Spring naar inhoud

Kortgeleden zijn twee belangrijke publicaties verschenen die onderzoek naar de gunstige werking van omega-3-vetzuren op agressief gedrag bij kinderen beschrijven.
Één studie had een opmerkelijke opzet. Hierin werd onderzoek gedaan naar vermindering van agressief gedrag tussen ouders/verzorgers onderling als gevolg van vernindering van het (agressieve) gedrag van de kinderen na inzet van een omega 3-supplement.
Bij kinderen die dagelijks 1 gram omega 3 kregen, verminderde hun agressieve gedrag, wat voordeel voor het hele gezin bood. Het verminderde zelfs agressie tussen ouders/verzorgers onderling, wat een teken is dat er minder druk op hen komt te staan doordat het kind zich minder agressief gedraagt. Familieleden gingen makkelijker met elkaar om en er was sprake van een minder gespannen sfeer. De studie duurde een jaar en vond plaats onder 200 kinderen. in een gerandomiseerde, dubbelblind placebogecontroleerde setting. De kinderen kregen 6 maanden lang het omega-3-supplement; de agressievermindering hield zes maanden daarna nog stand. (Portnoy, J., Raine, A., Liu, J., & Hibbeln, J. R. (2018). Reductions of intimate partner violence resulting from supplementing children with omega-3 fatty acids: A randomized, double-blind, placebo-controlled, stratified, parallel-group trial. Aggressive Behavior).

adhd en omega-3Gedragsproblemen bij kinderen kunnen worden onderverdeeld in externaliserend (lastig voor de omgeving, zoals agressie) en internaliserend (lastig voor het kind, zoals faalangst) gedrag. De tweede studie onderzocht de invloed van omega 3-vetzuren op externaliserend gedrag en dan specifiek op reactieve agressie ('kort lontje') en antisociaal gedrag. 282 kinderen werden onderverdeeld in vier groepen: een groep met alleen een omega 3-supplement, een groep met sociale training, een groep met een omega-3-supplement én sociale training en een groep die standaard behandeld werd (controlegroep waarin medicatie werd gegeven en de ouders begeleiding ontvingen). In deze studie bleek omega 3-vetzuursuppletie een significante, doch kleine vermindering te geven in externaliserend gedrag bij de kinderen in de suppletiegroep, ten opzichte van standaardzorg. (Raine, A., Ang, R. P., Choy, O., Hibbeln, J. R., Ho, R. M.-H., Lim, C. G., … Fung, D. S. S. (2018). Omega-3 (ω-3) and social skills interventions for reactive aggression and childhood externalizing behavior problems: a randomized, stratified, double-blind, placebo-controlled, factorial trial. Psychological Medicine, 1–10).

Dit artikel is geïnspireerd op een artikel van  Fleur Kortekaas, natuurkundig en klinisch epidemioloog. In haar werk staan kennisoverdracht en kennisontwikkeling in deze geneeswijzen centraal en zij levert wetenschappelijke informatiediensten binnen het werkveld.
Als je ziet dat voldoende omega-3 (ten opzichte van andere vetzuren als omega-6) een duidelijke verbetering geeft in het gedrag van kinderen, dan hoef je toch niet lang na te denken of je dat voor je kind inzet? En dat daarbij je relatie met je partner verbetert, is mooi meegenomen. 

Als je zoekt naar een omega-3-supplement, kun je natuurlijk maar beter het állerbeste kiezen.