Het onderzoek is nog heel pril, en betreft een celstudie, maar het is wel veelbelovend. Fytocannabinoïden uit Cannabis sativa verminderen insulineresistentie en bevorderen de afbraak van in adipeus weefsel opgeslagen vet. Dit zou van betekenis kunnen zijn bij diabetes type 2 en overgewicht (Ramlugon, Levendal, & Frost, 2018).Bij diabetesgeneesmiddelen is het de kunst om de suikerspiegel te reguleren zonder de vetopslag te activeren. Activering van de vetopslag werkt overgewicht in de hand, wat weer tot ongewenste insulineresistentie leidt. Cannabisextract, Δ9‐tetrahydrocannabinol en cannabidiol (in zeer lage doseringen) bevorderden in deze studie de opname van glucose, verminderden de accumulatie van vet en keerden insulineresistentie om. De bestanddelen van cannabis deden dit in hogere mate dan twee geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij diabetes type 2, rosiglitazon (in Europa niet beschikbaar)en metformine.

Cannabis sativa bevat een mengsel van meer dan honderd verschillende cannabinoïden, waaronder cannabidiol (CBD), cannabinol CBN) en Δ9‐tetrahydrocannabinol (THC). THC is de psychoactieve verbinding, terwijl CBD deze activiteit totaal niet heeft.

Fytocannabinoïden bezitten dus een belangrijke anti-obesogene en anti-diabetesactiviteit. Het lijkt erop dat deze plantbestanddelen de switch van beige vet naar bruin vet bevorderen. Er zijn drie typen vetcellen, bruin, wit en beige vet. Bruin vet bevordert de thermogenese, wit vet dient als opslag voor vet en beige vet bezit beide kenmerken. Bij overgewicht en diabetes is het belangrijk om bruin en beige vet te stimuleren, hetgeen in deze celstudie ook plaatsvond.

Uit eerder initieel onderzoek blijkt cannabisextract de insulinegevoeligheid van de weefsels te verbeteren, aan te zetten tot gewichtsverlies en insulineproducerende bètacellen van de pancreas te beschermen tegen hyperglycemie.

Bron:
Ramlugon, S., Levendal, R.-A., & Frost, C. L. (2018). Time-dependent effect of phytocannabinoid treatments in fat cells. Phytotherapy Research, 32(6), 1080–1089.