Heeft bevolkingsonderzoek zin?

Tijdens mijn spreekbeurten over borstgezondheid, worden altijd vragen gesteld over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Onderstaande tekst stuurde ik onlangs naar de abonnees van mijn ‘zondagochtendinspiratiemail”. Ik vind het eerlijk gezegd belangrijke informatie waar nog veel meer mensen van op de hoogte mogen zijn.

Ik las de nieuwste Thema-uitgave van het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) wat volledig is gewijd aan “risicogeneeskunde“.

Het NTvG is (letterlijke tekst) “Onafhankelijk, multidisciplinair en betrouwbaar. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) zorgt al vele jaren voor de verspreiding van medische kennis onder artsen. Het doel daarbij is om de meest recente ontwikkelingen in de medische wetenschap te duiden en van commentaar te laten voorzien door erkende vakgenoten. Voordat wij tot publicatie overgaan laten wij artikelen door ter zake deskundige specialisten beoordelen op juistheid en kwaliteit (‘peer review’).”

Een groot deel van dit themanummer gaat over bevolkingsonderzoek naar diverse kankersoorten, waaronder borstkanker, wat steevast een golf van angst in de gemeenschap teweegbrengt. De redactie probeert artsen en andere in geneeskunde werkenden te informeren. Ik trof prikkelende quotes aan (eigenwijs als ik ben, start ik achteraan in het blad):

 • “Dokters en deelnemers overschatten het effect van screening” (pag.86)
 • “Met de angst van mensen voor kanker is veel geld te verdienen” (pag.85)
 • “Steeds weer blijken nadelen van screening onvoldoende in beeld te komen” (pag. 80)
 • “Het lijdt geen twijfel dat er beduidende overdiagnostiek bestaat” (pag.79)
 • “Onder de nieuwe wet geldt niet langer een vergunningsplicht voor screening op kanker” (pag.77)

Random uitgelichte quotes uit artikelen om de beroepsgroep bij te scholen. Een enorme hoeveelheid informatie (en relevante achtergrond; cijfers, verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken, publicaties, (medische) boeken, etc.)

I Kid You Not ! Je zou van minder wakker liggen…

wakker liggen slapeloosheid happy healthcare

In alle jaren dat ik lezingen geef aan groepen vrouwen die geïnteresseerd zijn in borstgezondheid, is er altijd minstens één deelnemer die één van de volgende vragen gesteld:

 • Borstkanker is toch doodsoorzaak nummer één bij vrouwen?
 • Dat bevolkingsonderzoek (borstkanker of baarmoederhalskanker of darmkanker) doen ze toch niet voor niks? Dat beschermt vrouwen toch tegen voortijdig overlijden?

Iedereen kent wel iemand die er “gelukkig op tijd uit gehaald” is en op tijd is behandeld. Niet zo gek, als je bedenkt dat op elke 7 vrouwen er één te maken krijgt met borstkanker, maar niemand is ooit eerder geïnformeerd over wat je kunt doen om je borsten zo lang mogelijk zo gezond mogelijk te houden.

Tegenwoordig anticipeer ik daarop en neem ik een slide mee met de recente cijfers, die gewoon bij CBS te verkrijgen zijn. De schellen vallen de dames dan met donderend geraas van de ogen. Er is iets héél anders met ondermijning van onze gezondheid aan de hand.


Er lijkt niet te vechten tegen de (miljardenverslindende) marketingcampagnes van de borstkankervereniging en haar dochters zoals pink ribbon. Daarom vind ik het zo bijzonder dat vanuit dit medium zo zwaar wordt ingezet om de (on)zin van massascreenings bij de beroepsgroep voor het voetlicht te brengen. Ik voelde me – tot vóór deze uitgave – vaak een roepende in de woestijn. Door deze uitgave worden nu óók medici en andere professionals in regulier-, para- of aanvullende gezondheidszorg, geïnformeerd. En, met wat geluk, getriggerd om hun heilig vertrouwen in het effect van massascreening naar ziektes kritisch onder de loep te nemen.

Al sinds 1990, al ruim 30 jaar(!), worden alle vrouwen tussen 50 en 75 tweejaarlijks opgeroepen voor een ‘borstkankerscreening’. Die minder betrouwbaar is dan je denkt. Het kent een 10% ‘fout positief’ uitslag. Van elke tien vrouwen die het bericht krijgen dat er “iets gevonden is” en zich snel verder moeten laten onderzoeken, heeft er één helemaal niets! Behalve heel veel stress en levenslang angst omdat aangedrongen wordt op steeds weer opnieuw röntgenonderzoek. Wat op zichzelf al geen veilig onderzoek is. Vrouwen met dicht borstklierweefsel, hebben een extra risico op fout-positief of zelfs fout-negatief.

In 2020 werden 530.000 vrouwen gescreend, van elke 1000 werden 27,4 voor vervolgonderzoek doorgestuurd (dat zijn een kleine 14.500 vrouwen). De site bevolkingsonderzoek.nl meldt dat met het bevolkingsonderzoek in 2020 6.362 gevallen van borstkanker opgespoord. Als je dan doorrekent dat mogelijk van elke 1000 vrouwen 10% een fout-positieve uitslag kreeg (zie tabel 2 hieronder), gaat dat in 2020 alleen al om 636 vrouwen die onnodig behandeld zijn.

Na een hoogrisico mammogram is altijd méér onderzoek nodig en dan nóg is vaak een operatie (biopsie, punctie) en verder laboratoriumonderzoek nodig om te bepalen of het écht om kwaadaardige borstkanker gaat. Vrouwen die het betreft – en hun geliefden – staan al die tijd stijf van angst. Soms zelfs zó erg dat ze liever hun borst(en) laten amputeren dan nog langer met die angst te leven. Zou het dan eindelijk tijd worden dat artsen wakker worden en leren dat er verschrikkelijk veel gezonde vrouwen worden ‘gescreend’ en vervolgens ONNODIG behandeld worden. Denk aan de extra onderzoeken (echo, mri), behandeling met chemo, bestraling, hormoontherapie, etc. en de grote en kleine operaties (punctie, biopsie, gedeeltelijke of volledige borstamputatie).

tabel NTvG Risicogeneeskunde happy healthcare

Vroege detectie is géén preventie

Deze informatie is niet nieuw! Toen ik erachter kwam en me verder verdiepte, heb ik me er verder in gespecialiseerd en besloten er mijn levenswerk van te maken. Een kwarteeuw geleden leerde ik in mijn opleiding Natuurgeneeskunde en Klassieke Homeopathie over de ‘stadia van ziekte‘. Verdiep je er even in en dan weet je hoe belangrijk het is om in te grijpen vóórdat een ziekte zichtbaar of voelbaar is. Dan is gezondheid vaak weer terug te brengen.

Ik schrijf hier (natuurlijk) vaker over, lees hiervoor bijvoorbeeld dit blog


Wil je meer weten over de keuzes die je hebt om niet je ziekte maar je gezondheid te onderzoeken? Ik neem jou – en jouw gezondheid – serieus! Zonder bangmakerij. Met eerlijke informatie over waar je mee te maken hebt. En zónder onnodig veel extra of duur onderzoek/behandeling omdat het tóch wel door de verzekering betaald wordt!

Mail of app me via mijn website of plan een vrijblijvende belafspraak in.

Wil je ook elke zondagochtend een inspiratiemail?

In mijn praktijk in Zaltbommel kun je terecht voor leefstijlcoaching, lymfebehandeling en thermografische onderzoeken. Je kunt ook in weekends, op feestdagen en in avonden bij me terecht.


Voor thermografisch (borst)onderzoek kom ik ook op locatie bij praktijkhouders elders in Nederland en België.
De eerstvolgende afspraken zijn gepland op:

Woensdag 31 augustus in Heelsum (tussen Wageningen en Arnhem)

Dinsdag 22 september in Klimmen (tussen Maastricht en Heerlen)


marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainage Therapie, Thermografie, hulp bij hormoon- en voedingsproblemen en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren.

Radiologieverslag

Van de week ontving ik een cliënt die me het onderwerp voor deze nieuwsbrief bezorgde. Zij kwam bij me naar aanleiding van een radiologieverslag en vervolggesprek met de huisarts. Het verslag had ze meelezen in haar EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) en ondanks het vervolggesprek wat telefonisch met haar gevoerd werd, was ze bang dat er wat ernstigs aan de hand was.

Enkele weken eerder maakte ik haar borstthermogram en de thermoloog (de beoordelend specialist) adviseerde vanwege het niveau van zorg, een vervolgonderzoek. Ik had haar uitgelegd dat er geen reden voor ongerustheid was, omdat een hoger niveau van zorg bij thermografie ab-so-luut niet hoeft te betekenen dat zij ‘een ernstige ziekte’ heeft. Meer waarschijnlijk is dat er nog geen sprake van een anatomische verandering, maar geeft het lichaam signalen af, dat er zich een verstoring ontwikkelt en dat er werk aan de winkel is. Werk wat zij, met mijn handvatten, veelal zelf kan verzetten.

Vol goede moed toog ze naar haar huisarts om een echografisch onderzoek te vragen. De meest waardevolle combinatie; thermografie bekijkt de fysiologie van het lichaam, echografie kan gedetailleerd meekijken in de anatomie. Sámen kunnen ze een goed beeld geven van de mate van gezondheid.

Maar goed, de cliënte kwam bij me terug met een knoop in haar maag. Zij ‘kreeg’ geen echogram omdat het protocol alleen de route mammogram-echogram voorschrijft (en vergoedt). Pas als uit een mammogram een mate van zorg spreekt, ‘mag ze door’ voor een echogram. Ik vind daar wat van. Dat mag inmiddels duidelijk zijn 😉

Ik las haar radiologierapport en kon haar verzekeren dat uit niets bleek dat zij zich zorgen hoefde te maken. Integendeel. Er was niets gevonden en ik legde haar de ‘ingewikkelde woorden’ uit.

Wij konden samen aan de slag om haar borstgezondheid in onze handen te nemen en binnen enkele maanden bij een vervolgonderzoek, was van een ‘hoog niveau van zorg’ geen sprake meer. Eind goed al goed.

Waar ontstond de kortsluiting bij mijn cliënt nou? Het radiologieverslag (én het daarop volgende gesprek met de huisarts) stond ból van ‘jargon‘. Heel leesbaar en verstaanbaar voor vakgenoten, maar niet voor patiënten die leek zijn. Ze kon geen antwoord krijgen op de vragen die ze daarover had, daar had de arts geen tijd voor.

Ik vroeg een oncoloog eens in een intervisiegesprek, waarom niet meer rekening wordt gehouden met de vrouw zelf. Het antwoord was ontluisterend; “Zij moet begrijpen dat zij niet de geadresseerde is”. Pardon? Specialisten wéten dus dat patiënten meelezen, maar houden hier geen rekening mee. “Als we woorden omschrijven of versimpelen, leveren we fine-tuning in”. Ik kon mijn oren niet geloven. Liever dat een patiënt de stress beleeft van onzekerheid, dan dat ze hun bewoording aanpassen. “Nou, we passen onze bewoording wel aan hoor”, zei de oncoloog met een sarcastische ondertoon, “we letten op dat we geen sarcastische opmerkingen meer maken of een ‘knipoog’ geven naar een collega”.  Au!

Deze manier van omgaan met patiënten is in mijn ogen zó verschrikkelijk achterhaald. Een patiënt, of cliënt in mijn praktijk, is als enige eigenaar van haar lichaam, daarmee óók eigenaar van haar onderzoek(srapport) en heeft er in mijn ogen récht op om van de hoed en de rand te weten wat er zich in/met haar lichaam afspeelt.

Níemand loopt bij mij de deur uit, als ik niet zéker weet dat die persoon álles begrijpt wat er in het rapport staat, of wat ik heb proberen uit te leggen. He-le-maal niemand. En dat ik daar soms meer tijd voor uit moet trekken, dan is dat maar zo. Dan maar niet rijk.

Over rijk gesproken

Ik krijg vaak de reactie dat thermografisch onderzoek ‘duur’ gevonden wordt. Dat komt ook omdat de verzekeraar ze niet vergoedt. Daar vind ik wat van. En dat zie je terug in mijn tarieven. Ik reken voor elk thermografisch onderzoek een reële prijs. Het kost je geen stuiver meer dan strikt noodzakelijk. Doe vergelijkend warenonderzoek, daar word je zelf beter van.

 • Je kunt rekenen op reële tarieven voor ál mijn diensten, onderzoeken of producten.
 • Ik plaats links naar bijvoorbeeld bol.com op mijn site, zodat je direct bij hen kunt bestellen en zélf kunt kiezen of je nieuw of uit het tweedehandsassortiment wilt kopen.
 • Korting die ik van sommige bedrijven krijg als ik hun door mij geselecteerde producten verkoop, deel ik met jou.
 • Ik verleid je niet tot aankoop van bepaalde producten, die ik voor je op voorraad heb.
 • Elke cliënt die ik ontvang krijgt wat ze nodig heeft; mijn tijd en onverdeelde aandacht. Van stress wordt immers niemand gezond.
Blue Brushstroke Moms Influencer Asymmetry Facebook Post Set

Je bent van harte uitgenodigd dit blog te delen met iemand waar jij denkt dat die daar wat aan heeft. Ik heb geen geheimen en ben een open boek; what you see is what you get.

Marielle

Wat zijn de meest populaire berichten

In mijn praktijk in Zaltbommel kun je altijd zelf een afspraak inplannen voor lymfebehandeling en thermografische onderzoeken. Ook weekends, op feestdagen en in avonden. Wat jou het beste uitkomt.

Woensdag 31 augustus, ben ik in Heelsum (tussen Wageningen en Arnhem)

Dinsdag 22 september in Klimmen (tussen Maastricht en Heerlen)


Wil je naar aanleiding van bovenstaande, met me van gedachten wisselen, heb je wat te vragen of het je een suggestie voor een volgend onderwerp?

Mail me gerust of plan een belafspraak

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainage Therapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.