kreeg’ geen echogram omdat het protocol alleen de route mammogram-echogram voorschrijft (en vergoedt). Pas als uit een mammogram een mate van zorg spreekt, ‘mag ze door’ voor een echogram. Ik vind daar wat van. Dat mag inmiddels duidelijk zijn 😉

Ik las haar radiologierapport en kon haar verzekeren dat uit niets bleek dat zij zich zorgen hoefde te maken. Integendeel. Er was niets gevonden en ik legde haar de ‘ingewikkelde woorden’ uit.

Wij konden samen aan de slag om haar borstgezondheid in onze handen te nemen en binnen enkele maanden bij een vervolgonderzoek, was van een ‘hoog niveau van zorg’ geen sprake meer. Eind goed al goed.

Waar ontstond de kortsluiting bij mijn cliënt nou? Het radiologieverslag (én het daarop volgende gesprek met de huisarts) stond ból van ‘jargon‘. Heel leesbaar en verstaanbaar voor vakgenoten, maar niet voor patiënten die leek zijn. Ze kon geen antwoord krijgen op de vragen die ze daarover had, daar had de arts geen tijd voor.

Ik vroeg een oncoloog eens in een intervisiegesprek, waarom niet meer rekening wordt gehouden met de vrouw zelf. Het antwoord was ontluisterend; “Zij moet begrijpen dat zij niet de geadresseerde is”. Pardon? Specialisten wéten dus dat patiënten meelezen, maar houden hier geen rekening mee. “Als we woorden omschrijven of versimpelen, leveren we fine-tuning in”. Ik kon mijn oren niet geloven. Liever dat een patiënt de stress beleeft van onzekerheid, dan dat ze hun bewoording aanpassen. “Nou, we passen onze bewoording wel aan hoor”, zei de oncoloog met een sarcastische ondertoon, “we letten op dat we geen sarcastische opmerkingen meer maken of een ‘knipoog’ geven naar een collega”.  Au!

Deze manier van omgaan met patiënten is in mijn ogen zó verschrikkelijk achterhaald. Een patiënt, of cliënt in mijn praktijk, is als enige eigenaar van haar lichaam, daarmee óók eigenaar van haar onderzoek(srapport) en heeft er in mijn ogen récht op om van de hoed en de rand te weten wat er zich in/met haar lichaam afspeelt.

Níemand loopt bij mij de deur uit, als ik niet zéker weet dat die persoon álles begrijpt wat er in het rapport staat, of wat ik heb proberen uit te leggen. He-le-maal niemand. En dat ik daar soms meer tijd voor uit moet trekken, dan is dat maar zo. Dan maar niet rijk.

Over rijk gesproken

Ik krijg vaak de reactie dat thermografisch onderzoek ‘duur’ gevonden wordt. Dat komt ook omdat de verzekeraar ze niet vergoedt. Daar vind ik wat van. En dat zie je terug in mijn tarieven. Ik reken voor elk thermografisch onderzoek een reële prijs. Het kost je geen stuiver meer dan strikt noodzakelijk. Doe vergelijkend warenonderzoek, daar word je zelf beter van.

 • Je kunt rekenen op reële tarieven voor ál mijn diensten, onderzoeken of producten.
 • Ik plaats links naar bijvoorbeeld bol.com op mijn site, zodat je direct bij hen kunt bestellen en zélf kunt kiezen of je nieuw of uit het tweedehandsassortiment wilt kopen.
 • Korting die ik van sommige bedrijven krijg als ik hun door mij geselecteerde producten verkoop, deel ik met jou.
 • Ik verleid je niet tot aankoop van bepaalde producten, die ik voor je op voorraad heb.
 • Elke cliënt die ik ontvang krijgt wat ze nodig heeft; mijn tijd en onverdeelde aandacht. Van stress wordt immers niemand gezond.
Blue Brushstroke Moms Influencer Asymmetry Facebook Post Set

Je bent van harte uitgenodigd dit blog te delen met iemand waar jij denkt dat die daar wat aan heeft. Ik heb geen geheimen en ben een open boek; what you see is what you get.

Marielle

Wat zijn de meest populaire berichten

In mijn praktijk in Zaltbommel kun je altijd zelf een afspraak inplannen voor lymfebehandeling en thermografische onderzoeken. Ook weekends, op feestdagen en in avonden. Wat jou het beste uitkomt.

Woensdag 31 augustus, ben ik in Heelsum (tussen Wageningen en Arnhem)

Dinsdag 22 september in Klimmen (tussen Maastricht en Heerlen)


Wil je naar aanleiding van bovenstaande, met me van gedachten wisselen, heb je wat te vragen of het je een suggestie voor een volgend onderwerp?

Mail me gerust of plan een belafspraak

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainage Therapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Bulkdrinken

Goed hydrateren is van levensbelang

Onze overgrootoervoorvaders en -moeders deden het al. Bulkdrinken. Van water dan, want ‘back in the days’ was er nog geen bier en wijn enzo. Áls ze al met hun stam in de buurt van drinkbaar water leefden, had je best nog wel mazzel. Veel vaker kwam het voor dat stammen een heel stuk moesten lopen voordat ze bij water waren om te drinken, slimme kruiken waarin je water langer goed kon houden, bestond ook niet. In een keer dronken ze dan een grote hoeveelheid water en een dag of twee later liepen ze er nog een keer heen, voor een nieuwe voorraad.

In al die duizenden jaren is ons lichaam is amper anders als in de oertijd. Ons lichaam kan uitstekend overweg met het groter hoeveelheden water in één keer. Als het maar niet koelkast-koud is (of nog kouder). Gelukkig hadden ze dat probleem niet, in de oertijd.

Het grote voordeel van veel water ineens drinken is dat het vocht ook tot in de kleinste cellen van je lichaam komt, ook die van de huid en spieren. Als je steeds kleine beetjes drinkt komt het vocht niet zo ver je lichaam in. Weet dat, als je weer eens iemand met een schandalig duur flesje water in de hand ziet lopen.

Je lichaam optimaal voeden

Je lichaam optimaal voeden

Per dag en per 30 kilo lichaamsgewicht heb je ongeveer een liter water nodig. Weeg je meer dan 90kilo, drink dan niet meer dan 3 liter. Dat is echt het maximum.

Van veel vrouwen met wie ik werk, hoor ik dat ze het lastig vinden om voldoende water te drinken.

Vandaar hierbij meteen maar een paar tips:

Begin in de ochtend
‘s nachts verliest je lichaam tot wel 2 liter vocht, dus het is heel slim om ‘s morgens te beginnen met een paar glazen kraanwater. Je komt toch langs de wastafel. Zet daar eens een groot glas neer en drink vóór je de badkamer uitloopt na toiletbezoek éérst een vol glas (liefst lauwwarm) water Zo, die heb je al binnen. Loop dan de slaapkamers van je kinderen langs om ze wakker te maken, regel wat je te regelen hebt. Na het ontbijt poets je tanden en drink je voor je naar beneden gaat nóg een groot glas water. Nogmaals, liefst lauwwarm, omdat je lichaam daar niet van ‘schrikt’ en daar krijg je ook geen maag- of slikkramp van.

Ach en beneden in de keuken heb je vast ook een glas bij de hand… Idem

Hoppa, die eerste liter is binnen! Nog voor je dag goed en wel begonnen is. Het voordeel van vóór je ontbijt veel ineens drinken is dat je meteen een stuk minder trek hebt.

In de loop van de ochtend neem je nog even de tijd om ergens een of twee glazen achter elkaar leeg te drinken. In de middag doe je dat ook en ‘s avonds, als je kinderen in bed liggen (of huiswerk maken of zitten te gamen) kruip jij lekker in de bank met een potje (kruiden)thee. Zónder suiker of zoetjes natuurlijk. Helemaal voor jou alleen!

Thee is de ideale oplossing. Bij de hoeveelheid soorten en smaakjes zit er vast een bij die je lekker vindt. Daarbij is het vooral bij warmte een ideale ‘afkoeler’. De hitte van de thee zorgt immers voor een tijdelijke verhoging van je lichaamstemperatuur, waardoor je lichaam reageert met transpireren en je ‘inwendige thermostaat’ omlaag en je juist afkoelt.

Na een paar dagen merk je al dat je lichaam hier veel beter op reageert dan dat je de hele dag maar aan een flesje lurkt.
Weet je, het hoeft ook niet iedere dag de hele dag. Maar op deze manier hoef je niet de hele dag in je achterhoofd dat zinnetje: “ik moet nog 3 flesjes leegdrinken” horen fluisteren.

Kort samengevat:

 • Begin de dag met 2 glazen water (nooit koud drinken, liefs op lichaamstemperatuur of op zijn minst op kamertemperatuur).
 • Drink in korte tijd veel ipv de hele dag door. Gebruik een grote drinkfles!
 • Drink een half uur voor en na het eten niet.

Per dag plm. 1 liter water per 30 kilo lichaamsgewicht

Drink tussen de maaltijden door en niet tijdens de maaltijd, zónde van de goede voedingsnutriënten die je met veel vocht versneld doorspoelt en waar je lichaam niets meer aan heeft. Gebruik een grote drinkfles, dan hou je zicht op de hoeveelheid die je binnenkrijgt.

Vaste tijden

Spreek met jezelf vaste tijden af waarop je een paar grote glazen of een flesje van 0,5 liter op wilt hebben. Drink bijvoorbeeld direct na het opstaan en direct na het tanden poetsen een glas water.

Pimp je water

Pimp je water met vers fruit en/of kruiden: Voeg in stukken gesneden fruit, kruiden (colakruid, munt, salie, etc.), kaneelstokje, gember, waar je maar zin in hebt!

Warm water

Drink warm water in de winter! In de winter is water drinken niet zo aantrekkelijk als in de zomer. Waarom dan niet gewoon warm water drinken? Geen theezakje in je warme water gooien, maar gewoon zo drinken. Nog lekker ook!

Voordelen van bulkdrinken

 • Een mooiere huid omdat gifstoffen uit je lichaam worden gespoeld
 • beter werkend lymfesysteem (afvalstoffen ophaaldienst)
 • Het voorkomen van kramp in je spieren en helpt tegen pijnlijke gewrichten
 • Behoud van een gezonde vochtbalans
 • Een vol gevoel, als je meer water in één keer drinkt
 • Een betere focus

Kom je er niet helemaal uit en wil je meer voeding- en leefstijladvies? Maak dan een afspraak met me (via mijn online agenda hieronder) en meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail (ook hieronder).

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Dysbiose, Leaky Gut en Prikkelbaredarmsyndroom

DYSBIOSE door een disbalans in je darmflora

Vaak is een onevenwichtige darmflora de oorzaak van fysieke én mentale problemen. Voor mij met orthomoleculaire en homeopathische achtergrond is dit logisch, maar ik merk dat de benadering voor veel van mijn cliënten nieuw is. In de eerste plaats komen ze bij mij voor de behandeling van een fysiek probleem. Maar soms stel ik daarbij ook een niet-fysiek probleem vast, zoals mentale vermoeidheid, een laag geluksgevoel, of zelfs een (bijna) aanwezige depressie of burn-out.

Aan de basis ligt vaak een disbalans in de darmflora. Om de sterke link tussen de darmflora en het lichamelijke en mentale aspect te duiden, lees je hieronder over de meestvoorkomende aandoeningen die gelinkt kunnen worden aan de darmen. Ik start met dysbiose, de eerste stap van de leaky gut.

Wat is dysbiose?

Dysbiose is een aandoening waarbij het evenwicht tussen je darmbacteriën zo verstoord is dat de ziekmakende bacteriën de bovenhand nemen en enzymen produceren die je darmslijmvlies beschadigen. Dat darmslijmvlies beschermt je darmwand. Als het beschadigd raakt, dan wordt je darmwand doorlaatbaarder en kunnen schadelijke stoffen zo in je bloedvaten terechtkomen. Behandel je dysbiose niet, dan kan dat uiteindelijk leiden tot een lekkende darmwand (leaky gut).

Wat zijn de symptomen van dysbiose?

Bij dysbiose heb je vaak last van een regelmatig terugkerend opgeblazen gevoel. Je ziekmakende darmbacteriën in je dikke darm doen onverteerbare voedingsstoffen fermenteren waarbij er veel gas ontstaat. Daarnaast kunnen hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, huidproblemen en een verlaagde weerstand symptomen van dysbiose zijn. Een stoelgangonderzoek is de enige manier om onomstotelijk vast te stellen of je dysbiose hebt.

Wat zijn de oorzaken van dysbiose?

Dysbiose kan veel oorzaken hebben. Als er te veel onverteerbare voedingsstoffen zoals trage koolhydraten en vezels in je darmen aanwezig zijn, kan je darmflora uit balans raken en bestaat de kans op dysbiose. Ook een overmatig gebruik van breedspectrumantibiotica kan aan de basis van dysbiose liggen. Die antibiotica maken geen onderscheid tussen goede en slechte darmbacteriën waardoor ze ook goede darmbacteriën vernietigen en zo je darm kwetsbaar maken. Daarnaast kan dysbiose het gevolg zijn van:

 • constipatie
 • indigestie
 • te weinig maagzuur
 • te veel lucht in je darmen
 • darminfecties
 • overmatig alcoholgebruik
 • een overmatig inname van geraffineerde suiker, vet en dierlijke eiwitten
 • een voedselvergiftiging
 • een bestralingstherapie
 • stress

Wat doen als je dysbiose hebt?

Dysbiose is een probleem dat je niet mag negeren. Door het op tijd te behandelen kun je ergere darmaandoeningen zoals leaky gut voorkomen. In de meeste gevallen is je lichaam sterk genoeg om zelf van dysbiose te herstellen. Je spijsverteringsstelsel vindt meestal een oplossing voor de disbalans in je darmflora. Wil je Moeder Natuur een handje helpen bij het genezingsproces? Dat kan onder meer door vezels en trage koolhydraten te weren uit je dieet en probioticasupplementen te nemen.


LEAKY GUT: een gevolg van een onevenwichtige darmflora

Als behandelaar ga ik uit van een holistische visie: in ons lichaam is alles met elkaar verbonden en heeft alles invloed op elkaar. Elk lichaamsdeel communiceert direct of indirect met alle andere lichaamsdelen.

Wat is leaky gut?

Leaky gut, of in het Nederlands: een lekkende darm, is een zeer beeldende naam voor een van de meest voorkomende aandoeningen als gevolg van een onevenwichtige darmflora. Het slijmvlies aan de binnenkant van je darmwand fungeert als een soort buffer. Bij een leaky gut is de werking van je darmwand aangetast omdat dat slijmvlies is beschadigd. Het gevolg is grotere en ongewenste permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van je darmwand waardoor ook onverteerde voedingsstoffen, bacteriën, parasieten, schimmels en virussen via je darmwand in je bloed terechtkomen.

Wat zijn de symptomen van leaky gut?

Je ziekmakende darmbacteriën produceren toxines. Bij leaky gut komen die toxines in grote hoeveelheden in je bloedbaan terecht. Je lever kan ze niet meer afbreken en de toxines blijven door je lichaam circuleren. Als je lymfesysteem deze niet voldoende snel kan afvoeren, treedt je immuunsysteem actiever in werking en ontwikkel je allerlei ontstekingen. Hechten die toxines zich vast aan je huid of je gewrichten, dan veroorzaken ze auto-immuunziektes, gewrichtspijnen, felle hoofdpijn, erge vermoeidheid, een verlaagd concentratievermogen, spijsverteringsproblemen, astma, gewichtstoename, sinusitis en depressie.

Bovendien kunnen ook voedselintoleranties het gevolg zijn van leaky gut. Als er onverteerde proteïnen (eiwitten) of vetten door je darmwand in je bloedbaan terechtkomen, kunnen die een allergische reactie veroorzaken die zich uit in symptomen zoals hierboven beschreven.

Wat zijn de oorzaken van leaky gut?

Leaky gut is bijna altijd het gevolg van een slecht (of niet) behandelde dysbiose. Alle oorzaken die tot dysbiose kunnen leiden (lees hierboven), ook kunnen leiden tot leaky gut. Ook specifieke medicatie, een overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen zoals gluten of zuivel, een vitaminetekort, en hormoonpreparaten zoals de anticonceptiepil kunnen bijdragen aan leaky gut.

Wat doen als je leaky gut hebt?

De behandeling van leaky gut vergt een lange adem. Het kost tijd en een aangepast voedingspatroon. Het is belangrijk om je darmflora weer in balans te brengen en je darmwand de tijd te geven om te herstellen. Omdat leaky gut zoveel verschillende oorzaken kan hebben, bestaat er geen one fits all-behandeling. Je kunt het genezingsproces versnellen met een doelgerichte (orthomoleculaire) leefstijlcoaching en lymfedrainage van met name het buikgebied, waarbij de doorbloeding lymfeafvoer van de darmen centraal staan. Als je darmen beter kunnen werken, kunnen ze meer weerstand bieden tegen indringers. Je darmwand herstelt zich sneller en je zenuwen kunnen je hele darmsysteem beter aansturen.

Voor voedingstips verwijs ik je graag naar mijn blog over gezonde voeding voor je darmen. Bij leaky gut beveel ik aanvullend nog voeding en/of supplementen aan, afgestemd op jouw behoefte. Er bestaat immers geen one size fits all remedie.


Het PRIKKELBAREDARMSYNDROOM, er is heus wel iets aan te doen!

Weet je dat sommige cliënten al zo lang darmproblemen hebben, dat ze ervan uitgaan dat het bij hun leven hoort? Zo zonde… Een verstoorde dysbiose (disbalans in je darmflora) kan wel degelijk herstellen. Alles begint ermee dat je beseft dat een bepaalde symptomen -lichamelijk of mentaal- gelinkt zijn aan je darmen.

Wat is het prikkelbaredarmsyndroom?

Bij het prikkelbaredarmsyndroom (ook wel spastische darm genoemd) zijn de zenuwen rond je dikke darm hypergevoelig. En dat vertaalt zich in buikpijn, een verandering in de frequentie en vorm van je ontlasting en een opgeblazen gevoel, flatulentie, boeren, vermoeidheid, misselijkheid en spijsverteringsproblemen.

Wat zijn de symptomen van het prikkelbaredarmsyndroom?

Het prikkelbaredarmsyndroom is lastig te diagnosticeren is. Er zijn geen expliciete klachten die duidelijk wijzen op het prikkelbaredarmsyndroom. De symptomen zijn vaak vaag en kunnen evengoed op een ander darmprobleem wijzen. Een darmonderzoek brengt daarbij ook geen duidelijkheid, omdat je darmen er bij het prikkelbaredarmsyndroom heel normaal uitzien.

Als je gedurende drie maanden, minstens drie dagen per maand buikpijn hebt, en je meer dan drie keer per dag -of minder dan drie keer per weekontlasting krijgt, is de kans groot dat je het prikkelbaredarmsyndroom hebt.

Wat zijn de oorzaken van het prikkelbaredarmsyndroom?

Ook naar de oorzaak is het gissen. Wel staat vast dat het een functionele stoornis is in de dikke darm. Minder bewegende darmen als gevolg van een operatie, ontsteking of valpartij kunnen aan de basis liggen. Maar ook een blokkering van je bekken, wervelkolom of schedel. Andere wetenschappers zien het prikkelbaredarmsyndroom ook als gevolg van plotse toename van stress of aan een lactose-intolerantie. Ook zou de aandoening erfelijk kunnen zijn. Kortom; de wetenschap is verdeeld. Je zult er maar mee zitten…

Wat te doen als je het prikkelbaredarmsyndroom hebt?

Algemeen wordt aangenomen dat je van een prikkelbaredarmsyndroom niet kunt genezen. Er zijn wel behandelingen die ervoor zorgen dat je klachten verminderen. Een leefstijl met een gezond en aangepast voedingspatroon, ontspanning en voldoende milde beweging staat daarbij centraal.

Het valt op dat veel mensen met het prikkelbaredarmsyndroom overgevoelig zijn voor koolhydraten. De eerste stap is dus achterhalen welke koolhydraten problemen opleveren en die dan uit je dieet weren. Ik raad weleens aan om te starten met een FODMAP-dieet. De letters in de naam staan voor Fermenteerbare Oligosachariden (fructanen en galactanen), Disachariden (lactose), Monosachariden (fructose) en (And) Polyolen (suikeralcoholen). Dat zijn koolhydraten die veel mensen met het prikkelbaredarmsyndroom slecht of niet kunnen opnemen.

Het FODMAP-dieet omvat twee grote fasen:

 1. Eliminatiefase: alle FODMAP-rijke voedingsmiddelen worden geschrapt gedurende 4 tot 8 weken.
 2. Herintroductiefase: de FODMAP-rijke voedingsmiddelen worden geleidelijk aan en per groep geïntroduceerd en de persoonlijke triggers en tolerantiegrenzen worden onderzocht. Deze fase duurt minimaal 8 tot 12 weken.
 3. Stabilisatiefase: De persoonlijke FODMAP-triggers worden geëlimineerd, rekening houdend met de eigen tolerantieniveaus.

Een FODMAP-dieet is nogal ingrijpend. Daarom raad ik je aan om er niet alleen aan te beginnen, maar je goed te laten begeleiden.

Vermijd stress

Naast aandacht voor je voeding verminderen je klachten ook door je meer en beter te ontspannen. Er bestaan heel wat goede ontspanningstechnieken om je stressniveau te laten dalen en zo minder last te hebben van je prikkelbare darmen. Vind je het lastig dit zelf uit te zoeken, boek dan eens een zachte ontspannende lymfedrainagemassage.

En natuurlijk kun je ook medicatie nemen om je ontlasting te stimuleren. Ook hier geldt weer; laat je goed begeleiden. Stap niet zomaar naar de apotheek of drogist voor een laxantia. Vind je het prettiger om door mij behandeld te worden? Onderaan élke pagina in mijn website (ook deze, scroll maar eens door) kun je zelf een afspraak in mijn agenda zetten. Dan gaan we één op één aan de slag met een maatwerktraject om jouw leefstijl aan te passen en je dysbioseklachten te verminderen. Een thermografisch onderzoek kan deel uitmaken van het onderzoeken naar de mate van verstoring in je buik.

De moraal van het verhaal

Je hoeft je niet ellendig te voelen door darm-/buikklachten.

Voeding, beweging en ontspanning hebben grote invloed op de vermindering van de ziektelast. Hoe eerder je ermee start, hoe groter het effect! Je zult merken dat je met manuele lymfedrainage grote effecten kunt bereiken in ontspanning en pijnbeleving. Wil je zelf alvast aan de slag voor een betere beheersing van darmklachten? Kijk eens of je onderstaande tips kunt toepassen:

 • Ontspan, zorg voor minder stress.
 • Beweeg! Een uurtje per week als je verder de hele dag zit, is niet genoeg!
 • Krachttraining (20%) afwisselen met een milde duursport (80%) als wandelen of ontspannen zwemmen.
 • Eet zoveel mogelijk zoals onze voorouders dat ook deden (80% groenten, 10% dierlijk, 10% gezonde vetten) en besteed zelf tijd aan het bereiden van je eten (=ontspanning).
 • Probeer af te vallen als je te zwaar bent. Als je eet zoals onze voorouders aten, dan is dat een logisch gevolg. Ga onder geen beding ‘een dieet’ aan.
 • Ondersteun je lichaam met de juiste voeding, of wanneer nodig met een goed supplement. Zoek hiervoor contact met mijn of met een collega-professional.

Kom je er niet helemaal uit en wil je meer voeding- en leefstijladvies? Maak dan een afspraak met me (via mijn online agenda hieronder) en meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail (ook hieronder).

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Lipoedeem

Lipoedeem wordt eigenlijk gespeld als lipo-oedeem en betekent ‘vetzwelling’. Het staat ook bekend als syndroom. De vetcellen zijn wel in staat vet en vocht in zich op te nemen, maar kunnen het niet meer afvoeren. Vandaar de naam lipoedeem.

Deze chronische aandoening van het vetweefsel wordt vaak niet, of op zijn best veel te laat gediagnosticeerd. Het treft bijna altijd vrouwen en wordt meestal pas zichtbaar na extreme hormoonschommelingen zoals puberteit, zwangerschap en overgang.

Grote hoeveelheden subcutaan (=onderhuids) vet hoopt zich op rondom de heupen, dijen, knieën en onderbenen. Minder vaak zijn (ook) de armen aangedaan. Kenmerkend voor lipoedeem is de symmetrie: het manifesteert zich aan beide zijden waarbij de enkels/voeten en polsen/handen slank zijn. Dit in tegenstelling tot lymfoedeem, dat zich ook aan één been of één arm kan voordoen en waarbij handen en voeten ook aangedaan zijn.

Tijdens een thermografisch onderzoek waarbij ook armen en benen in beeld komen, is vaak goed zichtbaar dat sprake is van lipoedeem. De temperatuurpatronen zijn significant anders. Al moeten vooral de symptomen die vrouwen beschrijven voor elke zorgverlener een ‘red flag’ zijn dat er sprake is van lipoedeem in plaats van lymfoedeem, obesitas of ‘gewoon’ overgewicht.

Hoe ontstaat lipoedeem

De oorzaak is (nog) niet bekend. Mogelijk spelen erfelijke factoren een rol. Op dit moment lijken de volgende factoren een rol te spelen bij het ontstaan van lipoedeem:

 • Hormonale disbalans
 • Chronische fysieke of mentale stress
 • Overgewicht
 • Teveel of verkeerd eten
 • Te weinig spierarbeid en/of te lang zitten of staan
 • Bestaand lymf- of veneus oedeem

Omdat de symptomen vaak ontstaan na puberteit, zwangerschap en overgang, is duidelijk dat disbalans van vrouwelijke hormonen een rol speelt. Door de continue stress van lipoedeem op het lichaam, raakt de hormoonhuishouding steeds verder uit balans, waardoor de kans op ontstaan en verergering alleen maar groter wordt. Een vicieuze cirkel dus.

De vetcellen blokkeren na verloop van tijd de lymfevaten die cruciaal zijn voor je vochthuishouding en je immuunsysteem. Doordat lipoedeem de goede afvoer van lymfevocht in de weg staat, ontstaat lymfe-oedeem (ophoping van lymfevocht).

Lymfoedeem veroorzaakt geen lipoedeem, maar bij lipoedeem kan wel lymfoedeem ontstaan. Dan spreek je van lipolymfoedeem.

Door lipoedeem is vaak ook sprake van een minder sterk bewegingsapparaat: banden van enkels, voeten en knieën zijn zwak, er is vaak verminderde spierkracht en het ondersteunende bindweefsel is slapper. Als lipoedeem niet juist behandeld wordt, kan het leiden tot chronische infectie, slechte wondheling, fibrose (littekenachtig weefsel) en verharde huid op de aangedane lichaamsdelen.

De oorzaak, maar ook de gevolgen, van lipoedeem kunnen zowel fysiek als psychisch van aard zijn. Het is een vicieuze cirkel van chronische fysieke klachten, de mate van onbegrip van de sociale omgeving, de mate van onbegrip bij medici, de extreme maatregelen die vrouwen nemen om ‘af te willen vallen’ met alle gevolgen vandien voor het metabolisme, het ‘fat-shamen’ van de maatschappij, de voor de buitenwereld onzichtbare extreme fysieke pijn. Chronische stress zorgt voor problemen in de hormoonhuishouding, waardoor niet alleen lipoedeem, maar ook aandoeningen als diabetes, vermoeidheid, overgewicht, onvruchtbaarheid, etc. steeds prominenter actief worden. Vergeet dan ook niet de stress die ontstaat als je elk jaar weer je zorgbijdrage kwijt bent aan specialistenbezoeken die je geen voordeel in ziektelast opleveren. Of van de continue zoektocht naar steeds nieuwe passende en lekker zittende kleding. Wat dat niet kost! De maat van je bovenlichaam kan 40 zijn, terwijl je voor je onderlichaam zomaar maat 48 of 54 nodig kan hebben. Ik zei toch, een vicieuze cirkel.

In de praktijk zie je dat veel vrouwen niet alleen lipoedeem hebben, maar dat zij ook lijden aan andere aandoeningen als overgewicht, obesitas, diabetes. 70% tot 80% van de lipoedeempatiënten zou overgewicht hebben. Ook hartklachten en veneus oedeem (vocht dat zich ophoopt door een slecht functionerende bloedcirculatie) komt geregeld voor. Door complexiteit van factoren kan het stellen van de diagnose soms lastig zijn. Maar niet onmogelijk! Vaak wordt de diagnose niet of onjuist gesteld waardoor vrouwen bijvoorbeeld vetzucht wordt aangepraat en allerhande diëten worden geadviseerd zonder resultaat. Daarom is een correcte diagnose de eerste stap naar een goede behandeling.

De basis is voor iedereen hetzelfde; om een gezond lichaam na te streven moet je leren volwaardige voeding te herkennen en te kiezen. Calorische inname is daarbij ondergeschikt. Jammer genoeg zal een arts je doorverwijzen naar een diëtiste die zich beperkt tot calorie-inname en calorieverbruik. Het is belangrijk om volwaardige voedingsmiddelen te eten, met de juiste voedingsstoffen om goed te kunnen functioneren. En dat betekent voornamelijk dat je voorbewerkt voedsel, lightproducten, eigenlijk alles in zakjes, pakjes en potjes, links moet laten liggen en zelf weer aan de bak moet in de keuken, zoals je moeder’s moeder ook deed. Geen sinecure in de huidige maatschappij, ga er maar aanstaan, naast je werk, je gezin, je vrienden, je sport, óók nog tijd besteden aan uitzoeken en bereiden van volwaardige, creatieve en smakelijke maaltijden.

Spieren die worden gebruikt, hebben brandstof/energie nodig. Die energie komt uit voeding, of uit de vetvoorraad. Als je spieren weinig worden gebruikt, neemt de spiermassa en daarmee de spierkracht af. Bij lang zitten worden spieren weinig gebruikt. Bij lang staan ook! Lipoedeempatiënten hebben gemiddeld 30% minder spierkracht, wat weer leidt tot inactiviteit. Je lymfsysteem is volledig afhankelijk van de beweging van je spieren om vocht af te voeren. Door afname van beweging bestaat het risico dat je veneus oedeem en/of lymfoedeem ontwikkelt. Ga er maar aanstaan; voldoende bewegen als je benen zo zwaar aanvoelen als betonnen palen waaromheen prikkeldraad wordt strakgetrokken… Herken je een nieuwe vicieuze cirkel?

Minder spierkracht leidt tot afname van de pompfunctie van het lymfsysteem. Je lichaam zet meer vet af in het weefsel waar de lymfestroom vertraagd is. Hierdoor verergert het lipoedeem; je komt in een negatieve spiraal.

Hoe herken je het?

 • Lipoedeem wordt meestal zichtbaar aan het eind van de puberteit en dan vooral aan de onderbenen, binnenkant van de knieën, dijen, heupen, buik en soms ook aan de onder- en bovenarmen.
 • Opvallend is het ontbreken van zwelling aan de hand- en voetrug en zijn de polsen en enkels vaak slank. Bij lipoedeem voelt de huid in de eerste jaren zacht aan, maar in de loop der tijd kunnen veranderingen in het onderhuidse vetweefsel optreden. De vetcellen bij lipoedeem zijn vergroot en kunnen een dubbele kern hebben. Deze vergrote vetcellen trekken vocht aan en kunnen dit niet meer afvoeren. Door dit (lymf)oedeem ontstaat zwelling. De huid wordt stugger en onregelmatiger, vooral als er sprake is van overgewicht.
 • Bij andere vormen van oedeem kun je deukjes in de huid drukken (pitting oedeem), bij lipoedeem kan dit niet. Wel ontstaan fijne putjes (cellulitis / sinaasappelhuid). Door een verhoogde kwetsbaarheid van de haarvaatjes in het vetweefsel ontstaan gemakkelijker bloeduitstortingen.
lipoedeem happy healthcare

Pijn onderscheidt lipoedeem van lymfoedeem. Pijn komt bij lymfoedeem weinig voor.

 • Vrijwel alle patiënten ervaren een pijnlijk, gezwollen gevoel in het aangedane deel van de benen. De huid, vooral van de scheenbenen is erg gevoelig voor druk van buitenaf (zoals bij het dragen van steunkousen).
 • Een koud gevoel, voornamelijk van de onderbenen, enkels en voeten, wordt ook vaak ervaren. In de loop van de dag nemen de oedeemklachten toe, vooral bij warmte.
 • Patiënten ervaren ook moeheid, wat lichamelijke inspanning bemoeilijkt.
 • Na lang staan en/of zitten kan aan het eind van de dag enige zwelling van de voeten optreden. Dit kan wijzen op een beginnend, bijkomend veneus of lymfoedeem. Als bij hoog leggen van de voeten de zwelling niet afneemt is er sprake van lipoedeem. Bij alléén veneus of lymfoedeem neemt dat juist wel af. Langer bestaand lipoedeem en overgewicht belasten de gewrichten extra. Daardoor komen voet-, knie- en heupklachten bij lipoedeem vaker voor.

Wat kun je eraan doen?

 • Let op voor het ontstaan van overgewicht omdat toename van vet op de plaatsen van lipoedeem door een dieet niet gemakkelijk meer verdwijnen! Stap over op volwaardige voeding en zoek hulp daarbij van een (orthomoleculair) voedingscoach. Een diëtist zal je onvoldoende kunnen helpen. Bij een normaal lichaamsgewicht heeft afvallen geen effect op het lipoedeem.
 • Hou je spiermassa op peil door voldoende ‘normale’ lichaamsbeweging (denk dan aan fietsen, zwemmen, roeien, dansen, milde fitness en dergelijke). Zwaardere (duur)sport als hardlopen zorgt juist voor fysieke stress, wat op zijn beurt weer zorgt hormoonDISbalans waardoor je lichaam zich ‘beveiligt’ met gewichtstoename door vet en vocht vast te houden.
 • In bijna alle gevallen van lipolymfoedeem en/of veneus oedeem wordt patiënten geadviseerd een aangemeten steunkous te dragen om extra vochtopslag tegen te gaan en afvoer van lymfe te bevorderen. Steunkousen bij lipoedeem zijn geen sinecure en vrijwel altijd pijnlijk! Op den duur wennen patiënten er meestal wel aan, maar aangenaam wordt het nooit.

Van belang is verder:

 • Als er sprake is van een lymfoedeem-component, kan aanvullende therapie worden gegeven zoals manuele lymfdrainage, zwachteltherapie gevolgd door aangemeten steunkousen. Liefdevolle manuele lymfedrainage volgens de súperzachte (Oostenrijkse) Voddermethode heeft geweldig effect op herstel van de lymfestroom én -door de intense ontspanning- op verlaging van het stressniveau.
 • Suppletie van een goede omega-3 heeft meetbaar effect op de permeabiliteit (=doorlaatbaarheid) van de celwanden, hiermee kunnen voldoende afvalstoffen uitstromen waardoor belangrijke voedingsstoffen weer voldoende toegang krijgen hun belangrijke werk te doen.
 • Medicijnen hebben geen enkel effect. Plastabletten kunnen zelfs extra risico’s opleveren. Ook producten om overtollig vet en cellulitis te behandelen lossen niets op. Je vet en putjes blijven, alleen je geld lost op!
 • Met liposuctie wordt vetweefsel weg-geopereerd. Onder narcose wordt vetweefsel verwijderd met vibrerende afzuigbuisjes.
 • Soms kan psychosociale hulp of coaching kan bijdragen aan het veranderen van een vaak negatief zelfbeeld.
 • Langdurige follow-up, begeleiding, objectieve effectmeting (zowel omtrek, gewicht en spierkracht) en zorgvuldige documentatie om te kijken of een behandelplan effectief is, is raadzaam.

De moraal van het verhaal

Lipoedeem is niet te vergelijken met lymfoedeem

Voeding, beweging en ontspanning hebben grote invloed op de vermindering van de ziektelast van lipoedeem. Hoe eerder je ermee start, hoe groter het effect! Je kunt je voorstellen dat hoe meer verhard de vetcellen zijn, hoe moeilijker de weg terug is. Maar ook dán kun je met manuele lymfedrainage grote effecten bereiken in ontspanning en pijnbeleving. Wil je zelf aan de slag voor een betere beheersing van lipoedeem? kijk eens of je onderstaande tips kunt toepassen:

 • Ontspan, zorg voor minder stress.
 • Beweeg!! Een uurtje per week als je verder de hele dag zit, is niet genoeg!
 • Krachttraining (20%) afwisselen met een milde duursport (80%) als wandelen of ontspannen zwemmen is ideaal.
 • Eet zoveel mogelijk zoals onze voorouders dat ook deden (80% groenten, 10% dierlijk, 10% gezonde vetten) en besteed zelf tijd aan het bereiden van je eten (= ontspanning).
 • Probeer af te vallen als je te zwaar bent. En als je eet zoals onze voorouders aten, dan is dat een logisch gevolg. Ga onder geen beding ‘een dieet’ aan.
 • Ondersteun je lichaam met de juiste voeding, of wanneer nodig met een goed supplement. Zoek hiervoor contact met mijn of met een collega-professional.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Hormonen en veroudering

Bij ‘hormonen’ denken de meesten aan de ‘bekende’ hormonen oestrogeen, progesteron, testosteron, de sekshormonen. En die zijn geweldig belangrijk voor ons functioneren. Er zijn er echter nog een aantal zoals insuline, melatonine, cortisol, dhea, leptine en oxitocine die een rol spelen bij opbouw en afbraak. Ik zoom even in op drie ‘grote spelers’ en probeer je in dit artikel een stukje op weg te helpen en nieuwsgierig te worden naar de oplossing van de problemen die hormonale disbalans met zich meebrengen.

Veroudering is vooral tijdens de puberteit en de overgang erg zichtbaar. In relatief korte tijd merk je zichtbaar verandering. In de puberteit wordt het lichaam klaargemaakt voor reproductie (krijgen van kinderen) en in de overgang neemt die bijzondere kwaliteit weer af. Dan mag het ‘geteisterde’ vrouwenlichaam weer rusten. Allemaal evolutionair heel logische systemen.

Je bent nooit te oud om met verjongen te starten

marielle van tienen

Oestrogeen

Oestrogeen speelt een grote rol bij onder andere je vrouwelijkheid, libido en vruchtbaarheid, maar ook bij zeker 300 andere lichamelijke processen die niets met voortplanting te maken hebben. Wees niet bezorgd, dit wordt geen les in de techniek, maar ik wil je toch wat leren over de de effecten van hormonen op veroudering en veroudering op hormonen. Én je krijgt tips die je helpen dit zelf op een natuurlijke manier positief te beïnvloeden.

Functie

Een celgroeibevorderend hormoon wat helpt bij opbouw en herstel van schade van bijvoorbeeld botten, slijmvliezen, bindweefsel, zenuwstelsel, hersenen, hart, darmen, ogen, borsten en gewrichten. Oestrogeen wordt goeddeels aangemaakt in de bijnieren, eierstokken, het vetweefsel of de placenta (tijdens zwangerschap). Het wordt in de lever weer afgebroken en verlaat het lichaam via urine of ontlasting. 

De vruchtbare periode

In je vruchtbare periode werkt het samen met progesteron en als de balans optimaal is, verlopen alle processen naar wens. Hierbij is oestrogeen is in de eerste helft van de menstruatiecyclus dominant, progesteron in de tweede helft. Oestrogeen wordt dan aangemaakt door follikels en zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies dikker wordt, zodat het de bevruchte eicel zich hier goed kan nestelen. 

 • Het stimuleert de ontwikkeling van vrouwelijke kenmerken zowel extern (borsten, heupen, genitaliën) als intern (baarmoeder)
 • Het houdt de huid mooi stevig (stimuleert weefselvernieuwing)
 • Stimuleert de werking van serotonine (‘gelukshormoon’)
 • Verandert op het juiste moment de samenstelling van het baarmoedermondslijm, zodat eventuele innesteling plaats kan vinden
 • Bevordert de bloedcirculatie en zuurstoftoevoer in de hersenen 
 • Beschermt de botten (bevordert opbouw, remt afbraak)
 • Draagt bij aan gezond libido 

De menopauze

In de menopauze wordt de aanmaak van oestrogeen in met name je eierstokken minder en is je oestrogeenniveau (bedoeld) laag. Dit kan voor de volgende klachten zorgen:

 • Snelle huidveroudering
 • Zwakke botten (osteoporose)
 • Nachtzweten en opvliegers
 • Vermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Meer vetopslag
 • Minder zin in seks (laag libido)
 • Blaasontstekingen/urineweginfecties
 • Droge ogen/intieme delen/ huid
 • Stemmingswisselingen 
 • Geheugenproblemen 
 • Incontinentie
 • Jeuk 
 • Allergieën

Balans en disbalans

Disbalans treedt bij vrouwen op:

 • Rondom de eerste menstruatie 
 • Na een zwangerschap 
 • Perimenopauze, de jaren voorafgaand aan de menopauze
 • Menopauze
 • Tijdens of na stressvolle periodes

Je voelt je lekker vitaal als je hormoonspiegels in een juiste balans zijn. Onze westerse leefstijl maakt alleen dat we een steeds grotere disbalans krijgen. Niet zo gek; we leven inmiddels tegengesteld aan wat de natuur voor ons bedacht heeft en waarvoor we in de vele duizenden jaren voor vandaag geëvolueerd zijn. Weet je nog; “in de laatste honderd jaar hebben we onszelf dertig jaar ouder gemaakt”? Ouder ja, maar niet minder ziek. De veranderingen gaan veel te snel voor onze biologie. We staan op voor het licht wordt, we gaan te laat en op onregelmatige tijden slapen dankzij kunstlicht en afleiders als telefoon, tablet en tv (lekker veel blauw licht waardoor je niet makkelijk in slaap valt). 

Natuurlijk ritme

Doordat ons lichaam continue denkt dat het zomer is (vele uren van de dag is er helder licht) remt de aanmaak van melatonine en blijft ons lichaam oestrogeen aanmaken. Meer oestrogeen dan progesteron leidt tot oestrogeendominantie. Tegen het eind van de kalenderwinter wil je ook nog eens een ‘killerbody’ en ga je nog snel afvallen en hard sporten. Ook volkomen tegenstrijdig aan het natuurlijke ritme omdat de zomer er juist voor bedoeld is wat ‘vlees op de botten’ te kweken om de schaarste in die de volgende winter brengt te overleven. Maar ja, dat schoonheidsideaal hè? 

Verstorende factoren

We verstoren niet alleen ons ritme, we rommelen over de hele linie maar wat aan met ons oestrogeenniveau door:

 • Blootstelling aan xeno-oestrogenen (de pil, make-up, deodorant, schoonmaakmiddelen en plastic flessen waar we uit drinken)
 • Stress, een leverziekte of hormoongevoelige tumoren kunnen zorgen voor hogere androgeenproductie (de voorloper van oestrogeen)
 • Obesitas, leverziektes en overgewicht verhogen de omzetting van testosteron naar oestrogeen in het vetweefsel

Oestrogeendominantie

Hiermee bedoel ik dat de verhouding tussen progesteron en oestrogeen niet in balans is, er is te veel oestrogeen. Dit kan zorgen voor een aantal vervelende klachten: 

 • Hoofdpijn (hormonale migraine)
 • Slaapproblemen 
 • Afwijkende uitstrijkjes
 • PMS
 • Heftige menstruatie (veel bloedverlies) 
 • Angst en/of depressie 
 • Prikkelbaarheid
 • Pijnlijke borsten 
 • Endometriose 
 • Cystevorming in de borsten
 • Vleesbomen  
 • Verhoogde vetopslag benen en billen
 • Vaginale schimmelinfecties 
 • Snel aankomen 

Oestrogeen verlagen 

Tekenen van een oestrogeendominantie worden zichtbaar in een thermografisch onderzoek. Je krijgt ook advies hoe je daarmee zo goed mogelijk om kunt gaan om die disbalans weer te normaliseren. Door je oestrogeenspiegel te verlagen. Daar kun je namelijk ook zelf wat aan doen; zoals bijvoorbeeld afvallen, minder alcohol gebruiken, minder koolhydraten en meer kruisbloemige groenten eten en meer ontspanning inbouwen (stress verminderen). Ook kunnen bepaalde adaptogenen of supplementen bijdragen aan herstel van je vrouwelijke hormoonbalans. Ga niet zomaar aan de slag met een middel, doe dit via een professional. 

Progesteron

Progesteron speelt een grote rol bij je menstruatiecyclus en tijdens de zwangerschap. Het wordt aangemaakt in je bijnieren, brein en eierstokken. Oestrogeen in de eerste helft van je cyclus dominant, progesteron in de tweede helft. Er moet een ovulatie plaatsvinden om in de tweede helft van de cyclus dit hormoon te kunnen produceren. Progesteron zorgt ervoor dat de cellen in de baarmoederwand goed blijven doorrijpen, zodat de bevruchte eicel zich daar lekker kan nestelen. Oestrogeen zorgt voor groei, progesteron stabiliseert en verfijnt deze. Nog een reden waarom een juiste balans enorm belangrijk is.

Functie

 • Zorgt voor een optimaal klimaat van het baarmoederslijmvlies zodat een eitje kan innestelen en de zwangerschap in stand te houden. Bij een tekort breekt de zwangerschap af
 • Zorgt voor verslapping van het spierweefsel, belangrijk tijdens zwangerschap
 • Onderdrukt tijdens zwangerschap licht de schildklier, zodat moeder genoeg reserves heeft voor tijdens de borstvoeding
 • Draagt bij aan goede slaap
 • Verhoogt de lichaamstemperatuur
 • Zorgt maandelijks voor atoptose(celdoding)

Tekort 

Er bestaat geen overproductie van progesteron, zoals bij oestrogeen. Progesterondominantie bestaat wel, dan is er op bepaalde momenten meer progesteron dan oestrogeen in je lichaam aanwezig (in de tweede helft van je cyclus en tijdens zwangerschap). Je kunt wel te weinig progesteron produceren, dat heeft dan effect op je vruchtbaarheid en zorgt voor de volgende klachten:

 • Vroege miskraam
 • Onvruchtbaarheid
 • Pijnlijke borsten 
 • Aankomen zonder aanwijsbare reden
 • Vocht vasthouden
 • Angst / paniekaanvallen
 • Cyclische hoofdpijnen 
 • PMS
 • Kortere menstruatie dan 4 dagen
 • Niet stressbestendig zijn

Progesteron verhogen 

Vitamine B6, Vitamine C en magnesium bijvoorbeeld, zijn belangrijk voor de aanmaak van progesteron. Heb je een zwangerschapswens? Start dan ruim van tevoren met een zwangerschapssupplement, hier zitten in de meeste gevallen al deze elementen in. En start beiden (jij en je partner) zeker een half jaar van tevoren met een gezondere leefstijl (meer groenten in je voeding, minder alcohol en suikerhoudende drank, stop met roken) en start (beiden!) met supplementen als omega-3 en foliumzuur om je aanstaande kindje een goede start te geven. Denk je aan (bio-identieke) progesteroncrème? Laat je dan begeleiden door een professional. 

Insuline

Ik hoor het je bijna denken; speelt die ook een rol bij veroudering? Ja zeker!! Een verstoorde relatie tussen suiker en insuline vergiftigt je lichaam in grote mate, wat weer voor versnelde veroudering zorgt.

Functie

Insuline moet ervoor zorgen dat je bloedsuikerspiegel in balans blijft. Het ontstaat in je alvleesklier en doordat het bloedsuiker opslaat in je cellen, blijft je bloedsuikerspiegel stabiel, voel jij je prettig en heb je lekker veel energie. Insuline is ook betrokken bij vetopslag en het aanmaken van spieren. Ook bevordert het de aanmaak van testosteron. Een overschot kan leiden tot PCOS (cystes in je eierstok) waardoor je geen eisprong meer krijgt. 

Insuline en glucagon 

Glucagon ontstaat ook in de alvleesklier en werkt tegenstrijdig aan insuline. Insuline verlaagt de bloedsuikerspiegel (bij hyperglycemie) en glucagon verhoogt deze (bij hypoglycemie). Ik probeer het eenvoudig uit te leggen. Je eet een broodje, de koolhydraten worden in je lichaam omgezet in glucose. De glucose stimuleert je lichaam om insuline aan te maken. Insuline geeft je cellen de opdracht de glucose op te nemen, zodat de bloedsuikerspiegel weer daalt. En glucagon verhoogt de bloedsuikerspiegel weer als die te veel zakt. Jammer genoeg gaat in dit simpele systeem bij veel van ons iets ernstig mis. En vaak zijn we daar zelf de oorzaak van door onze slechte eet- en leefstijl zorgen wij ervoor dat glucose wordt omgezet in vet, in plaats van in energie.

Disbalans

We zijn kinderen van deze maatschappij en die zorgt ervoor dat onze leefstijl in veel gevallen zo slecht is dat het de aanmaak van insuline verstoort. Niet alleen slechte voedingsgewoontes, maar ook gebrek aan ontspanning / verhoogde stress (cortisol), slechte darmwerking en weinig beweging hebben effect op de aanmaak van insuline. De (extreem) hoge suiker-, alcohol- en koolhydrateninname en het gebrek aan basale beweging, staat in geen verhouding meer tot wat wij vanuit de oertijd gewend zijn. Onze voorouders, de jagers/verzamelaars gingen erop uit en aten wat er groeide, of wat voor dier er langs liep of zwom. En als er even niks was, dan aten ze een tijdje niets of veel minder. En toch overleefden ze als soort en zijn wij er vandaag! Wij daarentegen worden iedere-dag-de-hele-dag overspoeld met verleidingen om te eten, de marketingcampagnes voor frisdrank, snoep en fastfood galmen in onze hoofden na. De supermarkten -als verlengstuk van de voedselproducenten- maken de keuze voor gezond eten nog eens belachelijk moeilijk ook! Er is daadwerkelijk sprake van een supermarktjungle. Om deze reden ga ik vaak met klanten op excursie naar de supermarkt; een supermarktsafari 😉

Insulineresistentie (chronisch hoog bloedsuiker) 

Als jij je leven lang geregeld cola drinkt, je eten bij de mac haalt en er (daardoor want het put je uit) een slechte leefstijl op nahoudt, wordt je lichaam uiteindelijk vanzelf insulineresistent. Ongevoelig voor insuline. Je cellen krijgen onvoldoende glucose en je lever zet het niet om in energie, maar in (verzadigd) vet. Het gevolg daarvan is weer dat vet in je bloedbaan blijft en dat dan weer je immuunsysteem activeert te vechten tegen deze onbekende massa op de verkeerde plaats. Insulineresistentie herken je aan de volgende klachten: 

 • Vermoeidheid, vaak na het eten 
 • Veel dorst
 • Vaak moeten plassen 
 • Toename van gewicht 
 • Ontstekingen
 • Problemen met je geheugen en/of concentratie

Verlagen bloedsuiker

Om de balans weer terug te brengen is het belangrijk kritisch te kijken naar wat je eet. Zoek naar voedingsmiddelen met een lage glycemische lading (de mate waarin het voedingsmiddel effect heeft op je bloedsuikerspiegel). Hoe hoger, hoe sneller het effect op de bloedsuikerspiegel. Kies je (te) vaak voor hoog-glycemische voeding, dan piekt je insulinepeil te vaak te hoog naar toxische (giftige) waarden. Doe je dit langer dan vervet je lever en blijft teveel vet achter in je bloed, wat je immuunsysteem weer harder aan het werk zet, waardoor je lichaamscellen versneld slechter worden en je lichaam als geheel sneller veroudert, waardoor je ook sneller en langer chronisch ziek wordt en met wat geluk eerder sterft. Dit stel ik misschien wat baud, maar er is geen lolletje aan langdurig leven met en behandeld worden voor polypathologie (meerdere chronische ziektes tegelijkertijd), waarvan Diabetes type 2 vaak onderdeel van is.

Lage bloedsuiker – hypoglycemie

Een lage, of snel dalende, bloedsuiker ontstaat als je lichaam niet genoeg insuline aanmaakt en glucagon niet op tijd – of onvoldoende- zijn werk kan doen. Je herkent het aan de volgende symptomen:

 • Vermoeidheid 
 • Zin in zoet
 • Hoofdpijn
 • Stemmingswisselingen
 • Depressie
 • Hartkloppingen 
 • Problemen met je concentratie en geheugen 
 • Duizeligheid
 • Angst en nervositeit

Hormonen in balans

Het zal je na het lezen van deze pagina niet verbazen dat de oplossing in je leefstijl ligt. Voeding, beweging en ontspanning hebben grote invloed op de hormonen die ervoor zorgen dat je langer gezond en jeugdig blijft of die ervoor zorgen dat je versneld veroudert. Je bent nooit te oud om te starten! Wil je zelf aan de slag om de balans hier weer terug te brengen, start dan met de volgende punten:

 • Ontspan, zorg voor minder stress.
 • Beweeg, en een uurtje per week als je de hele dag zit, is niet genoeg!
 • Krachttraining (20%) afwisselen met een milde duursport (80%) als wandelen
 • Eet zoveel mogelijk zoals onze voorouders dat ook deden (80% groenten, 10% dierlijk, 10% gezonde vetten) en besteed zelf tijd aan het bereiden van je eten (=ontspanning).
 • Probeer af te vallen als je te zwaar bent. Eet je als in het punt hiervoor beschreven, dan is dat een logisch gevolg. 
 • Ondersteun je lever met de juiste voeding, of wanneer nodig met een goed supplement. Zoek hiervoor contact met een professional.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Vitamine D

Word jij ook zo blij van lengende dagen en zonniger (en warmer) weer? Na een winterperiode (of het nou écht koud was of niet en die altijd langer lijkt dan hij werkelijk was) maakt lente me altijd blij. De afgelopen weken reed ik met mijn oude cabrio door Nederland, kap naar beneden, haren in de wind en genietend van de temperatuur en de zon op mijn bol. Ik kan me bijna niet voorstellend at ik een paar weken geleden nog ruim 15cm sneeuw van mijn auto veegde.

De zon, onze eeuwige bron van levenskracht en van Vitamine D. Nou ja, de zon. De reactie van onze huid op ultraviolet in zonlicht zorgt voor een nieuwe extra dosis vitamine D. Laat ik daar eens op focussen.

Vitamine D is een levenslang belangrijk component voor sterke botten en tanden en speelt een rol bij onze weerstand en een goede werking van de spieren. Voor de opname van mineralen als calcium en fosfor is vitamine D nodig. 

In een gezond en gevarieerd voedingspatroon zitten normaal gesproken alle vitamines en mineralen die je nodig hebt. Dit geldt helaas niet voor vitamine D. Hoe krijg je er dan voldoende van binnen?

Zonlicht: de belangrijkste bron

UV-straling zorgt ervoor dat je huid vitamine D aanmaakt. Op voorwaarde dat je elke dag minimaal 15 tot 30 minuten buiten bent. Bij voorkeur als de zon het hoogst staat. En dan moet je er óók nog eens voor zorgen dat de zon bij je huid kan komen: dus minimaal met onbedekte handen en hoofd, maar liever met meer blote huid. En -last but not least- zorg ervoor dat je niet verbrandt!

En daar kom ik meteen bij de mogelijk grootste belemmering van opname van zonlicht; SPF, Sun Protection Factor, een term die je kent uit smeersels en zonnebrandmiddel. Ga op een stralend zonnige dag liever twee of drie keer per dag een half uurtje onbeschermd (ook zonder zonnebril) naar buiten, dan dat je anderhalf uur aan een stuk, ingesmeerd met factor 30 of 50 en met een dikke zonnebril op je neus, de zon in gaat. Zonnebrandmiddel zorgt ervoor dat de UV-straling niet op je huid kan inwerken. Sta je daar mooi voor niets “Vitamine D te tanken”.

Als je er liever voor kiest je huid tegen invloed van de zon te beschermen, komt een andere bron van vitamine D om de hoek kijken: voeding. Niet alleen in de wintermaanden, met gebruik van SPF heb je óók in de zomer extra vitamine D uit voeding en supplementen nodig.

Waar zit het in?

Vitamine D komt het meeste voor in dierlijke producten en dan vooral in vette vis als haring, zalm en makreel. Vlees en eieren en (échte) roomboter bevatten ook vitamine D, maar minder dan vette vis. Zie je in de winkel halvarine, margarine en bak- en braadproducten met toegevoegde vitamine D? Gebruik daarvan is een keuze. Ik raad het nooit aan om bewerkte voedingsmiddelen te gebruiken. Je lichaam is niet ingericht om dit adequaat te verwerken en de problemen op langere termijn zijn ingrijpend.

En als je tekort komt?

Door onvoldoende blootstelling aan zonlicht kun je tekort aan vitamine D krijgen. Ook lever- en nieraandoeningen kunnen de opname en stofwisseling van vitamine D verstoren. Hierdoor kun je aandoeningen krijgen als osteoperose (botontkalking) en rachitis (botvervorming bij vooral kleine kinderen). Maar ook minder ‘erge’ klachten kunnen duiden op Vitamine D tekort:

 • chronische vermoeidheid en een tekort aan energie
 • spierpijn of krampen ook bij geen overbelasting
 • gewrichtspijn
 • hyperventilatie
 • overgevoelig of bloedend tandvlees
 • overgewicht
 • regelmatig verkouden zijn
 • hartproblemen bij zeer langdurig vitamine D-tekort

Of juist teveel?

Studies hebben aangetoond dat iedere 100 IE vitamine D3 per dag je waarden in je bloed gemiddeld met 2.5 nmol/l verhoogt. Gebruik je langere periodes supplementen met extreem hoge doses kun je overschot opbouwen. Met bloedwaarde boven 375 nmol/l spreekt men van vergiftiging. Omdat de vitamine wordt opgeslagen in je lichaamsvet en langzaam vrijkomt in het bloed kan de vergiftiging enkele maanden aanhouden nadat je stopt met de supplementen. 

Een teveel aan vitamine D herken je aan klachten op als:

 • verlies van eetlust
 • diarree en obstipatie
 • verwardheid, desoriëntatie of mentale problemen
 • misselijkheid en braken
 • gewrichtspijn en spierpijn
 • continue hoofdpijn
 • prikkelbaarheid en angst
 • uitputting
 • spierzwakte
 • verhoogde dorst en vaker plassen
 • een onregelmatige hartslag
 • verminderde reflexen
 • een metaalachtige smaak in de mond
 • hoge bloeddruk

Aandoeningen die veroorzaakt worden door teveel kalk in je lichaam (hypercalciëmie). Waar van het één (calcium) teveel is, moet een ander (in dit geval vitamine K2) plaatsmaken. K2 is nodig om het calcium uit het bloed naar de botten te transporteren. Blijft te lang teveel calcium in je bloed, dan loop je een gerede kans op atherosclerose (aderverkalking). De kalkafzetting zorgt dat de doorgang van je bloedvaten nauwer worden en de vaatwand verstijft.

Neem dus altijd vitamine D3 in combinatie met voldoende vitamine K2. Je kunt ook voeding rijk aan vitamine K2 eten, zoals gefermenteerde sojabonen (natto), grasgevoerd zuivel en vlees. En denk ook aan voedingsmiddelen met zoveel mogelijk antioxidanten.

Bijslikken vaak nodig

Niet voor iedereen levert zonlicht samen met de voeding voldoende vitamine D. Het is belangrijk een vitamine D supplement (in combinnatie met voldoende K2!!) te nemen voor: 

 • Kinderen van 1 t/m 3 jaar
  Bij kinderen tot 4 jaar is de huid niet in staat voldoende vitamine D op te nemen en ook zijn ze minder goed in staat het uit voeding te halen.
 • Zwangere vrouwen
  Voor de zekerheid is het goed om bij te slikken, omdat een eventueel vitamine D-tekort gevolgen kan hebben voor de moeder én de ontwikkeling van het kind.
 • Vrouwen boven de 50 jaar
  Aanvulling kan bij vrouwen van 50-plus botverlies tegengaan. De kans bij 70-plus kan (samen met extra calcium) de kans op botbreuken verminderen.
 • Mannen boven de 70 jaar
  Aanvulling kan (samen met extra calcium) het risico op botbreuken verminderen.
 • Mensen met een donkere (getinte) huidskleur
  Een donkere huid maakt minder (snel) vitamine D aan.
 • Mensen die onvoldoende zonlicht op hun huid krijgen
  Bijvoorbeeld als ze in ploegendiensten draaien of een hoofddoek of sluier dragen.

Wil je advies over hoe het zit met jouw vaatstijfheid en de kans op kalkafzetting in je bloedvatsysteem? Of jij wel voldoende vitamine D in je systeem hebt en of je je leefstijl voldoende op orde hebt om de kans zo klein mogelijk te maken dat je problemen krijgt zoals hiervboven beschreven? Aarzel dan niet;

Hoewel alle vitamines erg belangrijk zijn voor uiteenlopende functies van het lichaam, wijd ik dit blog toch nog even aan een vaak vergeten vitamine: Vitamine K2. Over de hele groep vitamine K, was tot voor kort nog vrij weinig bekend. Vitamine K werd in het verleden eigenlijk alleen maar in verband gebracht met bloedstolling en trombose. Maar door intensief onderzoek komen er steeds meer bewijzen dat de vitamine K2 veel meer belangrijke functies heeft in het lichaam.

De voordelen van vitamine K2

Recente wetenschappelijke onderzoeken bieden verrassende resultaten wat Vitamine K2 betreft:

Bloedstolling

Sinds de ontdekking van vitamine K de bekendste werking. Het reguleren van bloedstolling, belangrijk is bij een verwonding het bloeden te stoppen. Gebeurt dit te traag, dan verlies je teveel bloed. Gebeurt dit te snel, dan krijg je last van bloedstolsels in je aderen. Vitamine K zorgt er dus voor dat dit niet te snel gaat, maar ook zeker niet te langzaam. Vitamine K is niet de enige stof die hier verantwoordelijk voor is, maar vervult wel een sleutelfunctie in dit proces.

Voor moeder én kind

Tijdens de zwangerschap, en vooral vlak voor de bevalling, verandert veel in het moederlichaam. Eén daarvan is zorgen voor een minimaal bloedverlies tijdens de bevalling. Een verhoogde activiteit van bloedstollingselementen dus. Maar dit houdt ook een risico in: Met veel actieve bloedstollingscomponenten bestaat er ook een verhoogd gevaar voor trombose. Vitamine K helpt om dit wankele evenwicht, zeker tijdens de zwangerschap, te reguleren.

Ook is vitamine K belangrijk voor het pas geboren kind. Dit is mede door het feit dat Vitamine K niet doorgegeven kan worden via de navelstreng. Pasgeboren baby’s krijgen in de eerste maanden daarom vaak vitamine K om (hersen)bloedingen te voorkomen.

Gezonde groei van de botten

Vitamine K, en speciaal vitamine K2 (menaquinone-7), zijn belangrijk voor opgroeiende kinderen vanwege de ontwikkeling van de botten. Vitamine K2 zorgt hiervoor op een indirecte manier, want voor de botaanmaak is het noodzakelijk dat de calcium zich gaat binden met Osteocalcine (een calciumbinenden eiwit). En alleen vitamine K2 kan deze verbinding realiseren. Uit een onderzoek van het UMC in Utrecht is gebleken dat een structurele inname van 45 mcg vitamine K2 een hele belangrijke bijdrage levert in de botontwikkeling. Niet alleen voor kinderen in de groei, maar ook voor volwassenen.

Osteoporose

Botontkalking, zoals osteoperose ook genoemd wordt, is een aandoening die meer en meer voorkomt, vooral op latere leeftijd. Weinig mensen (ook artsen) weten dat je dit kunt vermijden, of in ieder geval kunt uitstellen. Daar moet je dan wel op jongere leeftijd mee beginnen. Dit is niet altijd gemakkelijk. Natuurlijke preventie van osteoporose is goeddeels gebaseerd op een gezonde en uitgebalanceerde voeding (voldoende groente en fruit). Alleen heeft groente en fruit niet meer de voedingswaarde die het ooit had. Dit komt door een verarming van de bodem, nieuwe teelt-technieken en in sommige gevallen de bestraling van het voedsel. Hier wijd ik nog eens een ander blog aan.

Goed, van jongs af aan zorgen voor sterke botten door voldoende aanwas van nieuw botweefsel. Daarvoor is calcium van groot belang, dus eet en drink je je melkproducten of je slikt extre vitamine D3. Alleen heb je vitamine K2 daar bij nodig om te zorgen dat het calcium op de juiste plekken in het lichaam aankomt, en dat het calcium zich kan gaan binden met de Osteocalcine.

Flexibele hart- en bloedvaten

Vitamine K2 heeft ook een indirect voordeel. Sommige mensen krijgen genoeg, of misschien zelfs door medicatie (bijvoorbeeld cheolecalciferol) wel teveel, calcium binnen, zonder dat ze de voedingsstoffen gebruiken die zorgen voor de daadwerkelijke verwerking van calcium. Het teveel aan calcium zorgt voor problemen; zoals bijvoorbeeld nierstenen of vaatstijfheid (atheriosclerose). Vernauwing en verharding van de bloedvaten is de oorzaak van veel hart- en vaatziektes.

Uit een recent onderzoek is niet alleen gebleken dat voldoende vitamine K2 zorgt voor een juiste verwerking en transport van het calcium, wég uit de (slag)aderen, maar vitamine K2 zorgt ook voor het schoonmaken van de bloedvaten. Vitamine K2 voorkomt niet alleen afzetting van calcium in de bloedvaten, maar draait het ook terug. Een hele proces wat na een paar weken al merkbaar en meetbaar is. Dit laatste is een recente ontdekking, en moet nog verder onderzocht worden. Maar deze eerste resultaten zijn beslist hoopgevend.

Prostaatkanker

Eén van de meest recente resultaten uit medisch onderzoek is een hele opmerkelijke: Voldoende vitamine K2 verlaagt de kans op prostaatkanker met maar liefst 35%. Ook herstelt itamine K2 het beschadigde DNA in de mitochondriën, een preventie voor allerlei soorten kanker. Ook deze resultaten zijn van recente onderzoeken en moeten allemaal nog een keer gecheckt worden voordat de medische wetenschap dit inderdaad voor waar aanneemt. Maar ook deze resultaten zijn zeer hoopgevend.

Zijn er nadelen en/of bijwerkingen?

Vooralsnog zijn er geen bijwerkingen van een overdosis vitamine K2 bekend. Dat wil niet zeggen dat er geen bijwerkingen zijn. De meeste onderzoeken naar de werking van vitamine K2 zijn erg recent, en daarmee zijn ook de bijwerkingen en eventuele nadelen nog niet voldoende onderzocht. Door sommige wetenschappers wordt wel aangenomen dat een overdosis vitamine K2, in combinatie met een antistollingsmiddel zoals een eenvoudige aspirine, geen verstandige keuze is. Maar een normale dosis vitamine K2 van 45 mcg (= 1 capsule) zal geen probleem geven.

Voor de duidelijkheid: mensen die een overmatige bloedstolling hebben en die een overdosis vitamine K2 nemen, hebben wel een verhoogde kans op trombose.

Vitamine K2 in ons voedsel

Helaas is de hoeveelheid van vitamine K2 in ons dagelijks voedsel niet voldoende. Natuurlijk zijn er voedingswaren waar vitamine K2 in zit, maar dat zijn exotische gerechten of gerechten die beslist niet op ieders dagelijks menu staat. En ook al zou je dit dagelijks eten, dan is het nog niet voldoende.

Van onderstaand lijstje van voedingsmiddelen met een relatief hoge waarde vitamine K2, is Natto (Traditioneel Japanse maaltijd, gemaakt van gefermenteerde sojabonen) de onbetwiste winnaar. Het is met name het fermentatieproces wat verantwoordelijk is voor de relatief hoge concentratie vitamine K2.

 • Natto
 • Harde kaassoorten
 • Zachte kaassoorten
 • Eigeel
 • Boter
 • Kippenlevertjes
 • Salami
 • Kippenborst
 • Orgaanvlees

Vitamine K2 als voedingssupplement?

Vitamine K2 is dus een belangrijke voedingsstof maar niet meer voldoende aanwezig in onze natuurlijke voeding. Gelukkig is het wel in supplementvorm. Een algemeen advies is voor een volwassene om dagelijks 75mcg vitamine K2 te nemen (kinderen 35mcg). Omdat veel mensen vooralsnog teveel calcium in hun bloed/lichaam hebben, wat zijn weg nog moet vinden naar botweefsel, is het verstandig éérst te laten meten wat de behoefte is. Mijn ervaring is dat veel van mijn cliënten behoefte hebben aan 200mcg of meer, voordat hun vaatstijfheid weer binnen de wenselijke normen komt.

Ik kan je helpen met vaatstijfheid en bloedtesten om te zien of -en hoeveel- behoefte je hebt aan een vitamine K2 supplement. Neem daarvoor contact met me op.

Tot slot

Hoewel de resultaten van alle onderzoeken naar vitamine K2 erg hoopgevend zijn, moet er nog veel onderzoek verricht worden om alles te bevestigen. In met name Japanse studies zijn zonder nadelige bijwerkingen hoge doseringen per dag gebruikt. Als je medicatie (met name antistollingsmedicatie) gebruikt, doe je er goed aan vitamine K2 uitsluitend in overleg met je arts te gebruiken.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Inflammaging

Meer en meer komt een nieuw woord in onze vocabulaire bovendrijven; “inflammaging“. Hiermee wordt chronische, metabole (laaggradige) ontsteking bedoeld, die aan de basis ligt van (voortijdige) veroudering van het menselijk lichaam. Het hippe woord is samengesteld uit ‘inflammation’ (ontsteking) en ‘aging’ (veroudering). Inflammaging is een belangrijke risicofactor voor zowel morbiditeit (ziektecijfer) als mortaliteit (sterftecijfer), omdat alle (leeftijdsgerelateerde) ziekten hetzelfde ontstekingspathogenese (het op stapsgewijze ontstaan, ontwikkelen en verloop van een aandoening of ziekte) delen.

Kijk, ouder worden we allemaal en iedereen kent wel de uitdrukking: ‘ouderdom komt met gebreken‘. Ons verouderingsproces begint al rond je dertigste, al merk je er dan nog weinig van. Vanaf je vijftigste ga je meer merken van de veranderingen in je lichaam en ook dan zul je er niet echt last van krijgen, het gaat je wel opvallen. Eenmaal de zeventig gepasseerd, zijn bepaalde chronische aandoeningen als hart en vaatziekte, nierproblemen, diabetes (1 en 2), kanker, depressie, sarcopenie (afbraak van spiercellen), hersenaandoeningen (dementie, ziekte van Parkinson en beroerte) en andere cognitieve problemen bij de meeste mensen wel echt duidelijker merkbaar. Uit duizenden wetenschappelijke studies blijkt dat inflammaging als causale risicofactor wordt gezien. En toch wordt de oorzaak van multimorbiditeit (twee of meer chronische ziektes tegelijkertijd), die klinische symptomen, prognose en reactie op behandeling beïnvloeden, veel te makkelijk gezocht bij hart en vaataandoeningen.

Metabole ontsteking

Bijna alle latere chronische aandoeningen starten met metabole (laaggradige) ontstekingen. De wetenschapper en natuurgeneeskundig arts Dr. Reckeweg (1877 – 1944) stelde al dat elke ziekte begint met een teveel aan gifstoffen in het lichaam. De oorzaak hiervan ligt in genetische gevoeligheid, verlengde erfelijkheid, centrale obesitas, verhoogde doorlaatbaarheid van de darm (lekkende darm), veranderingen in samenstelling van micro-organismen (op een bepaalde plaats verzameling van bacteriën), cellulaire degeneratie, oxidatieve stress veroorzaakt door niet goed functionerende mitochondriën (microscopisch kleine orgaantjes die in cellen zorgen voor celstofwisseling), een slechter werkend immuunsysteem en chronische infecties. In de medische wereld groeit de overtuiging dat “ontsteking de oorzaak is van hart en vaataandoeningen en multimorbiditeit (twee of meer chronische ziektes tegelijkertijd) en dat dit kan worden beïnvloed door groeifactoren te remmen, het katabolisme (afbraak) te verlagen en het terugbrengen van homeostase (evenwicht in het lichaam)”.

De laatste honderd jaar hebben we ons gemiddeld dertig jaar ouder gemaakt, wat wellicht de grootste oorzaak is van ontstekingen

Leo Verzijde

Bijzonder genoeg wordt er regulier vooral symptomatisch behandeld, ondanks de duizenden publicaties die er inmiddels zijn verschenen over de oorzaak van ontstekingen en de (potentiële) causale rol ervan bij negatieve gezondheidsresultaten. Daarmee lijkt inflammaging het ‘nieuwe taboe’.

inflammaging happy healthcare

Voordeel van preventie

In het ‘grote economische geheel’ is wel te begrijpen waarom inflammaging niet serieus genomen wordt. Als laaggradige ontsteking eenmaal ‘gevonden’ wordt, kan dit vaak eenvoudig en met relatief milde aanpassingen in leefstijl en behandeling, gekeerd of zelfs opgelost worden. Dan zet laaggradige ontsteking zijn op termijn verwoestende werk niet door en hoeft praktisch iemand later intensief en invasief behandeld te worden.

Omdat ik het belangrijk betekenisvol werk vind, werk ik ook parttime in een zorgcentrum voor ouderen. Hier heb ik vaak te maken met ouderen die hun halve leven lang al behandeld worden voor allerlei kwalen (polypathologie) en die van géén van hun behandelaars ooit van ziektepreventie gehoord hebben. Andrea Maier, hoogleraar interne ouderengeneeskunde, stelt: ‘50 procent van alle 60-jarigen heeft momenteel één of meer chronische ziektes”. De helft! En dan heb ik het nog niet over de zeventig-, tachtig-, negentig- en honderdjarigen. Ik vind dat zó zonde!

Als we de lijnen van pathologie (van leeftijdsgerelateerde) ontsteking erkennen en tijdig onderkennen, kunnen we die lijnen keren en hoeven de ouderen van de toekomst (jij en ik en onze kinderen) mogelijk niet eens langdurig in een instelling opgenomen te worden omdat we te ziek zijn om voor onszelf te kunnen zorgen.

Tijdige onderkenning van de oorzaak en de route van laaggradige ontsteking -en later ziekte- is belangrijk om te begrijpen of behandelingen die ontstekingen in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken. Ook bij ouderen! Hoe mooi kan het zijn als we ouderen met polypathologie van een aantal beperkende kwalen kunnen afhelpen, waardoor ze alsnog in een vitaler lichaam ouder kunnen worden?

Wat voor ouderen geldt, geldt ook voor ons ‘jongeren’.

inflammaging happy healthcare

Vanaf dat we ongeveer vijfentwintig/dertig jaar oud zijn en als de balans zoek is tussen gezond (spier)weefsel en ontstoken weefsel, dient ‘inflammaging’ zich aan en dat zien we op enig moment aan de buitenkant, we krijgen wallen, rimpels, grijze haren, soms ook chronische kwalen als stijfheid in bewegen, slechter zien, etc. en ontstaan als vanzelf later ernstige aandoeningen.

Wat is laaggradige ontsteking?

Je kunt onderscheid maken tussen acute ontstekingen en chronische ontstekingen. Acute ontstekingen ontstaan door allergie, bevriezing, verbranding, ontsteking, wonden na een ongeluk / trauma of ongeluk / operatie etc. Van chronische ontsteking wordt gesproken bij hart- en vaatziektes, kanker, diabetes, neurologische ziektes, autoïmmuunziekte, reuma, artrose, fibromyalgie of het CVS.

Je merkt al dat een chronische ontsteking een veel ernstiger ziektebeeld geeft dan een laaggradige ontsteking. En dat je van een laaggradige ontsteking over het algemeen ook een stuk eenvoudiger weer herstelt. Als je eenmaal hersteld bent van een laaggradige ontsteking, zal die ook niet meer doorontwikkelen tot een ziekte die door chronische ontsteking bestaat. Klik op onderstaand plaatje voor de Masterclass van Erik Scherder en Andrea Maier over veroudering (https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-masterclass/gezond-130/POW_04322842/).

Domino-effect

Andrea Maier bij een slide over de mate van celveroudering in diverse organen

Praktisch alle cellen in je lichaam verouderen, niet allemaal even snel. Verouderde of kapotte cellen sterven na 50-60 delingen af en worden vervangen voor nieuwe cellen, die uit delingen van oude cellen ontstaan. Dat is mooi, zou je zeggen, elke keer verse nieuwe cellen. Alleen kost elke celdeling een cel energie en daardoor vermindert de basiskwaliteit. Op termijn delen zich daardoor steeds beroerdere cellen zich, waardoor ook de nieuwe cellen al met een achterstand starten. En dát is dus de veroudering. De nieuwere cellen zijn dus bij aanvang al niet goed meer in staat voldoende voedingsstoffen in zich op te nemen en voldoende afvalstoffen uit te scheiden. Een afgestorven cel wordt door het lichaam gezien als toxine. Bovenop alle andere vormen van toxines die gedurende je leven het lichaam binnendringen. Denk bijvoorbeeld aan wat je inademt, eet, op je huid smeert, etc. Kortgeleden werden plasticpartikels in het bloed aangetroffen; om je maar een voorbeeld te geven. Je lichaam accepteert plastic nooit in het lichaam, en zal daar altijd tegen blijven vechten, met nóg meer en versnelde degeneratie tot gevolg.

Tel daarbij op dat door de overload aan toxines ook het lymfesysteem niet goed meer in staat alle afvalstoffen op een adequate manier af te voeren, omdat de lymfestroom om steeds weer verschillende redenen (deels of geheel) stagneert.

Moraal van dit verhaal

Het is belangrijk dat je de vroegtijdige celveroudering stopt voordat het te laat is. In een vorig blog schreef ik al over het verschil tussen ziekte en symptoom. Het is belangrijk dat onderscheid te zien.

Verlengde erfelijkheid

Pak de oorzaak van celveroudering aan! DNA/erfelijkheid bepaalt 20% uit van je mate van veroudering. 80% verouder je als gevolg van leefstijl. Dit wordt ‘verlengde erfelijkheid’ genoemd. JIJ kunt zélf de veroudering van je cellen vertragen, waardoor je langer met gezondere cellen kunt leven. Door voldoende goed te eten, te bewegen, rust te nemen én de juiste supplementen te gebruiken (niet klakkeloos wat je wordt aanbevolen in de bladen of op internet, maar alleen dát wat je nodig hebt en zolang als je het nodig hebt).

Maar hoe ontdek je laaggradige ontsteking?

Ogenschijnlijk vitale en gezonde cliënten die ik, als ze een thermografisch onderzoek willen- voor mijn infraroodcamera, blijken soms helemaal niet zo ‘gezond’ te zijn.

Leg de focus op preventie

Met een thermografisch onderzoek worden geregeld laaggradige ontstekingen in het lichaam zichtbaar. Als bijvangst als cliënten om een heel andere reden een onderzoek vragen, vinden we tijdens de opnames zeer herkenbare tekenen van een laaggradige ontsteking. Bovenstaande opnames komen uit onderzoeken waarin dit voorkwam, maar globaal kan ik in 90% van de studies een opvallende opname selecteren. De klachten waarmee cliënten bij me komen, zijn vaak het gevolg van verdergevorderde ontstekingen (fase 3 en 4 in de schaal van Reckeweg). Cliënten kijken me dan vaak aan of ze water zien branden; hoe kan ik weten op welke plek ze klachten ervaren die ze me niet verteld hadden? Dat kan ik ook niet, dat laat hun lichaam mij zien. Met de juiste handvatten kan ik hen wel naar het pad van herstel leiden. Gelukkig.

Wat zijn die juiste handvatten dan?

Welk handvat ik adviseer is voor iedereen anders. Afhankelijk van de aard en de behoefte. Een aantal algemene handvatten wil ik natuurlijk wel met je delen 😉

 • First of all; Food Matters! Laat alle voorbewerkte voeding in de winkel liggen! Ga alleen nog maar verse producten eten en klaarmaken. Neem om te beginnen een uurtje de tijd om de documentaire te bekijken!
 • Een goede celstofwisseling ligt aan de ab-so-lu-te basis van een gezonde lichaamsstofwisseling. Krik de kwaliteit van (de wanden van) je cellen op door een goede omega-3 te gaan gebruiken. Tenminste, als je dat nodig hebt.
 • Gebruik nooit supplementen als je die niet écht nodig hebt! Vraag een (orthomoleculair) specialist met je te onderzoeken waar je op dát moment het meeste baat bij hebt.
 • Boek eens een workshop bij een instructeur die de Wim Hof methode beheerst; er gaat een wereld voor je open!
 • Een lymfebehandeling kan al zorgen voor verbetering van de afvoer van toxines (Reckeweg fase 1 en 2), waardoor je je binnen enkele dagen een scala aan klachten achter je kunt laten. Alleen maar omdat je lichaam niet meer hoeft te vechten tegen al die toxines in je lichaam.
 • Ga niet voor ieder wissewasje naar de dokter en wees zeer kritisch voor gebruik van ontstekingsremmers/koortsverlagers (NSAID’s) en antibioticum, je immuunsysteem weet vaak heel goed hoe het om moet gaan met milde verstoringen. Met een paar dagen koorts, zweet je een verstoring er wel weer uit en ben je daarna beter dan je was. Vanzelfsprekend raad ik dit niet aan als de koorts boven 40 graden Celsius komt, of als de koorts langer dan een paar dagen aanhoudt.

Doe zelf onderzoek, neem niets klakkeloos aan

Je merkt dat ik erg betrokken ben bij deze materie, vooral omdat zo heel veel leed zo onnodig geleden wordt. Je hóeft niet te wachten tot je vijftig bent voordat je uitgenodigd wordt voor ‘preventief borstonderzoek’, je bént niet afhankelijk van je dokter. Waar is ons collectieve eigen initiatief, onze zelfredzaamheid gebleven? Wat is -in hemelsnaam- preventief aan behandeling van een aandoening die gevonden wordt omdat het er al is? Én waarvan de aanloop naar de tumor toe, vaak al vele jaren eerder gezien én vaak succesvol behandeld had kunnen worden?

Het gaat niet alleen om voeding, het gaat ook over ‘early detection saves lives‘, het paradepaardje van “The Late Great’ Dr. Ben Johnson. De focus op behandeling brengt ons absoluut nérgens!
Ga zelf op onderzoek uit, en neem niet klakkeloos aan wat ik zeg. Ook ik heb de wijsheid niet in pacht. Ook ik maak mijn keuzes weloverwogen en op basis van intensieve research. Ik geloof dat iedereen -ook artsen- oprecht zijn. Iedereen kan het echter ook oprecht fout hebben.
Omdat met een vrolijke noot af te sluiten; ook een masterclass van Scherder en Maier over GELUK! (https://www.npostart.nl/max-masterclass/05-09-2019/POW_04322841)
De hele documentaire Food Matters zie je hier.
Lees je liever een boek? Denk dan eens aan ‘De Waarheid over Kanker‘ van Ty Bollinger, die daar overigens ook een hele serie reportages over heeft gemaakt en die hij bij tijd en wijle gratis beschikbaar maakt. Een hele zit, maar wel een waardevolle. Ook het boek “Hart en Hormonen” van drs. Dorenda van Dijken (gynaecoloog) en dr. Janneke Wittekoek (cardioloog) is een absolute aanrader!

En om met een vrolijke noot af te sluiten; ook een masterclass van Scherder en Maier over GELUK! (https://www.npostart.nl/max-masterclass/05-09-2019/POW_04322841), ook goed tegen celveroudering.

Wat kun je zelf doen?

Je weet nu dat een gezonde celstofwisseling geweldig belangrijk is voor preventie van ziekte en vroegtijdige veroudering. Met de juiste voedingsmiddelen en leefstijl kun je in globaal zes maanden, zieke cellen vervangen voor gezonde(re) cellen. Voor een gezonde celstructuur is voldoende omega-3 van goede kwaliteit belangrijk, dit zorgt onder andere voor soepele, doorlaatbare celwanden. Voldoende voedingsstof vindt zijn weg naar binnen en -belangrijker nog- voldoende afvalstoffen vinden hun weg naar buiten.

Buiten de cellen wordt het afval weer door lymfe opgepakt om via een ingenieus systeem onschadelijk gemaakt, je lichaam wordt uitgewerkt.

Wil je weten hoe het met je lichaam gesteld is, bijvoorbeeld wat de mate van laaggradige ontsteking of je lymfebelasting is? Denk dan eens aan een niet invasief, niet pijnlijk thermografisch onderzoek.

Belangrijk is wel dat je de juiste supplementen van goede kwaliteit gebruikt, anders span je het paard achter de wagen. Kun je daarbij wel een handje gebruiken? Neem dan contact met me op, dan help ik je door het woud heen.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Tumor is een symptoom

Als je me volgt, weet je dat ik niet in termen van ‘ziekte’ praat als het op preventie aankomt. Ik praat in termen als symptomen. Welke symptomen laat jouw lichaam zien? Niet iedereen reageert namelijk hetzelfde op een verstoring, we zijn allemaal anders. Ook heeft niet iedereen dezelfde reactie op medicatie, wat jammer genoeg reageert namelijk hetzelfde op een verstoring, we zijn allemaal anders. Ook heeft niet iedereen dezelfde reactie op medicatie, wat jammer genoeg velen die ‘medicijnen’ hebben gestudeerd, onvoldoende beseffen. Deze week kreeg ik vanuit een aantal verschillende bronnen informatie onder ogen die juist daarmee te maken hebben en die me inspireerden tot deze blog. Ik deel graag mijn idee hierover met je.

Zodra zich een gezwel aandient, is de eerste vraag die een arts wordt gesteld: “heb ik kanker?”. Dat is niet eens zo gek. Kom je bij een dokter met een gezwel, dan zal die je in de meeste gevallen in een onderzoek-/ behandeltrechter leiden waar aan het einde ook gelukkig uit kan komen dat er ‘niets aan de hand’ is. Die conclusie is in basis al onjuist; er is namelijk wel degelijk iets aan de hand waardoor je lichaam zo reageert, en uit al die -vaak belastende- onderzoeken is alleen maar gebleken dat er geen ‘kwaadaardige cellen’ zijn gevonden. Alle zorg focust op meetbare ‘ziekte’, zodat er behandeld kan worden.

Vaak wordt een gezwel aangemerkt als ‘de ziekte’. Dit is niet het geval. Eenmaal weggesneden, komt een tumor in veel gevallen namelijk weer terug. Je wordt niet voor niets nauwgezet in de gaten gehouden in een jarenlang controletraject. Als de tumor daadwerkelijk de ziekte zou zijn, en die wordt weggesneden, dan is het klaar. Hieruit alleen al, blijkt dat je de tumor niet als de ziekte kunt bestempelen. Alleen het symptoom van de daadwerkelijke ziekte wordt verwijderd. Moderne ‘gezondheidzorg’ laat zien dat het verworden is tot ‘symptoombestrijdende zorg‘.

Pak de oorzaak van de tumor aan

Tijdens mijn opleiding tot klassiek homeopaat leerde ik al dat om echt te genezen van een ziekte, je niet het symptoom maar de oorzaak ervan moet bestrijden. Otto Warburg ontdekte in 1925 al het metabolisme van tumoren en de celstofwisseling bij met name kankercellen. Hij kreeg er in 1931 de Nobelprijs voor.

Zuurstoftekort leidt tot kankercellen

Warburg ontdekte dat kanker anaeroob is en dat 60% zuurstoftekort op celniveau leidt tot kankercellen. Hij ontdekte ook dat kankercellen zich net als gewone cellen voeden met glucose in het bloed, maar dat ze deze glucose door middel van melkzuurfermentatie (intercellulaire verbranding) omzetten in energie. Het is belangrijk om te beseffen dat de celstofwisseling net zo werkt als onze eigen (zuur)stofwisseling. Er moet genoeg voedingstof binnenkomen, maar er moet ook genoeg afvalstof weer uit kunnen stromen! Deze problematiek is de aanleiding voor ‘laaggradige ontstekingen’, je weet wel, die ons zo kunnen uitputten en die op termijn leiden tot andersoortige immuniteitsziektes.

Wat we zien is een langzaam verstikkende cel in pure overlevingsstrijd, die een primitieve laatste overlevingsstrijd voert door het meest voorhanden product te gebruiken. Glucose.

De remedie tot herstel is dus juist het omgekeerde: zorg dat je cellen meer zuurstof en minder suiker voorhanden hebben. Dit start met een koolhydraatarm dieet, en kan zo nodig aangevuld worden met bijvoorbeeld zuurstoftherapie.

Focus moet liggen op preventie

En vergeet ook niet dat er preventie tegen ziekte bestaat. De vraag mag gesteld worden waarom er zo enorm gefocust wordt op ziekte en amper op preventie. “Amper” zeg ik, maar eigenlijk wordt er helemaal niet op preventie gehamerd. Waarom bestaat de hele (nieuwe) Schijf van Vijf nog steeds uit voor mensen schadelijke voedingsmiddelen en waarom liggen álle supermarkten nog steeds ram- en rámvol met ziekmakend voedsel? Degenen die zich hard maken voor preventief (óók als het wetenschappers, artsen en specialisten zijn) , worden de mond gesnoerd of genegeerd in de media. Waarom ligt de focus puur en alleen op behandeling en niet op preventie? Het antwoord is simpel. Behandeling van ziekte levert geld op en preventie niet.

Één kwart van wat je eet houdt je in leven, drie kwart van wat je eet houdt de dokter in leven

Ancient Egyptian Proverb

Wij worden zoet gehouden met de stelling dat er keihard wordt gewerkt aan bijvoorbeeld een geneesmiddel tegen kanker. Daarvoor doneren we massaal (en véél) aan allerlei instanties. Het is de meest winstgevende constructie die bestaat: maak de mensen bang, houd de mensen ziek en bestrijd de symptomen met medicijnen.

De oorlog tegen kanker

Ook ik heb in het verleden gecollecteerd voor het goede doel, kocht pink ribbon snuisterijen en rende mee in Ladiesruns in een duurgekocht t-shirtje. Tot ik me besefte dat dit volstrekt contraproductief was. In al die vele decennia die achter ons liggen (president Nixon verklaarde in de jaren 70 ‘the war on cancer’, het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker is in Nederland gestart in 1990 en de vele gespecialiseerde (borst)kankercentra die inmiddels uit de grond gestampt zijn) is er nog steeds geen regulier geneesmiddel. Voor ‘de oudjes onder ons’, weet je nog dat Nixon stelde; “Als we een nucleaire bom kunnen maken en een man op de maan kunnen zetten dan kunnen we ook kanker verslaan”?

Onmetelijk veel miljarden euro’s zijn wereldwijd via allerlei fondsen en initiatieven bij elkaar verzameld. Wat zijn we er mee opgeschoten? Al werd maar 5% van al deze opbrengsten geïnvesteerd in preventie zou dit de statistieken drastisch naar benden brengen.

Doe zelf onderzoek, neem niets klakkeloos aan

Je merkt dat ik erg betrokken ben bij deze materie, vooral omdat zo heel veel leed zo onnodig geleden wordt. Je hóeft niet te wachten tot je vijftig bent voordat je uitgenodigd wordt voor ‘preventief borstonderzoek’, je bént niet afhankelijk van je dokter. Waar is ons eigen initiatief, onze zelfredzaamheid gebleven? Wat is -in hemelsnaam- preventief aan iets dat gevonden wordt wat er al is? Én waarvan de aanloop naar de tumor toe, vaak al vele jaren eerder gezien én vaak succesvol behandeld had kunnen worden?

Het gaat niet alleen om voeding, het gaat ook over ‘early detection saves lives‘, het paradepaardje van de ‘late great’ Dr. Ben Johnson. De focus op behandeling brengt ons absoluut nérgens!

Ga zelf op onderzoek uit, ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Ook ik maak mijn keuzes weloverwogen en op basis van intensieve research. Ik geloof dat iedereen -ook artsen- oprecht zijn, ze kunnen het echter ook oprecht fout hebben.

Een echte aanrader als je je hier wat meer in wil verdiepen is de documentaire ‘Food Matters’. Zie trailer:

De hele documentaire zie je hier: https://youtu.be/pXZz6elTU98

Lees je liever een boek? Denk dan eens aan ‘De Waarheid over Kanker‘ van Ty Bollinger, die daar overigens ook een hele serie reportages over heeft gemaakt en die hij bij tijd en wijle gratis beschikbaar maakt. Een hele zit, maar wel een waardevolle.

Wat kun je zelf doen?

Je weet nu dat een gezonde celstofwisseling geweldig belangrijk is voor preventie van ziekte en vroegtijdige veroudering. Met de juiste voedingsmiddelen en leefstijl, kun je zieke cellen vervangen voor gezonde(re) cellen. Voor een gezonde celstructuur is voldoende omega-3 belangrijk, dit zorgt onder andere voor soepele, doorlaatbare celwanden. Voldoende voedingsstof vindt zijn weg naar binnen en -belangrijker nog- voldoende afvalstoffen vinden hun weg naar buiten.

Buiten de cellen wordt het afval weer door lymfe opgepakt en via een ingenieus systeem onschadelijk gemaakt, je lichaam weer uitgewerkt.

Wil je weten hoe het met je lichaam gesteld is, bijvoorbeeld wat de mate van laaggradige ontsteking of je lymfebelasting is? Denk dan eens aan een niet invasief, niet pijnlijk thermografisch onderzoek.

Belangrijk is wel dat je zeer goede supplementen gebruikt, anders span je het paard achter de wagen. Kun je daarbij wel een handje gebruiken? Neem dan contact met me op, dan help ik je door het woud heen.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Slapen zonder stress

Na een drukke dag ben je vaak zó moe dat je het liefst meteen onder de wol kruipt. Maar is dat wel de beste oplossing? Als je de stress niet goed van je afschudt, blijft die in je kleren (of pyjama) zitten en ga je waarschijnlijk een rusteloze nacht tegemoet, terwijl nachtrust juist zo belangrijk is om je stress te kanaliseren, je lichaam te resetten en om uitgerust aan een nieuwe dag te beginnen. Een goede nachtrust heeft effect op je humeur, productiviteit en gezondheid. Bouw daarom aan een rustgevende routine, waardoor jij je nieuwe (werk)dag op een positieve manier kunt beginnen.

Dussss… stress uit, pyjama aan.

1. Maak een to-do lijst

Pieker jij jezelf in slaap of houdt piekeren je wakker? Maak een lijstje en schrijf het van je af. Als je al je taken of dingen die je niet wil vergeten opschrijft, dan voel je jezelf geruster en zal je het gemakkelijker kunnen loslaten tot de volgende dag.

Leg daarom ook een notitieboekje en pen op je nachtkastje, voor het geval je om 3 uur ’s nachts plots iets bedenkt dat je morgen nog moet doen. Zo blijf je er niet de hele nacht over piekeren en moet je niet opstaan om het ergens te noteren of onmiddellijk te controleren. Schrijf het op, en laat het los. Morgen lees je wel weer wat je ‘moet’ doen.

2. Zet het geluid van je telefoon uit

Het liefst schakel je je telefoon uit (vliegtuigstand) of laat je hem beneden of in een andere kamer liggen. Wil je hem aan laten staan, zet hem dan op “niet storen’, de vliegtuigstand of schakel het geluid uit. App-meldingen zullen je niet wakker buzzen en je slaapt ook rustiger als je niet met één oor luistert naar wat je telefoon voor geluid afgeeft. Experts raden aan om hem 1 à 2 uur vóór je gaat slapen uit te schakelen, zodat je kan beginnen ontspannen.

3. Ruim even op

L:aat die grote schoonmaak liever voor een gepland moment, maar snel even je bed opdekken en kussens opschudden, kan je ook rustig maken. Kijk eens rond in het huis, zijn er nog kleine dingen die je kan voorbereiden of opruimen? Zoals de afwas wegzetten, je tas klaarmaken voor morgenvroeg, de ontbijttafel dekken… Zo voel jij je iets meer georganiseerd en voldaan als je onder de lakens kruipt.

4. Probeer een geleide meditatie

Op de grond of een kussen gaan zitten en plompverloren mediteren; ik weet niet hoe het met jou is maar ik word er gewoon onrustig van! Wat wel werkt is als ik een meditatie-app aanzet (bijvoorbeeld Headspace) of een begeleide meditatie (‘guided meditation’) op te zoeken op YouTube. Iemand praat je dan door een meditatie heen en geeft je vriendelijke aanwijzingen voor bijvoorbeeld ademhaling. Deze manier van mediteren maakt me heerlijk rustig en laat me ontspannen slapen.

5. Focus op iets positief

De momenten van stress nemen vaak de overhand, als je terugdenkt aan wat je die dag beleefd hebt. Blokkeer die negatieve spiraal en denk bewust aan iets positiefs. Som enkele positieve dingen op of denk aan leuke dingen die je in het vooruitzicht hebt. Kan je niets bedenken? Tijd om iets leuk te plannen. Probeer een positieve mindset te creëren, zodat je hoofd niet verdrinkt in negatieve gedachten.

6. Drink een ontspannende thee

Weinig rituelen zijn zo ontspannend als ‘s avonds een kamillethee drinken. Het hoeft natuurlijk geen kamillethee te zijn. Kies er eentje die bij jouw smaak past, maar bepaalde theesoorten hebben een meer ontspannend effect dan anderen. Een kopje thee zetten is vaak op zichzelf al een kalmerende activiteit. Dus warm wat water op, kies een kopje en laat de kracht van thee zijn werk doen.

7. Lees iets luchtigs

Vaak lezen we om iets bij te leren en kiezen we voor een lijvig boek of een krant. Maar dat helpt niet altijd om ’s avonds de stress van de dag los te laten. Kies daarom voor iets meer relaxerend. Een roman, een lifestyle magazine, een zelfhulpboek … Iets dat je niet volledig op je paard jaagt.

8. Hou een dagboek bij

Niet alleen lezen, ook (dagelijks) schrijven kan hetzelfde effect hebben als mediteren. Veel mensen praten wel over het bijhouden van een dagboek, maar weinig mensen doen het ook echt. Kies daarom een leuke schrift of een dagboekconcept dat je leuk vindt en waag een poging. Je dag van je afschrijven is een effectieve manier om stress los te laten en alles even in perspectief te zetten.

9. Drink niet (te veel) alcohol

Je wil uiteraard wel gehydrateerd blijven, maar dat wil niet zeggen dat je nog snel drie drankjes moet drinken voor je in bed kruipt. Zeker niet als je weet dat je gemakkelijk wakker wordt om naar het wc te gaan ’s nachts. Het verstoort je slaapritme en jij voelt je de dag erna minder uitgerust. Experts raden daarom aan om al een uur voor bedtijd te stoppen met drinken. Wil je nog iets drinken, kies dan water of thee. Vermijd alcohol en suiker! En wil je binge-drinken? Doe dat dan ‘s ochtends. Drink een glas lauwwarm water voor je gaat douchen, en één voor je gaat tandenpoetsen bijvoorbeeld. Zo heb je al gauw je eerste halve liter binnen.

10. Neem een kalmerend bad

Een bad hoef je echt niet alleen te nemen om jezelf schoon te weken. Je onderdompelen in water is goed om fysieke stress los te laten. Doe je daarbij nog geurende oliën in je badwater dan helpt dat het relaxatie-effect nog meer. Wil jij helemaal goed slapen na je bad? Verschoon je bed dan bij voorbaat.

11. Zet muziek op

(Oorverdovende) stilte is niet altijd relaxerend. Een luide tv ook niet. Ga daarom op zoek naar muziek die bij je past of waar jij op dat moment nood aan hebt. Misschien werkt klassieke muziek voor jou, ga je meer voor soundscapes, of ben je inspiratieloos en zoek je een afspeellijst op YouTube. Zoek wat werkt voor jou.

12. Doe iets dat je gelukkig maakt

Ontspannen is persoonlijk, misschien is een bad of rustgevende muziek niets voor jou. Als je liever uitgaat, een film kijkt, of langsgaat bij een vriend, doe dat dan. Zoek dingen en mensen op die je gelukkig maken, energie geven, en je positief beïnvloeden.

13. Kies een relaxerende geur

Geuren beïnvloeden ons sterk. Kies daarom voor ontspannende aroma’s in je huis door middel van bloemen of (natuurlijke!!) etherische olie in een diffuser. Of sprenkel lavendelolie op de onderzijde van je kussen. Als dat een deel van je slaapritueel is dan zullen je hersenen dat er ook mee associëren en gemakkelijker tot rust komen.

14. Vermijd licht

Licht verstoort je slaappatroon. Wij maken melatonine aan als het donker begint te worden en als het weer licht begint te worden, stijgt je adrenalineniveau weer. Maak jij je klaar om naar bed te gaan? Begin met de lichten te dimmen of uit te doen. Stop ook op tijd met tv kijken of staren naar je laptop. Het blauwe licht van je laptop en smartphone is slecht voor je hersenen als je wil gaan slapen. Kruip je in bed, zorg dan dat je slaapkamer donker is (licht uit en gordijnen dicht). Zo word je niet afgeleid.

15. Hou je routine vol

Heb je een routine gevonden die voor jou werkt? Hou deze dan vol. Consistentie is een belangrijke factor bij een goede (slaap)routine. Wil je dat deze optimaal blijft werken dan moet je dus doorzetten. Zo wennen je hersenen aan je ritueel.

Als dat gebeurd is, kan je je vermoeiende dag achter je laten, relaxen, en daadwerkelijk een goede nachtrust hebben. Welterusten alvast.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.