Spring naar inhoud

Beroepsvereniging

Beroepsverenigingen

Als orthomoleculair therapeut ben ik aangesloten bij de CAT (Complementair Aanvuldende Therpeuten Level 4). De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de CAT bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door hun kwaliteitsbeleid. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtrechtregeling zijn belangrijke onderdelen van dit kwaliteitsbeleid.

Erkenning

De CAT wordt erkend door de meeste zorgverzekeraars, waardoor de therapie - mits voldoende aanvullend verzekerd - geheel of gedeeltelijk wordt vergoed door een aantal zorgverzekeraars vanuit het aanvullend pakket.

Een therapeut kan pas lid worden als aan onderstaande en nog enkele andere administratieve zaken is voldaan. Hierdoor kun je ervan op aan dat ik voldoe aan een groot aantal waarborgen zoals:

  • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en CAT-richtlijn;
  • het volgen van bij- en nascholing op hbo-niveau om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft;
  • een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie en bereikbaarheid;
  • het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
  • het conformeren aan interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de GAT
  • het hebben van een “Verklaring omtrent het Gedrag”;
  • werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ik doe mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit en aandacht te behandelen. Gelukkig tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat je vindt of vermoedt dat ik als behandelaar, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.

Vanuit de wet WKKGZ ben ik via GAT verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris, door het ministerie van VWS erkend.

In geval van een klacht, kun je de hieronder beschreven stappen ondernemen:

  1. Neem contact op met mij en leg het probleem voor. We kunnen mogelijk samen kijken naar een oplossing.
  2. Wil je een officiële klacht indienen dan kun je allereerst terecht bij mijn beroepsvereniging CAT Ook dien je de klacht officieel in bij de geschilleninstantie GAT.
  3. Als ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.

Registraties

CAT/GATnummer: 20180977

Zorgverlener AGB-code: 90106334

Praktijk AGB-code: 90065558

Organisaties

CAT

CAT : Complementair Aanvullende Therapeuten

Omni-disciplinaire beroeps- en belangenorganisatie voor complementaire PLATO-therapeuten

GAT

Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)
Deskundig, onafhankelijk, vakgericht, betaalbaar en erkend door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport sinds 2017