Inflammaging

Meer en meer komt een nieuw woord in onze vocabulaire bovendrijven; “inflammaging“. Hiermee wordt chronische, metabole (laaggradige) ontsteking bedoeld, die aan de basis ligt van (voortijdige) veroudering van het menselijk lichaam. Het hippe woord is samengesteld uit ‘inflammation’ (ontsteking) en ‘aging’ (veroudering). Inflammaging is een belangrijke risicofactor voor zowel morbiditeit (ziektecijfer) als mortaliteit (sterftecijfer), omdat alle (leeftijdsgerelateerde) ziekten hetzelfde ontstekingspathogenese (het op stapsgewijze ontstaan, ontwikkelen en verloop van een aandoening of ziekte) delen.

Kijk, ouder worden we allemaal en iedereen kent wel de uitdrukking: ‘ouderdom komt met gebreken‘. Ons verouderingsproces begint al rond je dertigste, al merk je er dan nog weinig van. Vanaf je vijftigste ga je meer merken van de veranderingen in je lichaam en ook dan zul je er niet echt last van krijgen, het gaat je wel opvallen. Eenmaal de zeventig gepasseerd, zijn bepaalde chronische aandoeningen als hart en vaatziekte, nierproblemen, diabetes (1 en 2), kanker, depressie, sarcopenie (afbraak van spiercellen), hersenaandoeningen (dementie, ziekte van Parkinson en beroerte) en andere cognitieve problemen bij de meeste mensen wel echt duidelijker merkbaar. Uit duizenden wetenschappelijke studies blijkt dat inflammaging als causale risicofactor wordt gezien. En toch wordt de oorzaak van multimorbiditeit (twee of meer chronische ziektes tegelijkertijd), die klinische symptomen, prognose en reactie op behandeling beïnvloeden, veel te makkelijk gezocht bij hart en vaataandoeningen.

Metabole ontsteking

Bijna alle latere chronische aandoeningen starten met metabole (laaggradige) ontstekingen. De wetenschapper en natuurgeneeskundig arts Dr. Reckeweg (1877 – 1944) stelde al dat elke ziekte begint met een teveel aan gifstoffen in het lichaam. De oorzaak hiervan ligt in genetische gevoeligheid, verlengde erfelijkheid, centrale obesitas, verhoogde doorlaatbaarheid van de darm (lekkende darm), veranderingen in samenstelling van micro-organismen (op een bepaalde plaats verzameling van bacteriën), cellulaire degeneratie, oxidatieve stress veroorzaakt door niet goed functionerende mitochondriën (microscopisch kleine orgaantjes die in cellen zorgen voor celstofwisseling), een slechter werkend immuunsysteem en chronische infecties. In de medische wereld groeit de overtuiging dat “ontsteking de oorzaak is van hart en vaataandoeningen en multimorbiditeit (twee of meer chronische ziektes tegelijkertijd) en dat dit kan worden beïnvloed door groeifactoren te remmen, het katabolisme (afbraak) te verlagen en het terugbrengen van homeostase (evenwicht in het lichaam)”.

De laatste honderd jaar hebben we ons gemiddeld dertig jaar ouder gemaakt, wat wellicht de grootste oorzaak is van ontstekingen

Leo Verzijde

Bijzonder genoeg wordt er regulier vooral symptomatisch behandeld, ondanks de duizenden publicaties die er inmiddels zijn verschenen over de oorzaak van ontstekingen en de (potentiële) causale rol ervan bij negatieve gezondheidsresultaten. Daarmee lijkt inflammaging het ‘nieuwe taboe’.

inflammaging happy healthcare

Voordeel van preventie

In het ‘grote economische geheel’ is wel te begrijpen waarom inflammaging niet serieus genomen wordt. Als laaggradige ontsteking eenmaal ‘gevonden’ wordt, kan dit vaak eenvoudig en met relatief milde aanpassingen in leefstijl en behandeling, gekeerd of zelfs opgelost worden. Dan zet laaggradige ontsteking zijn op termijn verwoestende werk niet door en hoeft praktisch iemand later intensief en invasief behandeld te worden.

Omdat ik het belangrijk betekenisvol werk vind, werk ik ook parttime in een zorgcentrum voor ouderen. Hier heb ik vaak te maken met ouderen die hun halve leven lang al behandeld worden voor allerlei kwalen (polypathologie) en die van géén van hun behandelaars ooit van ziektepreventie gehoord hebben. Andrea Maier, hoogleraar interne ouderengeneeskunde, stelt: ‘50 procent van alle 60-jarigen heeft momenteel één of meer chronische ziektes”. De helft! En dan heb ik het nog niet over de zeventig-, tachtig-, negentig- en honderdjarigen. Ik vind dat zó zonde!

Als we de lijnen van pathologie (van leeftijdsgerelateerde) ontsteking erkennen en tijdig onderkennen, kunnen we die lijnen keren en hoeven de ouderen van de toekomst (jij en ik en onze kinderen) mogelijk niet eens langdurig in een instelling opgenomen te worden omdat we te ziek zijn om voor onszelf te kunnen zorgen.

Tijdige onderkenning van de oorzaak en de route van laaggradige ontsteking -en later ziekte- is belangrijk om te begrijpen of behandelingen die ontstekingen in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken. Ook bij ouderen! Hoe mooi kan het zijn als we ouderen met polypathologie van een aantal beperkende kwalen kunnen afhelpen, waardoor ze alsnog in een vitaler lichaam ouder kunnen worden?

Wat voor ouderen geldt, geldt ook voor ons ‘jongeren’.

inflammaging happy healthcare

Vanaf dat we ongeveer vijfentwintig/dertig jaar oud zijn en als de balans zoek is tussen gezond (spier)weefsel en ontstoken weefsel, dient ‘inflammaging’ zich aan en dat zien we op enig moment aan de buitenkant, we krijgen wallen, rimpels, grijze haren, soms ook chronische kwalen als stijfheid in bewegen, slechter zien, etc. en ontstaan als vanzelf later ernstige aandoeningen.

Wat is laaggradige ontsteking?

Je kunt onderscheid maken tussen acute ontstekingen en chronische ontstekingen. Acute ontstekingen ontstaan door allergie, bevriezing, verbranding, ontsteking, wonden na een ongeluk / trauma of ongeluk / operatie etc. Van chronische ontsteking wordt gesproken bij hart- en vaatziektes, kanker, diabetes, neurologische ziektes, autoïmmuunziekte, reuma, artrose, fibromyalgie of het CVS.

Je merkt al dat een chronische ontsteking een veel ernstiger ziektebeeld geeft dan een laaggradige ontsteking. En dat je van een laaggradige ontsteking over het algemeen ook een stuk eenvoudiger weer herstelt. Als je eenmaal hersteld bent van een laaggradige ontsteking, zal die ook niet meer doorontwikkelen tot een ziekte die door chronische ontsteking bestaat. Klik op onderstaand plaatje voor de Masterclass van Erik Scherder en Andrea Maier over veroudering (https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/max-masterclass/gezond-130/POW_04322842/).

Domino-effect

Andrea Maier bij een slide over de mate van celveroudering in diverse organen

Praktisch alle cellen in je lichaam verouderen, niet allemaal even snel. Verouderde of kapotte cellen sterven na 50-60 delingen af en worden vervangen voor nieuwe cellen, die uit delingen van oude cellen ontstaan. Dat is mooi, zou je zeggen, elke keer verse nieuwe cellen. Alleen kost elke celdeling een cel energie en daardoor vermindert de basiskwaliteit. Op termijn delen zich daardoor steeds beroerdere cellen zich, waardoor ook de nieuwe cellen al met een achterstand starten. En dát is dus de veroudering. De nieuwere cellen zijn dus bij aanvang al niet goed meer in staat voldoende voedingsstoffen in zich op te nemen en voldoende afvalstoffen uit te scheiden. Een afgestorven cel wordt door het lichaam gezien als toxine. Bovenop alle andere vormen van toxines die gedurende je leven het lichaam binnendringen. Denk bijvoorbeeld aan wat je inademt, eet, op je huid smeert, etc. Kortgeleden werden plasticpartikels in het bloed aangetroffen; om je maar een voorbeeld te geven. Je lichaam accepteert plastic nooit in het lichaam, en zal daar altijd tegen blijven vechten, met nóg meer en versnelde degeneratie tot gevolg.

Tel daarbij op dat door de overload aan toxines ook het lymfesysteem niet goed meer in staat alle afvalstoffen op een adequate manier af te voeren, omdat de lymfestroom om steeds weer verschillende redenen (deels of geheel) stagneert.

Moraal van dit verhaal

Het is belangrijk dat je de vroegtijdige celveroudering stopt voordat het te laat is. In een vorig blog schreef ik al over het verschil tussen ziekte en symptoom. Het is belangrijk dat onderscheid te zien.

Verlengde erfelijkheid

Pak de oorzaak van celveroudering aan! DNA/erfelijkheid bepaalt 20% uit van je mate van veroudering. 80% verouder je als gevolg van leefstijl. Dit wordt ‘verlengde erfelijkheid’ genoemd. JIJ kunt zélf de veroudering van je cellen vertragen, waardoor je langer met gezondere cellen kunt leven. Door voldoende goed te eten, te bewegen, rust te nemen én de juiste supplementen te gebruiken (niet klakkeloos wat je wordt aanbevolen in de bladen of op internet, maar alleen dát wat je nodig hebt en zolang als je het nodig hebt).

Maar hoe ontdek je laaggradige ontsteking?

Ogenschijnlijk vitale en gezonde cliënten die ik, als ze een thermografisch onderzoek willen- voor mijn infraroodcamera, blijken soms helemaal niet zo ‘gezond’ te zijn.

Leg de focus op preventie

Met een thermografisch onderzoek worden geregeld laaggradige ontstekingen in het lichaam zichtbaar. Als bijvangst als cliënten om een heel andere reden een onderzoek vragen, vinden we tijdens de opnames zeer herkenbare tekenen van een laaggradige ontsteking. Bovenstaande opnames komen uit onderzoeken waarin dit voorkwam, maar globaal kan ik in 90% van de studies een opvallende opname selecteren. De klachten waarmee cliënten bij me komen, zijn vaak het gevolg van verdergevorderde ontstekingen (fase 3 en 4 in de schaal van Reckeweg). Cliënten kijken me dan vaak aan of ze water zien branden; hoe kan ik weten op welke plek ze klachten ervaren die ze me niet verteld hadden? Dat kan ik ook niet, dat laat hun lichaam mij zien. Met de juiste handvatten kan ik hen wel naar het pad van herstel leiden. Gelukkig.

Wat zijn die juiste handvatten dan?

Welk handvat ik adviseer is voor iedereen anders. Afhankelijk van de aard en de behoefte. Een aantal algemene handvatten wil ik natuurlijk wel met je delen 😉

 • First of all; Food Matters! Laat alle voorbewerkte voeding in de winkel liggen! Ga alleen nog maar verse producten eten en klaarmaken. Neem om te beginnen een uurtje de tijd om de documentaire te bekijken!
 • Een goede celstofwisseling ligt aan de ab-so-lu-te basis van een gezonde lichaamsstofwisseling. Krik de kwaliteit van (de wanden van) je cellen op door een goede omega-3 te gaan gebruiken. Tenminste, als je dat nodig hebt.
 • Gebruik nooit supplementen als je die niet écht nodig hebt! Vraag een (orthomoleculair) specialist met je te onderzoeken waar je op dát moment het meeste baat bij hebt.
 • Boek eens een workshop bij een instructeur die de Wim Hof methode beheerst; er gaat een wereld voor je open!
 • Een lymfebehandeling kan al zorgen voor verbetering van de afvoer van toxines (Reckeweg fase 1 en 2), waardoor je je binnen enkele dagen een scala aan klachten achter je kunt laten. Alleen maar omdat je lichaam niet meer hoeft te vechten tegen al die toxines in je lichaam.
 • Ga niet voor ieder wissewasje naar de dokter en wees zeer kritisch voor gebruik van ontstekingsremmers/koortsverlagers (NSAID’s) en antibioticum, je immuunsysteem weet vaak heel goed hoe het om moet gaan met milde verstoringen. Met een paar dagen koorts, zweet je een verstoring er wel weer uit en ben je daarna beter dan je was. Vanzelfsprekend raad ik dit niet aan als de koorts boven 40 graden Celsius komt, of als de koorts langer dan een paar dagen aanhoudt.

Doe zelf onderzoek, neem niets klakkeloos aan

Je merkt dat ik erg betrokken ben bij deze materie, vooral omdat zo heel veel leed zo onnodig geleden wordt. Je hóeft niet te wachten tot je vijftig bent voordat je uitgenodigd wordt voor ‘preventief borstonderzoek’, je bént niet afhankelijk van je dokter. Waar is ons collectieve eigen initiatief, onze zelfredzaamheid gebleven? Wat is -in hemelsnaam- preventief aan behandeling van een aandoening die gevonden wordt omdat het er al is? Én waarvan de aanloop naar de tumor toe, vaak al vele jaren eerder gezien én vaak succesvol behandeld had kunnen worden?

Het gaat niet alleen om voeding, het gaat ook over ‘early detection saves lives‘, het paradepaardje van “The Late Great’ Dr. Ben Johnson. De focus op behandeling brengt ons absoluut nérgens!
Ga zelf op onderzoek uit, en neem niet klakkeloos aan wat ik zeg. Ook ik heb de wijsheid niet in pacht. Ook ik maak mijn keuzes weloverwogen en op basis van intensieve research. Ik geloof dat iedereen -ook artsen- oprecht zijn. Iedereen kan het echter ook oprecht fout hebben.
Omdat met een vrolijke noot af te sluiten; ook een masterclass van Scherder en Maier over GELUK! (https://www.npostart.nl/max-masterclass/05-09-2019/POW_04322841)
De hele documentaire Food Matters zie je hier.
Lees je liever een boek? Denk dan eens aan ‘De Waarheid over Kanker‘ van Ty Bollinger, die daar overigens ook een hele serie reportages over heeft gemaakt en die hij bij tijd en wijle gratis beschikbaar maakt. Een hele zit, maar wel een waardevolle. Ook het boek “Hart en Hormonen” van drs. Dorenda van Dijken (gynaecoloog) en dr. Janneke Wittekoek (cardioloog) is een absolute aanrader!

En om met een vrolijke noot af te sluiten; ook een masterclass van Scherder en Maier over GELUK! (https://www.npostart.nl/max-masterclass/05-09-2019/POW_04322841), ook goed tegen celveroudering.

Wat kun je zelf doen?

Je weet nu dat een gezonde celstofwisseling geweldig belangrijk is voor preventie van ziekte en vroegtijdige veroudering. Met de juiste voedingsmiddelen en leefstijl kun je in globaal zes maanden, zieke cellen vervangen voor gezonde(re) cellen. Voor een gezonde celstructuur is voldoende omega-3 van goede kwaliteit belangrijk, dit zorgt onder andere voor soepele, doorlaatbare celwanden. Voldoende voedingsstof vindt zijn weg naar binnen en -belangrijker nog- voldoende afvalstoffen vinden hun weg naar buiten.

Buiten de cellen wordt het afval weer door lymfe opgepakt om via een ingenieus systeem onschadelijk gemaakt, je lichaam wordt uitgewerkt.

Wil je weten hoe het met je lichaam gesteld is, bijvoorbeeld wat de mate van laaggradige ontsteking of je lymfebelasting is? Denk dan eens aan een niet invasief, niet pijnlijk thermografisch onderzoek.

Belangrijk is wel dat je de juiste supplementen van goede kwaliteit gebruikt, anders span je het paard achter de wagen. Kun je daarbij wel een handje gebruiken? Neem dan contact met me op, dan help ik je door het woud heen.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Tumor is een symptoom

Als je me volgt, weet je dat ik niet in termen van ‘ziekte’ praat als het op preventie aankomt. Ik praat in termen als symptomen. Welke symptomen laat jouw lichaam zien? Niet iedereen reageert namelijk hetzelfde op een verstoring, we zijn allemaal anders. Ook heeft niet iedereen dezelfde reactie op medicatie, wat jammer genoeg reageert namelijk hetzelfde op een verstoring, we zijn allemaal anders. Ook heeft niet iedereen dezelfde reactie op medicatie, wat jammer genoeg velen die ‘medicijnen’ hebben gestudeerd, onvoldoende beseffen. Deze week kreeg ik vanuit een aantal verschillende bronnen informatie onder ogen die juist daarmee te maken hebben en die me inspireerden tot deze blog. Ik deel graag mijn idee hierover met je.

Zodra zich een gezwel aandient, is de eerste vraag die een arts wordt gesteld: “heb ik kanker?”. Dat is niet eens zo gek. Kom je bij een dokter met een gezwel, dan zal die je in de meeste gevallen in een onderzoek-/ behandeltrechter leiden waar aan het einde ook gelukkig uit kan komen dat er ‘niets aan de hand’ is. Die conclusie is in basis al onjuist; er is namelijk wel degelijk iets aan de hand waardoor je lichaam zo reageert, en uit al die -vaak belastende- onderzoeken is alleen maar gebleken dat er geen ‘kwaadaardige cellen’ zijn gevonden. Alle zorg focust op meetbare ‘ziekte’, zodat er behandeld kan worden.

Vaak wordt een gezwel aangemerkt als ‘de ziekte’. Dit is niet het geval. Eenmaal weggesneden, komt een tumor in veel gevallen namelijk weer terug. Je wordt niet voor niets nauwgezet in de gaten gehouden in een jarenlang controletraject. Als de tumor daadwerkelijk de ziekte zou zijn, en die wordt weggesneden, dan is het klaar. Hieruit alleen al, blijkt dat je de tumor niet als de ziekte kunt bestempelen. Alleen het symptoom van de daadwerkelijke ziekte wordt verwijderd. Moderne ‘gezondheidzorg’ laat zien dat het verworden is tot ‘symptoombestrijdende zorg‘.

Pak de oorzaak van de tumor aan

Tijdens mijn opleiding tot klassiek homeopaat leerde ik al dat om echt te genezen van een ziekte, je niet het symptoom maar de oorzaak ervan moet bestrijden. Otto Warburg ontdekte in 1925 al het metabolisme van tumoren en de celstofwisseling bij met name kankercellen. Hij kreeg er in 1931 de Nobelprijs voor.

Zuurstoftekort leidt tot kankercellen

Warburg ontdekte dat kanker anaeroob is en dat 60% zuurstoftekort op celniveau leidt tot kankercellen. Hij ontdekte ook dat kankercellen zich net als gewone cellen voeden met glucose in het bloed, maar dat ze deze glucose door middel van melkzuurfermentatie (intercellulaire verbranding) omzetten in energie. Het is belangrijk om te beseffen dat de celstofwisseling net zo werkt als onze eigen (zuur)stofwisseling. Er moet genoeg voedingstof binnenkomen, maar er moet ook genoeg afvalstof weer uit kunnen stromen! Deze problematiek is de aanleiding voor ‘laaggradige ontstekingen’, je weet wel, die ons zo kunnen uitputten en die op termijn leiden tot andersoortige immuniteitsziektes.

Wat we zien is een langzaam verstikkende cel in pure overlevingsstrijd, die een primitieve laatste overlevingsstrijd voert door het meest voorhanden product te gebruiken. Glucose.

De remedie tot herstel is dus juist het omgekeerde: zorg dat je cellen meer zuurstof en minder suiker voorhanden hebben. Dit start met een koolhydraatarm dieet, en kan zo nodig aangevuld worden met bijvoorbeeld zuurstoftherapie.

Focus moet liggen op preventie

En vergeet ook niet dat er preventie tegen ziekte bestaat. De vraag mag gesteld worden waarom er zo enorm gefocust wordt op ziekte en amper op preventie. “Amper” zeg ik, maar eigenlijk wordt er helemaal niet op preventie gehamerd. Waarom bestaat de hele (nieuwe) Schijf van Vijf nog steeds uit voor mensen schadelijke voedingsmiddelen en waarom liggen álle supermarkten nog steeds ram- en rámvol met ziekmakend voedsel? Degenen die zich hard maken voor preventief (óók als het wetenschappers, artsen en specialisten zijn) , worden de mond gesnoerd of genegeerd in de media. Waarom ligt de focus puur en alleen op behandeling en niet op preventie? Het antwoord is simpel. Behandeling van ziekte levert geld op en preventie niet.

Één kwart van wat je eet houdt je in leven, drie kwart van wat je eet houdt de dokter in leven

Ancient Egyptian Proverb

Wij worden zoet gehouden met de stelling dat er keihard wordt gewerkt aan bijvoorbeeld een geneesmiddel tegen kanker. Daarvoor doneren we massaal (en véél) aan allerlei instanties. Het is de meest winstgevende constructie die bestaat: maak de mensen bang, houd de mensen ziek en bestrijd de symptomen met medicijnen.

De oorlog tegen kanker

Ook ik heb in het verleden gecollecteerd voor het goede doel, kocht pink ribbon snuisterijen en rende mee in Ladiesruns in een duurgekocht t-shirtje. Tot ik me besefte dat dit volstrekt contraproductief was. In al die vele decennia die achter ons liggen (president Nixon verklaarde in de jaren 70 ‘the war on cancer’, het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker is in Nederland gestart in 1990 en de vele gespecialiseerde (borst)kankercentra die inmiddels uit de grond gestampt zijn) is er nog steeds geen regulier geneesmiddel. Voor ‘de oudjes onder ons’, weet je nog dat Nixon stelde; “Als we een nucleaire bom kunnen maken en een man op de maan kunnen zetten dan kunnen we ook kanker verslaan”?

Onmetelijk veel miljarden euro’s zijn wereldwijd via allerlei fondsen en initiatieven bij elkaar verzameld. Wat zijn we er mee opgeschoten? Al werd maar 5% van al deze opbrengsten geïnvesteerd in preventie zou dit de statistieken drastisch naar benden brengen.

Doe zelf onderzoek, neem niets klakkeloos aan

Je merkt dat ik erg betrokken ben bij deze materie, vooral omdat zo heel veel leed zo onnodig geleden wordt. Je hóeft niet te wachten tot je vijftig bent voordat je uitgenodigd wordt voor ‘preventief borstonderzoek’, je bént niet afhankelijk van je dokter. Waar is ons eigen initiatief, onze zelfredzaamheid gebleven? Wat is -in hemelsnaam- preventief aan iets dat gevonden wordt wat er al is? Én waarvan de aanloop naar de tumor toe, vaak al vele jaren eerder gezien én vaak succesvol behandeld had kunnen worden?

Het gaat niet alleen om voeding, het gaat ook over ‘early detection saves lives‘, het paradepaardje van de ‘late great’ Dr. Ben Johnson. De focus op behandeling brengt ons absoluut nérgens!

Ga zelf op onderzoek uit, ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Ook ik maak mijn keuzes weloverwogen en op basis van intensieve research. Ik geloof dat iedereen -ook artsen- oprecht zijn, ze kunnen het echter ook oprecht fout hebben.

Een echte aanrader als je je hier wat meer in wil verdiepen is de documentaire ‘Food Matters’. Zie trailer:

De hele documentaire zie je hier: https://youtu.be/pXZz6elTU98

Lees je liever een boek? Denk dan eens aan ‘De Waarheid over Kanker‘ van Ty Bollinger, die daar overigens ook een hele serie reportages over heeft gemaakt en die hij bij tijd en wijle gratis beschikbaar maakt. Een hele zit, maar wel een waardevolle.

Wat kun je zelf doen?

Je weet nu dat een gezonde celstofwisseling geweldig belangrijk is voor preventie van ziekte en vroegtijdige veroudering. Met de juiste voedingsmiddelen en leefstijl, kun je zieke cellen vervangen voor gezonde(re) cellen. Voor een gezonde celstructuur is voldoende omega-3 belangrijk, dit zorgt onder andere voor soepele, doorlaatbare celwanden. Voldoende voedingsstof vindt zijn weg naar binnen en -belangrijker nog- voldoende afvalstoffen vinden hun weg naar buiten.

Buiten de cellen wordt het afval weer door lymfe opgepakt en via een ingenieus systeem onschadelijk gemaakt, je lichaam weer uitgewerkt.

Wil je weten hoe het met je lichaam gesteld is, bijvoorbeeld wat de mate van laaggradige ontsteking of je lymfebelasting is? Denk dan eens aan een niet invasief, niet pijnlijk thermografisch onderzoek.

Belangrijk is wel dat je zeer goede supplementen gebruikt, anders span je het paard achter de wagen. Kun je daarbij wel een handje gebruiken? Neem dan contact met me op, dan help ik je door het woud heen.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Slapen zonder stress

Na een drukke dag ben je vaak zó moe dat je het liefst meteen onder de wol kruipt. Maar is dat wel de beste oplossing? Als je de stress niet goed van je afschudt, blijft die in je kleren (of pyjama) zitten en ga je waarschijnlijk een rusteloze nacht tegemoet, terwijl nachtrust juist zo belangrijk is om je stress te kanaliseren, je lichaam te resetten en om uitgerust aan een nieuwe dag te beginnen. Een goede nachtrust heeft effect op je humeur, productiviteit en gezondheid. Bouw daarom aan een rustgevende routine, waardoor jij je nieuwe (werk)dag op een positieve manier kunt beginnen.

Dussss… stress uit, pyjama aan.

1. Maak een to-do lijst

Pieker jij jezelf in slaap of houdt piekeren je wakker? Maak een lijstje en schrijf het van je af. Als je al je taken of dingen die je niet wil vergeten opschrijft, dan voel je jezelf geruster en zal je het gemakkelijker kunnen loslaten tot de volgende dag.

Leg daarom ook een notitieboekje en pen op je nachtkastje, voor het geval je om 3 uur ’s nachts plots iets bedenkt dat je morgen nog moet doen. Zo blijf je er niet de hele nacht over piekeren en moet je niet opstaan om het ergens te noteren of onmiddellijk te controleren. Schrijf het op, en laat het los. Morgen lees je wel weer wat je ‘moet’ doen.

2. Zet het geluid van je telefoon uit

Het liefst schakel je je telefoon uit (vliegtuigstand) of laat je hem beneden of in een andere kamer liggen. Wil je hem aan laten staan, zet hem dan op “niet storen’, de vliegtuigstand of schakel het geluid uit. App-meldingen zullen je niet wakker buzzen en je slaapt ook rustiger als je niet met één oor luistert naar wat je telefoon voor geluid afgeeft. Experts raden aan om hem 1 à 2 uur vóór je gaat slapen uit te schakelen, zodat je kan beginnen ontspannen.

3. Ruim even op

L:aat die grote schoonmaak liever voor een gepland moment, maar snel even je bed opdekken en kussens opschudden, kan je ook rustig maken. Kijk eens rond in het huis, zijn er nog kleine dingen die je kan voorbereiden of opruimen? Zoals de afwas wegzetten, je tas klaarmaken voor morgenvroeg, de ontbijttafel dekken… Zo voel jij je iets meer georganiseerd en voldaan als je onder de lakens kruipt.

4. Probeer een geleide meditatie

Op de grond of een kussen gaan zitten en plompverloren mediteren; ik weet niet hoe het met jou is maar ik word er gewoon onrustig van! Wat wel werkt is als ik een meditatie-app aanzet (bijvoorbeeld Headspace) of een begeleide meditatie (‘guided meditation’) op te zoeken op YouTube. Iemand praat je dan door een meditatie heen en geeft je vriendelijke aanwijzingen voor bijvoorbeeld ademhaling. Deze manier van mediteren maakt me heerlijk rustig en laat me ontspannen slapen.

5. Focus op iets positief

De momenten van stress nemen vaak de overhand, als je terugdenkt aan wat je die dag beleefd hebt. Blokkeer die negatieve spiraal en denk bewust aan iets positiefs. Som enkele positieve dingen op of denk aan leuke dingen die je in het vooruitzicht hebt. Kan je niets bedenken? Tijd om iets leuk te plannen. Probeer een positieve mindset te creëren, zodat je hoofd niet verdrinkt in negatieve gedachten.

6. Drink een ontspannende thee

Weinig rituelen zijn zo ontspannend als ‘s avonds een kamillethee drinken. Het hoeft natuurlijk geen kamillethee te zijn. Kies er eentje die bij jouw smaak past, maar bepaalde theesoorten hebben een meer ontspannend effect dan anderen. Een kopje thee zetten is vaak op zichzelf al een kalmerende activiteit. Dus warm wat water op, kies een kopje en laat de kracht van thee zijn werk doen.

7. Lees iets luchtigs

Vaak lezen we om iets bij te leren en kiezen we voor een lijvig boek of een krant. Maar dat helpt niet altijd om ’s avonds de stress van de dag los te laten. Kies daarom voor iets meer relaxerend. Een roman, een lifestyle magazine, een zelfhulpboek … Iets dat je niet volledig op je paard jaagt.

8. Hou een dagboek bij

Niet alleen lezen, ook (dagelijks) schrijven kan hetzelfde effect hebben als mediteren. Veel mensen praten wel over het bijhouden van een dagboek, maar weinig mensen doen het ook echt. Kies daarom een leuke schrift of een dagboekconcept dat je leuk vindt en waag een poging. Je dag van je afschrijven is een effectieve manier om stress los te laten en alles even in perspectief te zetten.

9. Drink niet (te veel) alcohol

Je wil uiteraard wel gehydrateerd blijven, maar dat wil niet zeggen dat je nog snel drie drankjes moet drinken voor je in bed kruipt. Zeker niet als je weet dat je gemakkelijk wakker wordt om naar het wc te gaan ’s nachts. Het verstoort je slaapritme en jij voelt je de dag erna minder uitgerust. Experts raden daarom aan om al een uur voor bedtijd te stoppen met drinken. Wil je nog iets drinken, kies dan water of thee. Vermijd alcohol en suiker! En wil je binge-drinken? Doe dat dan ‘s ochtends. Drink een glas lauwwarm water voor je gaat douchen, en één voor je gaat tandenpoetsen bijvoorbeeld. Zo heb je al gauw je eerste halve liter binnen.

10. Neem een kalmerend bad

Een bad hoef je echt niet alleen te nemen om jezelf schoon te weken. Je onderdompelen in water is goed om fysieke stress los te laten. Doe je daarbij nog geurende oliën in je badwater dan helpt dat het relaxatie-effect nog meer. Wil jij helemaal goed slapen na je bad? Verschoon je bed dan bij voorbaat.

11. Zet muziek op

(Oorverdovende) stilte is niet altijd relaxerend. Een luide tv ook niet. Ga daarom op zoek naar muziek die bij je past of waar jij op dat moment nood aan hebt. Misschien werkt klassieke muziek voor jou, ga je meer voor soundscapes, of ben je inspiratieloos en zoek je een afspeellijst op YouTube. Zoek wat werkt voor jou.

12. Doe iets dat je gelukkig maakt

Ontspannen is persoonlijk, misschien is een bad of rustgevende muziek niets voor jou. Als je liever uitgaat, een film kijkt, of langsgaat bij een vriend, doe dat dan. Zoek dingen en mensen op die je gelukkig maken, energie geven, en je positief beïnvloeden.

13. Kies een relaxerende geur

Geuren beïnvloeden ons sterk. Kies daarom voor ontspannende aroma’s in je huis door middel van bloemen of (natuurlijke!!) etherische olie in een diffuser. Of sprenkel lavendelolie op de onderzijde van je kussen. Als dat een deel van je slaapritueel is dan zullen je hersenen dat er ook mee associëren en gemakkelijker tot rust komen.

14. Vermijd licht

Licht verstoort je slaappatroon. Wij maken melatonine aan als het donker begint te worden en als het weer licht begint te worden, stijgt je adrenalineniveau weer. Maak jij je klaar om naar bed te gaan? Begin met de lichten te dimmen of uit te doen. Stop ook op tijd met tv kijken of staren naar je laptop. Het blauwe licht van je laptop en smartphone is slecht voor je hersenen als je wil gaan slapen. Kruip je in bed, zorg dan dat je slaapkamer donker is (licht uit en gordijnen dicht). Zo word je niet afgeleid.

15. Hou je routine vol

Heb je een routine gevonden die voor jou werkt? Hou deze dan vol. Consistentie is een belangrijke factor bij een goede (slaap)routine. Wil je dat deze optimaal blijft werken dan moet je dus doorzetten. Zo wennen je hersenen aan je ritueel.

Als dat gebeurd is, kan je je vermoeiende dag achter je laten, relaxen, en daadwerkelijk een goede nachtrust hebben. Welterusten alvast.

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.

Stress maakt meer kapot dan je lief is

Die dagen hè, dat de stress je de oren uit lijkt te komen. Je kunt immers stress om álles hebben; je werk, je kinderen, je ouders, de medeweggebruikers, een abonnement wat niet levert, een storing van internet, televisie, anything. Je weet wel, van die dingen waar je zelf niets aan kunt doen, maar die je in praktijk toch -op de achtergrond- bezighouden en waar je lichaam wel op móet reageren om enigszins in balans te blijven. Met een beetje pech stress je de hele dag door. En dat gaat vaak best lang goed, tót het lijntje breekt…

Merk je dat je spanning in je lichaam voelt? Malende gedachten, moeite om te focussen, chronische moeheid en fysieke klachten? Ben je altijd op weg naar wat nog moet gebeuren? Maak je dan op voor een burn-out of onderweg er naar toe.

Je hebt al van alles geprobeerd; yoga, sport, meditatie, therapie en goedbedoeld advies van anderen gevolgd, en nog steeds zit je niet ècht lekker in je vel. De stress versnelt in je hele lichaam de cellulaire veroudering en is verantwoordelijk voor de verkorting van telomeren (de beschermkapjes van je chromosomen). Je kunt zeggen dat stress je lichaam en geest onnodig snel veroudert en veroorzaakt het merendeel van je gezondheidsproblemen. Je lichaam en geest verliezen stukje bij beetje hun natuurlijke, helende balans.

Wat schiet je ermee op?

Stress is -als je het goed bekijkt- de boosdoener voor al onze hedendaagse en vroegere problemen. Iedereen heeft het en we vinden het maar lastig er vanaf te komen. De één heeft er iets meer last van dan de ander en sommigen van ons hebben het ‘onder controle’. Hoe dan ook is stress is een regelrechte sluipmoordenaar. Voor je hele systeem, inclusief je hormonen!

Wat schuilt hier eigenlijk achter? Waarom is stress eigenlijk zo’n groot probleem voor onze hormonen? En waarom kan dit zelfs betekenen dat je bijvoorbeeld minder of onvruchtbaar wordt, overgewicht krijgt, last van acné en ga zo nog maar even door. De antwoorden vind je in dit artikel, mét tips om ervan af te komen.

Invloed op je levensverwachting

Chronische stress heeft ernstige gevolgen voor je gezondheid. Het is aangetoond dat er een directe fysiologische relatie bestaat tussen stress en hart- en vaatziekten. Piekeren en tobben verhogen de bloeddruk, de hartslag en de samentrekkingskracht van het hart, die een rol spelen bij het ontstaan van coronaire syndromen. Niet allen chronische stress, ook acute stress, zoals bij hevige emoties, geven een toename van acute hartproblemen (zoals myocardinfarct, ritmestoornissen en stresscardiomyopathie). Denk hierbij aan de talloze situaties van mensen die na het overlijden van een geliefde, kort erna zelf overlijden aan acuut hartfalen. “Aan een gebroken hart” wordt dan weleens gezegd.

En alleen al het hebben van hart- en vaatziekten kan ook weer psychologische stress veroorzaken. Mensen met hart- en vaatziekten lijden vaker aan angst- en depressiestoornissen. Zij ervaren een verminderde kwaliteit van leven en hebben vaker moeite met het volgen van leefstijladviezen. Hetgeen weer leidt tot een toename van klachten en een verhoging van het risico op het ontwikkelen van nieuwe hart- en vaataandoeningen.

Medisch wetenschappelijke onderzoeken laten een duidelijke relatie zien tussen stress en hart- en vaatziekten. Bij een thermografisch onderzoek geeft je lichaam (door bepaalde typische temperatuurspatronen) signalen af dat de fysiologie (de werking) lijdt onder chronische stressbeleving. Het soort stress dat je eigenlijk niet eens meer merkt, maar waar je lichaam elk moment van elke dag moeite mee heeft omdat het de normale (gezonde) werking verhindert en wat energie kost om ” zo goed mogelijk’ te functioneren. Gegeven de omstandigheden. Tijdens consulten – of het nou voor behandeling van lymfeproblemen of van leefstijlproblemen is- neem ik altijd de factor stress mee in mijn onderzoek en bespreken we hoe je het ervaart en hoe je ermee omgaat. Vaak merk ik dat kleine aanpassingen leiden tot significante verbetering in gezondheid en gezondheidsbeleving. Een paar algemene tips deel ik hieronder alvast met je.

Wat stress met je hormoonsysteem doet

Stress is niet altijd ‘slecht’. Het is juist heel nuttig als je in acuut gevaar bent. Het is een heel belangrijke aanjager voor wat evolutionair onze redding was in veel gevallen. Je zenuwstelsel signaleert ‘stress’ op veel niveau’s; al je zintuigen kunnen het detecteren (reuk, geur, smaak, etc.) en als een reactie daarop stelt je lichaam een heel systeem in het werk waardoor je weg kon van die stress; bijvoorbeeld als je een gevaarlijk beest ziet – je gaat rennen- of je verbergen, of als je brandlucht ruikt – je zorgt dat je alles in het werk stelt dat je niet verbrandt-, of als je proeft dat iets wat je van plan bent te gaan doorslikken, eigenlijk heel erg bedorven is – je spuugt het uit-. Allemaal acute acties die je onder invloed van een acuut stijgend cortisol niveau (stresshormoon) net een beetje beter en sneller uitvoert. Als het gevaar geweken is, cortisolniveau in je lichaam weer. Heel handig! Zeker om te overleven 😉 Maar letterlijk dodelijk als je daarna niet in staat bent weer te ontspannen.

De gevolgen van stress

Om acuut energie te kunnen leveren, legt je hoge cortisolniveau ook je andere systemen plat. Denk dan aan spijsvertering, aanmaak van je sekshormonen of insuline en zo platleggen.

In onze verre geschiedenis -evolutie- is gebleken dat overleven belangrijker is dan groei en voortplanten. We leven nu niet meer in de oertijd waarin we voor beesten moeten vluchten en een relatief laag cortisolniveau zou daar goed bij passen. Een logisch gevolg zijn. Helaas ervaren we ondanks het gebrek aan overlevingsgevaar zoveel en langdurig stress dat bij bij velen van ons het cortisolniveau niet meer daalt, maar constant ‘hoog’ blijft. Ik hoef je niet te vertellen dat dit voor problemen in de balans zorgt; éventjes hoog tot het gevaar geweken is, en daarna weer dalen, is waar wij op ingericht zijn.

Door onszelf continue te omringen door stressfactoren die voor constante paraatheid zorgen (telefoons, altijd ‘aan’ staan, weinig ontspanning, overwerken, etc.) vreet cortisol continue energie uit onze andere systemen. Hierdoor krijgen we last van onvruchtbaarheid, hoge bloedsuiker, overgewicht, acne, vermoeidheid, en-zo-voorts. Begin je een patroon te ontdekken? En zie je een link tussen ‘oorzaak’ en ‘gevolg’?

Alleen jij kunt jezelf ontstressen

Kijk, als je het eenvoudig uitgelegd krijgt, is het systeem eigenlijk retesimpel. Het is dan ook niet verrassend dat het net zo simpel op te lossen is. En natuurlijk weet ik dat alle verandering moeilijk is. In het begin. Maar er zijn echt wel tips die je hierbij kunnen helpen. Ik geef je er vandaag alvast zeven:

 1. Ga voeden, niet vullen. Je lichaam heeft veel stress als het voedsel moet verwerken die niet voor een mensenlichaam bestemd is. Gebruik die stress dan liever voor het verteren van gezonde en verse voedingsmiddelen. Dan heb je er nog wat aan.
 2. Matig met alcohol. Sjam het lijkt zo ontspannend, het is toch écht gif voor je lijf (en daarmee een enorme bron van stress).
 3. Maak voor jezelf rustmomenten! Zet je laptop, tv en telefoon een uur voordat je gaat slapen uit.
 4. Zet een tijdschakelaar aan je wifiontvanger; ik heb de mijne ingesteld zodat ik er niet elke dag aan hief te denken dat ik de wifi uitschakel. De straling van je (online) apparaten zorgen er ook voor dat je ‘s nachts niet meer kwalitatief goed uitrust. Heb je moeite met kwalitatief goed slapen? Dan heb ik hier nog een paar tips voor je.
 5. Mediteer. Het is niet voor niets dat ik tijdens een ontspannende manuele lymfedrainagebehandeling ook meditatieve muziek afspeel en soms ook de beleving versterk door fijne etherische olie in de diffuser. Rust will save us all!
 6. Stop eens even met al dat rennen en jagen; ga lekker buiten wandelen. Ik vind het fijn om wandelen en mediteren te combineren en ik ontstress geweldig als ik een metronoom (app) aanzet. Alleen maar monotoom tik-tik-tik-tik en per tik zet ik een stap… En omdat ik me dat éne uurtje liever niet laat afleiden; zet ik de telefoon op viegtuigstand.
 7. Zoek gezelschap van mensen die je energie géven!

Tot slot

Doe alles wat je doet, zo goed mogelijk en bouw daarna een blok relaxen in! Zó zorg je ook goed voor jezelf

Wil je meer voeding- en leefstijladvies? Meld je hieronder dan aan voor mijn zondagochtend-inspiratiemail.

marielle van tienen happy healthcare

Marielle van Tienen

Specialist Vrouwen- en Borstgezondheid, Therapeut Manuele Lymfedrainage, Lichaamsthermograaf bij Happy Healthcare

Biedt Manuele Lymfedrainagetherapie, Thermografie en (leefstijl)advies om je (borst)gezondheid te optimaliseren en biedt hulp bij hormoon- en voedingsproblemen.