Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over lichaamsthermografie. Ik heb voor de leesbaarheid, een globale indeling gemaakt.
Staat het antwoord op jouw vraag hier niet tussen? Neem dan vrijblijvend contact met me op!

Waar vind ik online meer informatie?

Op American Academy of Thermology vind je veel informatie over thermografie.

Over Thermografie -algemeen-

Sinds tien jaar tref je steeds meer locaties waar (borst)thermografie aangeboden wordt als alternatief of aanvulling van de conventionele onderzoeksmethodes. Hoewel deze toename bijdraagt aan de publiciteit van thermografie en de voordelen ervan voor de algemene bevolking, lopen gecertificeerde thermografen tegen problemen aan bij de implementatie van de methoden en protocollen van niet-gecertificeerde klinieken. Ook de marketing is niet altijd even zuiver. Zorg ervoor dat je zaken doet bij IAMT of AAT gecertificeerde instituten en thermografen.

Let op: dit antwoord heeft hierna alleen betrekking op thermografie van de borst. Andere delen van het lichaam, zoals nek en rug, zijn eenvoudiger te diagnosticeren en daarom zijn de eisen niet zo streng. Thermografie kan patronen detecteren van de organen zoals longen, nieren, baarmoeder en baarmoederhals. Om dit goed te volgen is een uitgebreide interpretatie nodig samen met andere medische beeldvorming zoals echografie.

Laten we beginnen met het onderzoeken van de huidige standaarden en protocollen zoals echografie, MRI, mammografie, enz. Als een patiënt door zijn huisarts wordt doorverwezen naar een van deze onderzoekstechnieken, dan start de patiënt met een afspraak in een lokaal ziekenhuis, een mammapoli of een  'borstkankerziekenhuis'. Met de patiënt worden de specifieke onderzoeksprotocollen doorgesproken en worden foto's genomen door een medewerker die een specifieke licentie heeft in dat onderzoeksprotocol en -apparatuur.

De afbeeldingen worden voor interpretatie gestuurd naar radioloog (medische arts) die een rapport genereert met scorestandaarden en medische taal. Aan het einde van het proces is de patiënt ervan overtuigd dat het uitgevoerde onderzoek gebaseerd is op vastgestelde normen en protocollen en dat elk van de betrokken personen de opleiding, praktische training en professionele licenties heeft gehaald zoals vereist door de betreffende medische raad.

Een certified clinical thermographer moet de standaarden en protocollen volgen die door de gevestigde besturen zijn uiteengezet. Deze standaarden en protocollen zijn het resultaat van jarenlang thermografisch onderzoek en worden wereldwijd identiek gebruikt om alle gegevens over de werkzaamheid van de (borst)thermografie te verzamelen.

De criteria voor certificering zijn gebaseerd op 3 factoren: lidmaatschap van een gerenommeerd instituut, apparatuur en training. De eerste, en misschien wel het belangrijkste, vereist lidmaatschap van één van beide (of beide) erkende thermografische instituten in de Verenigde Staten. Dit zijn de International Association of Medical Themographers (iAMT) of de American Academy of Thermology (AAT). Deze instituten zijn gebaseerd op het promoten van lichaamsthermografie door middel van wetenschap en zijn onafhankelijk van commercieel belang.

Zoals geldt voor vrijwel alle andere onderzoekstechnieken, begint de kwaliteit van het (borst)thermografieproces met de kwaliteit van de apparatuur. De kwaliteit van de voor dit doel gebruikte infraroodcamera's is gebaseerd op twee factoren: resolutie en gevoeligheid. Het is wenselijk een ​​zo hoog mogelijke resolutie en gevoeligheid te hebben. De minimale vereiste voor gecertificeerde thermografie moet een resolutie zijn van 480 optische lijnen en een gevoeligheid van 0,05 graden Celcius per niveau. Camera's met specificaties die lager zijn dan deze cijfers kunnen worden gebruikt voor het weergeven van andere delen van het lichaam, maar zijn niet geschikt om de minuscule temperatuurvariaties bij te houden die nodig zijn voor borstthermografie.

Thermografen- en beoordelaarscertificering is cruciaal voor gecertificeerde (borst)thermografie. Thermografen (technicians) en beoordelaars (physician/interpreters) moeten worden opgeleid en gecertificeerd zijn door een van de twee (of beide) onafhankelijke instituten (IAMT & AAT). Zij gebruiken het levenslange werk van William Hobbins, die meer dan 100.000 vrouwen heeft afgebeeld in de studie "Massale borstkanker screening met thermografie" van 1971-1975 om de juiste protocollen en standaarden te bepalen die worden gebruikt voor gecertificeerde (borst)thermografie. Beoordelaars (physicians/thermologen) die zijn opgeleid volgens het model van Dr. Hobbins maken gebruik van een standaard scoresysteem en houden rekening met factoren zoals familiegeschiedenis en hormoongebruik. Bovendien omvat de interpretatie de analyse van zowel grayscale- als kleurenafbeeldingen met de nadruk op grayscale en de reverse grayscale, omdat deze de vasculaire patronen gedetailleerd aantonen.

Om het vaststellen en bevorderen van de klinische waarde van (borst)thermografie te stimuleren is acceptatie door verwijzende artsen belangrijk. Die acceptatie hangt af van de naleving -door elke medische thermograaf- van de  universele standaarden en richtlijnen voor patiëntvoorbereiding, beeldvergaring en -beoordeling én het samenstellen van rapporten. Wordt de huidige waarde van (borst)thermografie door het huidige medische systeem omarmd, dan moet iedereen die (borst)thermografie aanbiedt, getraind en gecertificeerd worden door onafhankelijke instituten die vrij zijn van commerciële belangen en onethische financiële voordelen.

Thermografie kan op het kleinste niveau de verschillen in infrarode warmteafgifte waarnemen. De fysiologie van normaal weefsel en goedaardige aandoeningen (zoals cystes, infecties en goedaardige tumoren) is bekend en afwijkingen daarop worden gesignaleerd.

De procedure biedt een niet-invasieve meting van de fysiologie van borstweefsel en wordt uitgevoerd met een hoge mate van gevoeligheid en nauwkeurigheid.

Happy Healthcare gebruikt een zeer gevoelige infraroodcamera met hoge resolutie om de allerkleinste verschillen in infrarode warmteafgifte te onderscheiden en te meten. De huid kun je zien als een "projectiescherm" van wat er zich in je lijf afspeelt. Het lichaam detecteert een probleem en geeft een signaal af aan het centrale zenuwstelsel. Dat zenuwstelsel signaleert de haarvaten in de huid om zich te openen of te sluiten waardoor zich -op de anatomische locatie van de verstoring- een heel minutieus thermisch patroon aftekent in de huid. Hoe ernstiger de verstoring; hoe intenser het patroon. En dát is wat een hoge resolutie infrarood camera zichtbaar kan maken. Een gespecialiseerd physician beoordeelt deze patronen en verwerkt die gegevens in een rapport.

Thermogrammen laten zeer specifieke thermische patronen zien in elke cliënt; man, vrouw en kind. Die patronen laten een unieke "thermische handtekening" die jaar na jaar constant blijft, tenzij er een verandering ontstaat in een onderliggende conditie. Zo is het in de loop van de tijd mogelijk onderscheid te maken tussen verschillende aandoeningen. Omdat de technologie en de onderzoeksprotocollen in staat zijn onregelmatigheden tijdig en accuraat te detecteren, is het belangrijk al vroeg een baseline te hebben.

Hierom adviseer ik met name vrouwen al op ongeveer 25-jarige leeftijd een (borst)thermogram te laten maken krijgen ze advies over passende borstverzorging.

Ab-so-luut! In tegenstelling tot andere onderzoekstechnieken, geeft thermografie geen straling af, zijn er geen injecties of pijnstilling nodig, is het volledig contactloos en pijnvrij.

Nee. Lichaamsthermografie is een oppervlakkige onderzoeksmethode die de lokale temperatuur van de huid analyseert. Een thermogram kan geen "aandoening" vaststellen, daar is verder onderzoek voor nodig.

Thermografie kan wel abnormale warmte- en koudepatronen ontwaren, soms nog vóórdat een abnormaliteit een vastgezette aandoening is geworden of dat er zich symptomen openbaren..

Interne organen zitten te diep in het lichaam om direct te worden bekeken. Bij zoogdieren -ook mensen- geven de organen -via het centraal zenuwstelsel- thermische patronen af aan de huid, op de anatomische locatie van die organen. Thermografie kan die patronen zichtbaar maken en herleiden naar de organen.

Daadwerkelijke diagnosestelling vereist een uitgebreide beoordeling samen met andersoortige medische beeldvorming als echografie.

Zoals geldt voor vrijwel alle andere  onderzoeksmethodes, valt of staat de kwaliteit van het thermogram met de kwaliteit van de technician en de apparatuur.

De kwaliteit van infraroodcamera's is gebaseerd op twee factoren: resolutie en gevoeligheid. Resolutie is de hoeveelheid informatie die een camera kan vastleggen en meet in optische lijnen. Gevoeligheid bepaalt hoe nauwkeurig de camera niveaus van thermische straling (temperatuur) kan onderscheiden en wordt gemeten in graden Celsius per niveau.

Je wil een ​​zo hoog mogelijke resolutie en gevoeligheid. Moderne thermografische camera's hebben een resolutie van 480 optische lijnen of meer (meer is beter). De gevoeligheid van deze camera's is ten minste 0,05 graden C per niveau en sommige bereiken 0,025 graden C per niveau (minder is beter). De minimale vereiste voor gecertificeerde (borst)thermografie is een resolutie van 240 optische lijnen en een gevoeligheid van 0,05 graden C per niveau. Camera's met specificaties die lager zijn kunnen wel worden gebruikt voor het weergeven van delen van het lichaam, maar zijn niet geschikt om de minuscule temperatuurvariaties bij te houden die nodig zijn voor specialistische (borst)thermografie.

Happy Healthcare gebruikt een FLIR-infraroodcamera die een resolutie van 640x480 registreert en een gevoeligheid van 0,04 °C per niveau heeft.

Om de hoogste kwaliteit van interpretatie te verzekeren, werd in 1971 de American Academy of Thermology (AAT) opgericht door een groep van artsen en de International Association of Medical Themographers (IAMT). Alle gecertificeerde thermografen en thermologen (beoordelaars) zijn hier lid van.

Happy Healthcare is via IAMT lid van beide instituten en maakt gebruik van de beoordelaars die zijn aangesloten bij Physicians Insight, die ook weer lid zijn van beide instituten. Er zijn ook andere raden, academies en hogescholen actief die niet aangesloten zijn bij deze instituten.

Happy Healthcare is getraind en gecertificeerd door IAMT trainers en is daaromheen breed hbo-geschoold (en volgt bijscholingen) in natuurgeneeskundige principes als Klassieke Homeopathie, Elektromagnetische Straling, Orthomoleculaire voeding, ECC hormoontherapie, Medische Basiskennis, etc.
Zorg ervoor dat je de achtergrond kent van degene die je opnames maakt en je studie beoordeelt!

Alle rapporten geven een duidelijk beeld van het moment waarop de opnames gemaakt zijn en geven een aanduiding van een niveau van zorg aan. Uitgezet en beschreven in een schaal zoals hieronder genoemd. Dit is het belangrijkste aspect van het rapport, wat ook -in pdf-format- alle infraroodopnames bevat. Daarnaast bevat het duidelijke aanbevelingen zoals follow-up én een uitleg over de criteria die worden gebruikt om de bevindingen vast te stellen. Ik bespreek het rapport altijd met je.

Uitleg van thermische analyse

Niet-vasculair en binnen de normale grenzen; aanbevolen is een nieuw thermisch onderzoek te laten doen over een jaar om de borstgezondheid te controleren en eventuele veranderingen op te merken; of eerder als nieuwe klachten daartoe aanleiding geven.

Symmetrische vasculaire normale studie; aanbevolen is een nieuw thermisch onderzoek te laten doen over 6 maanden om een stabiele uitgangspositie of baseline vast te stellen en de borstgezondheid te controleren op eventuele veranderingen binnen deze tijd. Of eerder als nieuwe klachten daartoe aanleiding geven.

Twijfelachtig met één belangrijke factor; aanbevolen is een nieuw thermisch onderzoek te laten doen over 3 maanden. Een vergelijking over een bepaalde periode van tijd zal meer duidelijkheid geven van de betekenis van deze patronen en een stabiele uitgangspositie of baseline creëren. Of eerder als nieuwe klachten daartoe aanleiding geven.

Thermografisch opmerkelijk met een gemiddeld niveau van zorg; aanbevolen is een nieuw thermisch onderzoek te laten doen over 3 maanden. Een vergelijking over een bepaalde periode van tijd zal meer duidelijkheid geven aan de betekenis van deze patronen en een stabiele uitgangspositie of baseline creëren. Of eerder als nieuwe klachten daartoe aanleiding geven.

Thermografisch opmerkelijk met een hoog niveau van zorg; vanwege thermische onregelmatigheden met drie of meer opmerkelijke bevindingen zoals hierboven vermeld.
Op basis van bevindingen van asymmetrie, intensiteit en verspreiding zoals hierboven beschreven bevelen wij je aan zo spoedig mogelijk klinisch onderzoek te laten verrichten en contact op te nemen met de huisarts voordat je verder gaat met een thermografisch vervolgonderzoek over drie maanden.

Deze patronen moeten nauwgezet worden gecontroleerd op verandering. Ik vraag je dan me op de hoogte te brengen van je actie en de resultaten terug te koppelen bij het volgende thermografisch onderzoek.

 • Happy Healthcare zorgt ervoor dat de kosten van thermografie beperkt blijven, om het voor meer mensen financieel haalbaar te maken. Elk vervolgonderzoek wordt tegen een gereduceerd tarief aangeboden.
 • Happy Healthcare is aangesloten bij het CAT (aansluitnummer 20180977) en -als je aanvullend verzekerd bent- kun je soms bij je verzekeraar de factuur indienen onder de noemer "preventieve gezondheidszorg". Vraag dit na bij je verzekeraar
 • Ook kun je -als je de drempel haalt- de kosten van een thermografisch onderzoek als ‘bijzondere ziektekosten’ opgegeven bij je belastingaangifte.
 • Krijg je een bijstandsuitkering? Dan kun je mogelijk ook bij de gemeente gebruik maken van een subsidieregeling voor sport- of leefstijladvies. Vraag dit na bij je gemeente.
 • Bij een traject voor een kind of jongvolwassene kunnen de kosten soms uit het rugzakje worden betaald.

Lichaamsthermografie is geschikt voor alle (ook zwangere) vrouwen, mannen en kinderen.

De thermograaf raakt je niet aan en de infraroodcamera die ik gebruik, zendt geen golven of straling uit, waardoor het maken van de beelden zeer veilig is. De enige straling die gebruikt wordt is de infraroodstraling die je lichaam zélf uitstraalt.

Ja. Lichaamsthermografie heeft zich in de afgelopen decennia bewezen als een veilige en preventieve methode om afwijkingen vast te stellen. Er is veelvuldig medisch en wetenschappelijk onderzoek naar gedaan (zie daarvoor de laatste "veelgestelde vraag" op deze pagina.

Het is bovendien een uitstekende methode om het verloop en de behandeling van (borst)aandoeningen te volgen. Een thermogram kan afwijkingen al in een zeer vroeg stadium vaststellen.

Ik ben ontzettend blij met de groeiende bewustwording en belangstelling in lichaamsthermografie als aanvullende onderzoeksmethode. Het geeft immers waardevolle andere informatie dan sec de aan- of afwezigheid van een anatomische verandering in het lichaam (bijvoorbeeld een 'knobbel' in de borst).

Thermografie kent voordelen en beperkingen:

 • het neemt actieve processen waar die zich OP DIT MOMENT afspelen. Ontwikkelde zich bijvoorbeeld 10 jaar geleden iets in de borst wat nu mooi rustig ingekapseld zit dan geeft dit nauwelijks of geen fysiologische (temperatuur) veranderingen meer af en zien we dit ook niet met thermografie. Ook zeer langzaam groeiende tumoren geven nauwelijks fysiologische veranderingen en worden waarschijnlijk niet gezien met thermografie. 
 • Omdat vaak geen thermografische vergelijkingsstudies zijn, is het zo belangrijk de aandacht voor borstgezondheid te starten tijdens de opvoeding van onze dochters, en niet te wachten tot ze 50 jaar zijn voordat ze worden uitgenodigd voor een bevolkingsonderzoek. Thermografie is geschikt is voor vrouwen en mannen van alle leeftijden!
 • Lichaamsthermografie is een aanvullende techniek en niet bedoeld ter vervanging van screeningsmethodes zoals bijvoorbeeld zelfonderzoek, echografie, mri en mammografie.
 • Thermografie kan geen diagnose van kanker stellen of uitsluiten. Ook mammografie, echo en mri kunnen dat niet. Alléén weefselonderzoek kan diagnose stellen. Bij verdachte aanwijzingen verwijs ik je altijd naar de huisarts door voor verder (bijvoorbeeld echografisch) onderzoek.
 • Net als iedere andere onderzoeksmethode geeft alléén medische thermografie geen 100% garantie. De combinatie echografie en thermografie is echter een gouden combinatie.

Je kunt op diverse plaatsen in Nederland en België terecht. Ik kies de locaties met zorg voor je uit. En het aantal locaties groeit! Ik ontvang je graag op één van de volgende adressen.

Kijk in het boekingssysteem wanneer ik waar ben.

Een typische thermografiesessie bestaat uit een eenvoudige niet-invasieve procedure; zonder straling, volledig pijnloos en neemt vanaf ongeveer 20 minuten tot maximaal 75 minuten in beslag. Afhankelijk van het onderzoek dat je kiest (en dus van het aantal opnames) duurt een consult tussen de 30 en 90 minuten.

Ik ontvang je in een temperatuur gecontroleerde kamer (tussen 21 en 23 graden Celsius). Natuurlijk maken we even kennis al is het maar om één van de eerste vragen minder ongemakkelijk te maken. Je moet namelijk het te onderzoeken deel ontkleden (afhankelijk van het soort onderzoek je bovenlichaam, of je hele lichaam), waardoor je lichaam vast kan afkoelen en zich van het valse hittepatroon van kleding kan ontdoen.

Er wordt een voorgeschreven serie opnames gemaakt om ervoor te zorgen dat alle hoeken van de het te onderzoeken deel (in geval van borstonderzoek zowel de borst als de lymfe) in beeld komt. Deze techniek is significant grondiger dan  traditionele beeldvorming waarbij slechts een kleiner deel (van bijvoorbeeld de borst) wordt geregistreerd.

Daarna kijken we samen de afbeeldingen na op eventuele opnameverbeteringen, die dan meteen alsnog gemaakt worden, en dan kleed je je weer aan. That's all!

Lichaamsthermografie beperkt zich niet tot alleen borsten; je kun er het hele lichaam mee in kaart brengen. De prijs is afhankelijk van het gedeelte van jouw lichaam waarvan jij een thermogram wilt laten maken. Hier vind je een overzicht.

Ik werk -via een beveiligde serververbinding- met IAMT, die een groep artsen en natuurgeneeskundigen heeft opgeleid en samengesteld. Zij beoordelen de opnames die ik upload. Ook stellen zij de -Engelstalige- rapporten op.

Ik krijg een seintje als jouw rapport klaar is en op jouw verzoek vertaal ik dat rapport op kritische delen voor je naar het Nederlands.

Tijdens ons consult maken we meteen een afspraak voor een vervolgconsult, ongeveer twee weken later. In die tijd is al het werk (beoordelen-rapportage maken-vertalen) gedaan en kunnen wij het rapport bespreken. Jij krijgt altijd het originele rapport met de opnames in je bezit, en -als je daarom gevraagd hebt- de vertaling.

Het is óók mogelijk een spoedprocedure aan te vragen. In dat geval wordt het werk met voorrang voor je uitgevoerd en heb je binnen 48 uur je rapport (en de vertaling ervan) bij je. Hier vraag ik wel een meerprijs voor.

Het kan zijn dat je niet eerder van thermografie hebt gehoord. Al sinds het midden van de vorige eeuw wordt het al toegepast, ziekenhuizen gebruiken het bijvoorbeeld in de operatiekamer en de luchthavendouane gebruikt het bij de binnenkomende vluchten.

Pas in de afgelopen 20 jaar is het echter -mede door de enorme technologische vooruitgang- steeds populairder geworden. Ik ben er trots op met een zeer gevoelige hoog resolutie infraroodcamera, het beste van deze vooruitgang breed en laagdrempelig aan te bieden.

Lichaamsthermografie maakt gebruik van een infraroodcamera die de temperatuur meet aan de oppervlakte van de huid. De camera detecteert patronen die gewoon én ongewoon kunnen zijn.

Asymmetrie in temperaturen geeft een niveau van zorg aan (in gradaties van laag naar hoog). Patronen en asymmetrie sámen kan een aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. In dat geval verwijs ik je door naar je huisarts.

Externe (buiten je lichaam) factoren kunnen invloed hebben op deze patronen en temperaturen. Dat staat hier beschreven. Om een nauwkeurig thermogram te maken is het belangrijk hier rekening mee te houden.

Heb je twijfels over of je goed voorbereid bent, neem dan op tijd contact met me op.

Clinical Thermography uses an infrared camera to detect skin temperature. We can see patterns that are normal ánd unusual. Asymmetry in teperature indicates a level of concern (grading from low to high). Patterns and asymmetry together could justify clinical evaluation. We will refer you to your primary care provider. External factors could influence these patterns and temperatures. Please contact us when in doubt (06-11240681).

These restrictions are advised to prevent overheating of the body and to limit increased blood flow and circulation to areas of concern. Keep skin stimulation to a minimum prior to your study to obtain the most accurate information.

Retain -prior to the study- from:

 • at least one week before a study of your head; (in case of a Health Study of a full-body study) dental or dental hygienist treatment;
 • at least one week before a breast study; shaving/waxing the axiliar region;
 • at least one week before a full-body study; shaving/waxing;
 • at least 1 month beofre a study; breast curgery, chemoterapy, biopsy of radiation therapy
 • at least one month before a breast study; breast feeding. Unless you experience problems. We pass the information on to the physician;
 • at least six weeks before a study; breast tissue treatment

Four days prior to the study:

 • Avoid prolonged sun exposure or tanning booth or other artificial skin coulouring on the body parts that are subject to the study. Sunburn would preclude the exam

Within 24 hours of your scan:

 • No mechanical treatment or stimulation; this includes massage, chiropractic adjustments, acupuncture, TENS, physical therapy, electrical muscle stimulation, ultrasound, hot or cold pack use.
 • No exercise or strenuous physical activity including yoga end sports
 • No sauna, hot bathing or cold packing;
 • Could you have a fever, please contact us timely. If necesary we reschedule the appointment;
 • Do not drink alcohol;
 • Do not shave your face/head if the head is subject to the study (in case of health study or full-body study)

The day of your scan:

 • Avoid caffeine.
 • Do not wear heavy jewelry.
 • Wear loose clothing.
 • Do not stimulate the skin by rubbing with oils, crémes, lotions, shaving or applying deodorants (not even biological)
 • Do not wear make-up when the head is subject to the study (a health study or a full-body study);
 • Do not eat chewing gum when the head is subject of the study
 • Do not sit in front of the airconditioning ventilator
 • Do not wear a bra prior to the study. You can wear your prosthetics and bra directly after the study

Four hours before your study:

 • If you are using anti-inflammatory medications, please do your best to avoid taking these drugs before your examination: Aspirin, Advil, Aleve and Ibuprofen.

Two hours before your study:

 • No smoking.
 • Do not eat in case of a full-body study or a health study
 • Take off your jewelery
 • No warm beverages or food; luke warm water is allowed

One hour before your scan:

 • Do not bathe/shower just before your appointment as this may stimulate the skin.
 • Do not use your mobile phone to the head. Ear plugs are allowed
 • Be 10 minuter earlier than your appointment is due, to acclimate.

Other considerations:

 • Please bring your completed intake forms with you or arrive a few minutes early to fill them out.
 • You are welcome to bring a companion or partner to be present at the examination.
 • It is best to wait until you have stopped nursing for at least six months before getting a Thermogram. The exception is if you are having problems that suggest an infection or mastitis. Thermography can be very helpful under these circumstances.
 • If you have had a biopsy or lumpectomy it is best to wait at least three months before establishing/re-establishing a baseline.

ABOUT THE EXAM:

There is no contact, no radiation and no contrast agents are used. The room temperature will be cool and you will be seated or standing in front of the thermal camera for imaging.

Prior to imaging you will be asked to disrobe for the areas being imaged and the thermographer goes over your history and notes with you. Time will be allowed both before and during the exam for your skin's surface temperature to equilibrate. Once the areas being imaged have cooled, the thermographer will have you move to a seat in front of the camera.

The thermographer will use a computer program to take images and obtain the appropriate views to submit to EMI where doctors called thermologists will interpret them and draw a comprehensive report that will be returned to you via mail or electronically.

Ten minste vijf belangrijke studies gepubliceerd tussen 1980 en 2003 stellen dat (borst)thermografie is een belangrijke stap vooruit is in het vaststellen van borstkanker niet alleen met grotere gevoeligheid en specificiteit, maar ook jaren eerder dan met een andere wetenschappelijk geteste medische technologie. Dit is vanzelfsprekend niet het enige onderzoek dat uitgevoerd is; kijk hier voor véél meer gepubliceerde studies en artikelen. #Engelstalig

* Cancer, 1980, Volume 56, 45-51. (17) 58.000 patiënten met borstklachten werden onderzocht tussen 1965 en 1977. 1.245 patiënten met abnormale Th3 mammothermen hadden normale borsten door mammografie, echografie, lichamelijk onderzoek en biopsie. 38% van de vrouwen met normale borsten en 44% van de vrouwen met mastopathie heeft binnen vijf jaar borstkanker met biopsie ontwikkeld. 90% van de patiënten met Th4 of 5 had de diagnose kanker bij hun eerste bezoek.

* Biomedical Thermology, 1982, 279-301, Alan Liss, Inc., New York. Michel Gautherie, MD, volgde tienduizend achthonderdvierendertig vrouwen gedurende 2 tot 10 jaar door klinisch onderzoek, mammografie en thermografie. (15) Het onderzoek volgde 387 personen met normale borstonderzoeken en mammogrammen, maar Th3 thermografische scores voor een gemiddelde van minder dan drie jaar. Bij degenen zonder symptomen ontwikkelde 33% kanker. Bij mensen met cystische mastitis ontwikkelde zich kanker bij 41%. Dit waren voornamelijk vrouwen tussen de 30 en 45 jaar oud, waarbij borstkanker de belangrijkste doodsoorzaak is.

* Thermology, 1986, deel 1, 170-73. (18) De effectiviteit van mammografie, klinische palpatie en thermografie werd vergeleken bij de detectie van borstkanker. Thermografie had de beste betrouwbaarheid, maar de beste resultaten werden gevonden toen ze alle drie samen werden gebruikt.

* The Breast Journal, Volume 4, 1998, 245-51. (19) Keyserlingk et al documenteerden een gevoeligheid van 85% bij de diagnose van borstkanker met behulp van klinisch onderzoek en mammografie samen. Dit nam toe tot 98% wanneer borstthermografie werd toegevoegd.

* American Journal of Radiology, januari 2003, 263-69. (16) Het tijdschrift meldde dat thermografie 99% gevoeligheid heeft bij het identificeren van borstkanker bij enkele onderzoeken en beperkte gezichtspunten. Dus een negatief thermogram (Th1 of Th2) in deze setting is krachtig bewijs dat kanker niet aanwezig is.

Over een borstonderzoek in het bijzonder

(Borst)thermografie kan op minutieus niveau de verschillen in infrarode warmteafgifte waarnemen. De fysiologie van normaal (borst)weefsel en goedaardige (borst)aandoeningen (zoals fibrocystische borsten, cystes, infecties en goedaardige tumoren) is bekend; afwijkingen daarop worden gesignaleerd.

De procedure biedt een niet-invasieve meting van de fysiologie van borstweefsel en wordt uitgevoerd met een hoge mate van gevoeligheid en nauwkeurigheid.

Happy Healthcare gebruikt een zeer gevoelige infraroodcamera met hoge resolutie om de allerkleinste verschillen in infrarode warmteafgifte te onderscheiden en te meten. De huid gedraagt zich als een "projectiescherm" van wat er zich in je lijf afspeelt.

Hoe dat werkt?

Het lichaam detecteert een probleem en geeft een signaal af aan het centrale zenuwstelsel. Dat zenuwstelsel signaleert de haarvaten in de huid om zich te openen of te sluiten waardoor zich -op de anatomische locatie van de verstoring- een heel minutieus thermisch patroon aftekent in de huid. Hoe ernstiger de verstoring; hoe intenser het patroon. En dát is wat een hoge resolutie infrarood camera zichtbaar kan maken. Een gespecialiseerd physician beoordeelt deze patronen en verwerkt die gegevens in een rapport.

(Borst)thermogrammen laten zeer specifieke thermische patronen zien in elke cliënt; man, vrouw en kind. Die patronen laten een unieke "thermische handtekening" die jaar na jaar constant blijft, tenzij er een verandering ontstaat in een onderliggende conditie. Zo is het in de loop van de tijd mogelijk onderscheid te maken tussen verschillende aandoeningen.

Omdat de technologie en de onderzoeksprotocollen in staat zijn onregelmatigheden tijdig en accuraat te detecteren, is het belangrijk al vroeg een baseline te hebben. Om deze reden adviseer ik gezonde vrouwen vanaf 25-jarige leeftijd een (borst)thermogram te ondergaan en krijgen ze advies over passende borstverzorging. Heb je een reden van zorg, dan kun je natuurlijk altijd eerder bij me terecht en kun je exact dezelfde zorgvuldigheid verwachten.

Ab-so-luut! In tegenstelling tot andere onderzoekstechnieken, geeft (borst)thermografie geen straling af, zijn er geen injecties of pijnstilling nodig, er zit ook niemand aan je en het is volstrekt pijnvrij.

First things first; (borst)thermografie is een ander soort onderzoek dan mammografie en daarmee absoluut géén vervanging. Het is wél een accurate en veilige (borst)onderzoeksmethode voor mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 23-100+ jaar. Dit is uitermate belangrijk voor jongere vrouwen met een verhoogd risico omdat borstkanker in deze leeftijdsgroep bijzonder agressief is. Ook vrouwen van 75+ die niet meer in aanmerking komen voor het 'bevolkingsonderzoek borstkanker', kunnen zonder problemen bij mij terecht.

Wat zijn de verschillen? Waar kies je voor?

Het verschil tussen thermografie en mammografie laat zich het beste als volgt omschrijven. Eerst een beetje theorie.

Elke ziekte maakt in principe zes fases door (dit is ooit beschreven door dr. Reckeweg). Fase 1 is heel onschuldig, een kuchje bijvoorbeeld en meestal gaat dit vanzelf wel weer over. Fase 6 betekent onomkeerbaar de dood. Daartussenin is het belangrijk alert te zijn. Als ons lichaam niet zelf in staat is de aandoening in fase 1 te verwerken en we de toenemende signalen van ons lichaam vanaf fase 2 negeren (we halen bijvoorbeeld een paracetamol, ibuprofen, aspirine of een soortgelijke ontstekingsremmer van de drogist of de supermarkt), dan kunnen ook andere systemen van ons lichaam bij de oorspronkelijk onschuldige aandoening betrokken raken.

Mammografie (röntgen) kijkt mee in fase 4, er wordt gezocht naar een tumor of knobbel. Alleen dan IS er dus al een anatomische verandering aanwezig! Deze verandering is ooit ontstaan en heeft zich vastgezet in de voorgaande fases (en dat is vaak een proces van jaren). Met andere woorden: mammografie kijkt mee in de anatomie (‘in het vlees’). Vervolgonderzoeken als echografie of mri, doen niet veel anders, wel zorgvuldiger, maar ook anatomisch.
Thermografie kijkt mee in fase 2, op het niveau van fysiologie. Hier kijk je naar veranderende lichamelijke processen. In deze fase zijn processen te zien die abnormaal verlopen en eventueel het 'risico op anatomische ontsporingen' in zich dragen. Onze physicians (artsen en natuurgeneeskundige therapeuten) kunnen van deze afwijkingen zeggen of deze een laag, gemiddeld of hoog niveau van zorg hebben.

Thermografie en mammografie zijn allebei géén kankeronderzoeken. Als er verdachte plekjes gezien worden (mammografie) of een hoog niveau van zorg (thermografie) word je -via je huisarts- doorverwezen voor verder onderzoek; vaak is dat echografie.
Pas als door punctie of biopsie afgenomen weefsel wordt onderzocht, is met zekerheid te zeggen of het om kankercellen gaat. Je snapt inmiddels dat je er dan met thermografie vaak (veel) eerder bij bent!

Thermografie is pijnloos en er komt geen straling aan te pas. Mammografie kan pijnlijk zijn vanwege dat je 'je dames' letterlijk in handen van een ander geeft, en de platen druk op de borsten uitoefenen om ze te pletten. Bovendien wordt hierbij röntgenstraling gebruikt.

Thermografie is preventief. Er kan (vaak) bij elk niveau van thermografische zorg nog niet-invasieve en niet-giftige (zelf)behandeling gestart worden om de borsten weer gezond te krijgen. Bij mammografie wordt gezocht naar een knobbel of tumor. Als die gevonden wordt, dan is hij er dus al en kan alleen de dokter er nog iets aan doen. En dat -an sich- is al niet preventief. Vaak is dan vrij drastisch ingrijpen noodzakelijk (biopsie of punctie en aanvullend weefselonderzoek en als dan kanker wordt geconstateerd; volgt vaak operatie, chemo en/of bestralingen).

Thermografie is geschikt voor iedereen met volwassen borsten. Als zich eerder geen klachten voordoen, beveel ik aan met thermografie te starten vanaf 23-25 jaar. Wachten op de oproep van het RIVM voor een mammografie (die elke Nederlandse vrouw krijgt bij 50 jaar) is ook om díé reden veel minder preventief; het kan dan zelfs al erg laat zijn.

Mammografie kent ongeveer 30% vals-positieve uitslagen. Dat wil zeggen dat er een knobbel wordt gevonden (en behandeld) die normaal nooit tot klachten geleid zou hebben; een zogenaamde DCIS (ductaal carcinoma in situ).
De gemiddelde gevoeligheid van Thermografie is 94%. Dat betekent dat 94% van de afwijkingen ontdekt wordt. Hier vind je daarover meer informatie.

Thermografie kent het verschijnsel vals-positief niet. Als iemand met een "thermografisch hoog niveau van zorg" doorgestuurd wordt voor (liefst) een echogram, dan kan het zijn dat er niets gevonden wordt; de conventionele "fase 4" is dus nog (lang) niet bereikt. Thermisch gezien is er echter wel degelijk een veranderende fysiologie en zijn er mogelijk ontstekingen of een stagnerende lymfestroom die aangepakt moeten -en kúnnen- worden.

Mammografie kan niet goed uitgevoerd worden bij jonge vrouwen en bij vrouwen met veel overgewicht. Die hebben namelijk over het algemeen dicht borstklierweefsel, waardoor bij deze vrouwen 52% van de maligne (kwaadaardige) tumoren gemist wordt. Door het dichte weefsel zijn deze eenvoudigweg niet te zien op het mammogram, of te voelen met de hand.

Thermografie heeft geen enkel probleem met dicht borstklierweefsel, met protheses of met amputaties; het onderzoek is in alle gevallen even betrouwbaar.

Een baseline is een combinatie van twee thermografische borstonderzoeken met een tussenpoos tot maximaal 6 maanden. Kom je voor het eerst voor een  borstonderzoek, dan adviseer ik je een baseline te laten maken, of beter nog; start dan met een Vrouwen Gezondheidsonderzoek omdat je dan vaak in één keer véél meer informatie krijgt over de aard van de verstoring.
Bij het eerste onderzoek worden de temperaturen en patronen gelogd die ons (de  physician, jou en mij) een indruk geven van je borsten. Als je de borstgezondheidstips ter harte neem, verbeteren deze patronen vaak in de 3 tot 6 maanden daarna.

Het kan echter ook de andere kant opgaan. Dat stellen we dus vast bij het tweede onderzoek. Om duidelijkheid te krijgen over het verloop van je patronen en over de zorgindicatie die we moeten toekennen, is het tweede onderzoek belangrijk. Maligne cellen delen zich elke 90 dagen; mocht er iets gaande zijn in je borst, dan krijgen we dat snel duidelijk in een baseline.

De baseline is verder belangrijk voor ons omdat het ons een blauwdruk geeft van hoe je borsten zijn en welke patronen specifiek bij jou horen (mede op basis van jouw geschiedenis). De baseline pakken we er altijd bij als je voor (anderhalf)jaarlijkse controle wilt komen.

Nee. Thermografie kan -net als een mammografie of echografie of mri- géén borstkanker vaststellen. Dat kan alléén met weefselonderzoek na een biopsie/punctie.

Thermografie kan wél laten zien dat (een deel van) je borst -of de omgeving van je borst- een afwijking laat zien die aanleiding vormt voor verder onderzoek. Zodra de allereerste fysiologische afwijking zich aandient. Zodra onze physician (thermoloog) een hoog niveau van zorg constateert, verwijs ik je altijd door naar de huisarts.

Ja. (Borst)thermografie is juist heel nuttig -en niet pijnlijk- voor vrouwen met borstimplantaten. Het heeft ook geen invloed op de nauwkeurigheid van het onderzoek. Thermografie maakt gebruik van de temperatuurpatronen in de huid.

Heb je huid, dan maak ik met mijn apparatuur een thermisch patroon zichtbaar.

Omdat afwijkingen in borsten niet voorbehouden is aan erfelijkheid, maar veel vaker aan leefstijl. Daar kun je niet altijd iets aan doen. Wat je niet weet, daar kun je ook geen rekening mee houden.

Door de vervuiling in onze leefomgeving (voeding, atmosfeer, chemische middelen, straling, etc.), is de meerderheid van de (jonge) vrouwen die tegenwoordig borstkanker krijgt, vaak de eerste in de familie die deze ziekte oplopen.

Geen enkele onderzoeksprocedure geeft 100% zekerheid. Het maken van 2 onderzoeken met een bepaalde tussenpoos geeft een mooie baseline die bij elk volgend onderzoek als basisreferentie geldt.

Je verkleint hiermee je kans een afwijking van het normale te missen.

Lichaamsthermografie maakt gebruik van een infraroodcamera die de temperatuur meet aan de oppervlakte van de huid. Daarmee worden patronen zichtbaar die gewoon én ongewoon zijn.

Asymmetrie in temperaturen geeft een niveau van zorg aan (in gradaties van laag naar hoog). Patronen en asymmetrie sámen kan een aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. In dat geval verwijzen wij je door naar je huisarts.

Externe (buiten je lichaam) factoren kunnen invloed hebben op deze patronen en temperaturen. Dat staat hier beschreven. Om een nauwkeurig thermogram te maken is het belangrijk rekening te houden met deze factoren.

Twijfel je erover of je goed voorbereid bent, bel me dan op tijd (06-11240681)

Clinical Thermography uses an infrared camera to detect skin temperature. We can see patterns that are normal ánd unusual. Asymmetry in teperature indicates a level of concern (grading from low to high). Patterns and asymmetry together could justify clinical evaluation. We will refer you to your primary care provider. External factors could influence these patterns and temperatures. Please contact us when in doubt (06-11240681).

These restrictions are advised to prevent overheating of the body and to limit increased blood flow and circulation to areas of concern. Keep skin stimulation to a minimum prior to your study to obtain the most accurate information.

Retain -prior to the study- from:

 • at least one week before a study of your head; (in case of a Health Study of a full-body study) dental or dental hygienist treatment;
 • at least one week before a breast study; shaving/waxing the axiliar region;
 • at least one week before a full-body study; shaving/waxing;
 • at least 1 month beofre a study; breast curgery, chemoterapy, biopsy of radiation therapy
 • at least one month before a breast study; breast feeding. Unless you experience problems. We pass the information on to the physician;
 • at least six weeks before a study; breast tissue treatment

Four days prior to the study:

 • Avoid prolonged sun exposure or tanning booth or other artificial skin coulouring on the body parts that are subject to the study. Sunburn would preclude the exam

Within 24 hours of your scan:

 • No mechanical treatment or stimulation; this includes massage, chiropractic adjustments, acupuncture, TENS, physical therapy, electrical muscle stimulation, ultrasound, hot or cold pack use.
 • No exercise or strenuous physical activity including yoga end sports
 • No sauna, hot bathing or cold packing;
 • Could you have a fever, please contact us timely. If necesary we reschedule the appointment;
 • Do not drink alcohol;
 • Do not shave your face/head if the head is subject to the study (in case of health study or full-body study)

The day of your scan:

 • Avoid caffeine.
 • Do not wear heavy jewelry.
 • Wear loose clothing.
 • Do not stimulate the skin by rubbing with oils, crémes, lotions, shaving or applying deodorants (not even biological)
 • Do not wear make-up when the head is subject to the study (a health study or a full-body study);
 • Do not eat chewing gum when the head is subject of the study
 • Do not sit in front of the airconditioning ventilator
 • Do not wear a bra prior to the study. You can wear your prosthetics and bra directly after the study

Four hours before your study:

 • If you are using anti-inflammatory medications, please do your best to avoid taking these drugs before your examination: Aspirin, Advil, Aleve and Ibuprofen.

Two hours before your study:

 • No smoking.
 • Do not eat in case of a full-body study or a health study
 • Take off your jewelery
 • No warm beverages or food; luke warm water is allowed

One hour before your scan:

 • Do not bathe/shower just before your appointment as this may stimulate the skin.
 • Do not use your mobile phone to the head. Ear plugs are allowed
 • Be 10 minuter earlier than your appointment is due, to acclimate.

Other considerations:

 • Please bring your completed intake forms with you or arrive a few minutes early to fill them out.
 • You are welcome to bring a companion or partner to be present at the examination.
 • It is best to wait until you have stopped nursing for at least six months before getting a Thermogram. The exception is if you are having problems that suggest an infection or mastitis. Thermography can be very helpful under these circumstances.
 • If you have had a biopsy or lumpectomy it is best to wait at least three months before establishing/re-establishing a baseline.

ABOUT THE EXAM:

There is no contact, no radiation and no contrast agents are used. The room temperature will be cool and you will be seated or standing in front of the thermal camera for imaging.

Prior to imaging you will be asked to disrobe for the areas being imaged and the thermographer goes over your history and notes with you. Time will be allowed both before and during the exam for your skin's surface temperature to equilibrate. Once the areas being imaged have cooled, the thermographer will have you move to a seat in front of the camera.

The thermographer will use a computer program to take images and obtain the appropriate views to submit to EMI where doctors called thermologists will interpret them and draw a comprehensive report that will be returned to you via mail or electronically.

Over Happy Healthcare

Bij Happy Healthcare heb je met mij te maken. In 1997 startte ik de 5 jarige HBO-opleiding Klassieke Homeopathie aan de HVNA.

He meer ik leerde, hoe onbevredigender ik het vond om iemand van "een pilletje" te voorzien waarmee de meest prominente klachten verdwenen. Later zag ik dat ze 'gewoon' door gingen met de leefstijl die ze zo ziek had gemaakt.

Pas na een medische uitdagende tijd in mijn eigen leven, vond ik ruim 10 jaar later mijn ikigai in "preventieve gezondheidszorg". Zorgen dat iemand zo lang mogelijk zo gezond mogelijk blijft. Daar was zoveel meer over te leren, dat ik oude en nieuwe studieboeken oppakte om na een lange zakelijke carrière mijn kennis en kunde uit te breiden met specialisaties in orthomoleculaire voedingskunde en hormoontherapie.

Ik noem mijzelf intussen "Zelfzorgverlener" met een missie mijn cliënten bewust te maken van de kracht van zelfzorg en uit te zoeken waar ze op dat moment hulp bij kunnen gebruiken.

Wars van langlopende zorgrelaties, gaan we in een leefstijltraject van maximaal 6 maanden aan de slag. Intensief; ik sta elke dag voor je klaar en ik voer je met súperrelevante informatie op het moment dat jij daar aan toe bent.

Nog elke dag leer ik bij en geregeld volg ik bijscholingen. Ik combineer leefstijl- en bewegingscoaching met diverse onderzoeksmethodes, van algemene lichaamsfuncties via relevante bloedonderzoeken tot lichaamsthermografie. Door bepaald lichaamsgedrag en -verandering zichtbaar te maken, motiveer en stimuleer ik je. Met name thermografie is een belangrijke onderzoeksmethode geworden in mijn praktijk.

Hoewel ik vaak op mijn vaste adres in Zaltbommel te vinden ben, tuig ik geregeld mijn "reizend circus" op en verplaats ik mijn apparatuur naar andere behandelcentra of naar bedrijven die hun medewerkers een preventief inzicht in hun gezondheid gunnen.

De vraag naar Lichaamsthermografie is zo groot geworden, dat in Nederland en Vlaanderen -ten tijde van dit schrijven- zo'n 30 IAMT Certified Clinical Thermographers actief zijn. Wij zijn aangesloten bij de International Association of Medical Thermographers (IAMT), een wereldwijde beroepsorganisatie die medisch thermografen (technicians) en thermologen (physicians) opleidt en up-to-date houdt over de geldende richtlijnen en mogelijkheden biedt tot professionele intervisie. Wij werken met beoordelingscentrum Physicians Insight, wat je de garantie geeft dat als je eerder een onderzoekstraject bent gestart, dat kan ook bij een ander zijn, we altijd kunnen voortborduren op je eerdere onderzoeken.

Happy Healthcare wil jou helpen je leven en gezondheid in eigen handen te nemen. In heldere en haalbare stappen breng je werkbare en mérkbare wijzigingen aan in je leefstijl. Je bepaalt zelf wat je wilt doen, en dat is steeds meer omdat je beperkte energie of je andere lichamelijke problemen je niet meer tegenhouden!

Hoe? Het is bijna schokkend zo simpel als dat is; door bewust te zijn over het effect van voeding en omgeving op jouw lichaam, kun je leren daar rekening mee te houden en start je "leven lang gezond leven".

Dit geldt voor je algehele gezondheid én voor je borstgezondheid. Op dit moment krijgt één op de zeven vrouwen in Nederland ooit in haar leven de diagnose borstkanker. Een schrikbarend hoog aantal. En dat zijn láng niet alleen vrouwen tussen 50 en 75 jaar. Wat mij het meest raakt, is dat alle huidige generaties vrouwen niet eens weten hoe gezonde borsten voelen, hoe borstklachten kunnen ontstaan, en wat ze zelf kunnen doen om dit te voorkomen. Als zij het zelf niet weten, hoe kunnen we dan hun dochters goed helpen?

Ik verdiepte me in het fenomeen "borstgezondheid" en al snel kwam ik erachter dat de pijnlijke en soms risicovolle huidige onderzoeken afwijkingen 'tijdig' kunnen opsporen. Ook ontdekte ik dat er andere -veelvriendelijker- onderzoek bestaat wat veel meer kan dan tijdig opsporen. Dit onderzoek kan in de aanloop naar een 'afwijking' al signaleren dat er wat aan de hand is. Daarbij, de meeste vrouwen komen niet voor hun 50e aan onderzoeken toe. Er wordt simpelweg geen aandacht aan besteed.

Ik besloot vrouwen goede voorlichting te gaan geven over borstgezondheid, én ik leerde alles over preventieve (borst)gezondheidsonderzoeken, zodat ik ze ook zelf kon uitvoeren met behulp van thermografie.

Ik bied niet alleen borstonderzoek aan, lichaamsonderzoeken zijn geschikt voor vrouwen en mannen. 

DE UITGANGSPUNTEN:

 • 90% van de borstaandoeningen komt door leefstijl;
 • met de juiste informatie kun je gezonde keuzes maken;
 • je kunt een ontspannen leven leiden en zonder angst naar je borsten kijken.

Kom eens naar een van mijn 'speekbeurten' voor:

 • antwoord op de vragen die bijna niemand spontaan over borsten stelt;
 • tips voor preventie en zelfonderzoek;
 • informatie over risicofactoren;
 • een kritische kijk op de bestaande onderzoeksmethoden;
 • alles over borstonderzoeken met thermografie.